Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

673

Nauczycielem dyplomowanym zostaje nauczyciel mianowany, który odbył określony przepisami staż i uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie. Stopień nauczyciela dyplomowanego nadaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!