Zwolnienie z podatku VAT usług szkoleniowych

429

Czy usługi przeprowadzonych kursów zawodowych dla zleceniodawcy w zakresie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia z podatku VAT?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!