Zwolnienie od podatku od nieruchomości

523

Organizacja pożytku publicznego (OPP) prowadzi przedszkole na nieruchomości należącej do kościoła. Czy stowarzyszenie może być zwolnione od podatku od nieruchomości oraz z działalności gospodarczej?

 

„Stowarzyszenie nasze prowadzi niepubliczne przedszkole. Urząd gminy od stycznia 2016 roku nalicza nam jako stowarzyszeniu podatek od prowadzenia przedszkola – traktując przedszkole jako działalność gospodarczą – taki jak od działalności gospodarczej. Nadmieniam, że stowarzyszenie jest OPP i w innych dziedzinach nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, tylko przedszkole. Dostajemy od gminy dotację w kwocie 75% kosztów zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Lokal wynajmujemy na podstawie umowy użyczenia lokalu od parafii. Wszelkie pozyskane środki finansowe stowarzyszenia, a także przedszkola (w przypadku przedszkola nie ma zysków) przeznacza się na działalność statutową stowarzyszenia. Czy urząd gminy w tym opisanym przypadku ma prawo naliczać stowarzyszeniu podatek od działalności gospodarczej?”

 

Zgodnie z treścią …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!