Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

95

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS wprowadzone zostały kolejne zmiany we wnioskach. Udostępniono 9 nowych formularzy.

Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną formę. W niektórych przypadkach zmieniły się też ich symbole i nazwy. Jak zapewnia ZUS – dzięki tym zmianom wypełnianie wniosków będzie łatwiejsze.

Wprowadzone zmiany dotyczą wniosków z obszaru emerytur i rent, świadczeń międzynarodowych, zasiłków, orzecznictwa lekarskiego, prewencji i rehabilitacji oraz ubezpieczeń i składek.

W poniższej tabeli publikujemy zestawienie dotychczasowych wniosków i odpowiadających im nowych wersji.

Lp.  Dotychczasowy symbol wniosku  na PUE ZUS Nowy symbol wniosku na PUE ZUS Aktualna nazwa wniosku po uproszczeniu
1 ZUS-ER-WZD-01 EZP Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce
2 ZUS-RZ-WZD-01 EZZ Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą
3 ZUS FZLA OL-FZLA Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
4 ZUS PR-4 PR-4 Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS
5 RD-8-02 RD-8 Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego
6 ZUS-EUR-02 RSR Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
7 ZUS-US-WSI-01 USI Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
8 ZAS-15 ZAS-15 Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim
9 ZUS-ZS-WUR-01 ZUR Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

ZUS poinformował ponadto o wprowadzeniu nowej funkcjonalności dosyłania załączników do wysłanych wcześniej dokumentów na PUE. Jeżeli po wysłaniu wniosku okaże się, że do rozpatrzenia sprawy potrzebne są jeszcze załączniki, to można taki załącznik dosłać.

W oknie „Dokumenty wysłane” wystarczy wskazać wysłany wcześniej dokument i wybrać akcję „Doślij załącznik”. W nowym oknie „Wybór rodzaju załącznika” można wybrać rodzaj i sposób utworzenia dosyłanego załącznika. Oprócz załączników plikowych (np. jpg, pdf, doc w opcji Plik) można dosłać załączniki w postaci standardowych wniosków dostępnych z PUE w postaci utworzonego dokumentu roboczego. Dosyłanie dokumentów roboczych dostępne jest tylko dla wniosków, dla których wskazano w systemie, że mogą być dosłane do wybranego wniosku. Załączniki plikowe są dołączane do pisma ogólnego POG, które jest przez system automatycznie tworzone.

Źródło: ZUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!