Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych

552

Z dniem 01.09.2013 r. wejdą w życie zmiany do ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.s.”, które określają m.in. sposób obsadzania stanowisk sekretarzy w jednostkach samorządowych oraz tryb postępowania w stosunku do pracowników samorządowych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułDochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikające z działania organów administracji państwowej
Następny artykułZNP: subwencja powinna być naliczana nie tylko na ucznia, ale również na nauczyciela