Zyska: odejście od ogrzewnictwa opartego na paliwach stałych w miastach do 2030 r., na wsi 10 lat później

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada odejście od ogrzewnictwa opartego na paliwach stałych w miastach do roku 2030, a na terenach wiejskich - do roku 2040 – poinformował we wtorek wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska.

7

„W tym czasie powinniśmy zbudować energetykę rozproszoną, energetykę prosumencką, opartą o odnawialne źródła energii, uzupełnioną magazynami energii, które zapewnią stabilność tych odnawialnych źródeł” – powiedział wiceminister podczas jednej z debat Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Jak mówił, odejście od paliw stałych w ogrzewnictwie to również część programu poprawy jakości powietrza, będącego jednym z filarów polityki energetycznej, a wspieranego rozpisanym na ponad 10 lat programem „Czyste powietrze”.

W ocenie Zyski, rozwój energetyki rozproszonej to istota planowanej transformacji energetycznej. “Bez energetyki prosumenckiej nie uda się uzyskać sukcesu” – mówił wiceminister, wskazując m.in. na sukces rządowego programu „Mój prąd”, wspierającego rozwój fotowoltaiki.

„Ten program spowodował prawdziwy boom inwestycyjny w fotowoltaice. Łącznie w ciągu ostatnich lat przekroczyliśmy – w połowie tego roku – ponad 2,5 gigawata mocy zainstalowanej w PV (fotowoltaice – PAP) i 10 gigawatów mocy wszystkich źródeł odnawialnych w Polsce. To jest moc przekraczająca wartość mocy Elektrowni Bełchatów, dwóch bloków Elektrowni Opole i Elektrowni Turów” – wyliczał pełnomocnik rządu ds. OZE.

Jak poinformował, w resorcie klimatu trwają prace nad projektem nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Chodzi m.in. – jak powiedział – o wzmocnienie działania klastrów energii, aby były bardziej rynkowe, a jednocześnie zapewniały członkom klastra stabilność dostaw energii. Zyska chwalił też regulacje umożliwiające tworzenie spółdzielni energetycznych, namawiając do ich rozwoju.

Wiceminister przypomniał, że projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, skierowany we wtorek, po konsultacjach, do wykazu prac rządu, przewiduje w horyzoncie obowiązywania tego planu budowę 11 gigawatów mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej na morzu.

„To jest wariant bardzo ostrożnościowy, ponieważ eksperci, inwestorzy, szacują, że ten potencjał jest znacznie większy i może przekroczyć 20 gigawatów mocy zainstalowanej do roku 2040” – powiedział Zyska.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ drag/