Zwalnianym z pracy członkom zarządów przysługuje ochrona przewidziana w Kodeksie pracy

341

Dnia 10.10.2011r zostałem powołany na stanowisko Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej na czas określony do 31.06.2012 r., umowa zawiera klauzule wypowiedzenia 14 dniowego. Czy Rada Nadzorcza może odwołać mnie z zajmowanego stanowiska przed terminem 31.06.2012 r. jeśli podlegam art. 39 k.p. (Ochrona przedemerytalna) i czy przepis ten chroni mnie do osiągnięcia wieku emerytalnego?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!