Zwolnienie lekarskie dla młodocianego

552

„Lekarze w przychodni odmówili wystawienia L4 dla pracownika młodocianego kształcącego się w szkole zawodowej, jako zwolnienia z zajęć lekcyjnych (nie praktycznych), mimo iż statut szkoły tego wymaga. Jaka jest zasadność wystawiania L4 dla pracowników młodocianych za nieobecność w szkole?”

Udzielając odpowiedzi na zadane przez Czytelnika pytanie nie będę odnosić się do zapisów statutu szkoły. Bezsporne jest, iż nakłada on obowiązki, którym podlegają nauczyciele, pracownicy i uczniowie placówki. Jednak statut nie jest wiążący dla lekarza, orzekającego o niezdolności do pracy. W tym zakresie lekarz podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w randze ustawy i rozporządzeń.

Przez zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!