Zmniejszenie liczby oddziałów w szkole a odprawa dla nauczycieli

349

Moje pytanie dotyczy czterech nauczycielek zatrudnionych w wymiarze 12/24 etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy w przypadku zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, przysługuje im odprawa i w jakim wymiarze? Jedna z nich dodatkowo ma podpisany aneks do umowy na 12/24 etatu w zastępstwie za nauczycielkę przebywającą na urlopie wychowawczym do 31 sierpnia 2012 r. Druga dodatkowo ma podpisany aneks do umowy na 6 /24 etatu w zastępstwie za nauczycielkę przebywającą na urlopie wychowawczym do 31 sierpnia 2012 r. Czy nauczycielkom pracującym w niepełnym wymiarze należą się odprawy z powodu likwidacji ich stanowisk pracy? Jaką wpisać podstawę prawną zwolnienia?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!