Zwolnienie pracownika z powodu orzeczenia o niezdolności do pracy

349

Jak poprawnie rozwiązać stosunek pracy z powodu długotrwałej, niezawinionej nieobecności pracownika?

Z jakiego art. Kodeksu pracy możemy zwolnić pracownika z powodu nie uzyskania zdolności do pracy? Pracownik przebywał na zasiłku rehabilitacyjnym do dnia 07.09.2015 r. i wykorzystał 12-stomiesięczny okres przebywania. W dniu 09.09.2015 r. stanął na komisji ZUS i został od dnia 08.09.2015 r. uznany za częściowo niezdolnego do pracy. W dniu 16.10.2015 r. pracownik dostarcza do pracodawcy orzeczenie o częściowej niezdolności i decyzje o odmowie przyznania renty, jednocześnie informuje pracodawcę, że złożył odwołanie do ZUS na decyzję. W dniu 16.10.2015 r. wysłaliśmy pracownika do lekarza medycyny pracy, który wydał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. W terminie od 08.09.2015 r. do 16.10.2015 r. udzieliliśmy zaległego urlopu wypoczynkowego. Czy mogliśmy udzielić urlopu i jak należy postąpić z pracownikiem?

Zasady rozwiązywania stosunku pracy z powodu długotrwałej, niezawinionej nieobecności pracownika …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!