Zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym – wynikające z nowelizacji k.p.

377

Obowiązująca od dnia 17.06.br. nowelizacja k.p. z dn. 28.05.2013 r. (Dz.U. poz. 675) obejmuje zmiany w ustawie z dn. 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!