Zwolnienie z pracy z powodu długotrwałej choroby

Kiedy pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem niezdolnym do pracy?

19
„Pracownik przebywa na długim zwolnieniu lekarskim, gdzie okres pobierania zasiłku (182 dni) upłynął 01.09.2020 r., od 02.09.2020 r. zostało mu przyznanie świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące. Czy prawidłowa będzie data rozwiązaniu umowy o pracę z powodu art. 53 paragraf 1

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.