Zmienią się kompetencje rady szkoły

339

Radzie szkoły przysługują uprawnienia kontrolne. Od 1 września 2012 r. zmieni się ich zakres – rada będzie zabierać głos m.in. w sprawie zajęć organizowanych dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Taką zmianę przewiduje ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!