zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Wskaźniki

Kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego

Limit Okres: od 01.03.2021 r. Dopuszczalna kwota przychodu* miesięczna 1 291,90 zł roczna 15 502,80 zł Graniczna kwota przychodu** miesięczna 3 617,30 zł roczna 43 407,60 zł *    powodująca zmniejszenie świadczenia **    powodująca zawieszenie świadczenia

Ryczałtowa kwota świadczenia przedemerytalnego

Okres Wysokość od 01.03.2021 r. 1262,34 zł od 01.03.2020 r. 1210,99 zł od 01.03.2019 r. 1140,99 zł od 01.03.2018 r. 1070,99 zł od 01.03.2017 r. 1040,00 zł od 01.03.2016 r. 1029,86 zł od 01.03.2015 r. 1027,39 zł od 01.03.2014 r. 991,39 zł od 01.03.2013 r. 975,78 zł od 01.03.2012 r. 938,25 zł od 01.03.2011 r. 867,25 zł od 01.03.2010 r. 841,17 zł

Renta socjalna

Okres Wysokość od 01.03.2021 r. 1250,88 zł od 01.03.2020 r. 1200,00 zł od 01.03.2019 r. 1100,00 zł od 01.03.2018 r. 865,03 zł od 01.03.2017 r. 840,00 zł od 01.03.2016 r. 741,35 zł od 01.03.2015 r. 739,58 zł od 01.03.2014 r. 709,34 zł od 01.03.2013 r. 698,17 zł od 01.03.2012 r. 671,31 zł od 01.03.2011 r. 611,67 zł od 01.03.2010 r. 593,28 zł

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Świadczenie Kwota maksymalnego zmniejszenia za okres: 1.03.2020 - 29.02.2021 od 1.03.2021 Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 620,37 zł  646,67 zł Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 465,31 zł 485,04 zł Renta rodzinna, do której uprawniona jest 1 osoba 527,35 zł 549,71 zł

Wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych

Świadczenie Wskaźnik waloryzacji przyznane do dnia 28.02.2021 r. 104,24% przyznane do dnia 29.02.2020 r. 103,56% przyznane do dnia 28.02.2019 r. 102,86% przyznane do dnia 28.02.2018 r. 102,98% przyznane do dnia 28.02.2017 r. 100,44% przyznane do dnia 29.02.2016 r. 100,24% przyznane do dnia 28.02.2015 r. 100,68% przyznane do dnia 28.02.2014 r. 101,6% przyznane do dnia 28.02.2013 r. 104,0% przyznane do...

Dodatki do emerytur i rent od dnia 1.03.2021 r.

Rodzaj świadczenia (dodatku) Kwota pielęgnacyjny 239,66 zł dla sieroty zupełnej 450,44 zł kombatancki 239,66 zł kompensacyjny 35,95 zł pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 359,49 zł za tajne nauczanie 239,66 zł

Minimalna wysokość emerytur i rent od dnia 1.03.2021 r.

Świadczenie Kwota emerytura 1250,88 zł renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna 1250,88 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 938,16 zł renta wypadkowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wypadkowa 1501,06 zł renta wypadkowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1125,79 zł

Kwota bazowa

Okres Wysokość 1.03.2021 - 28.02.2022 4512,41 zł 1.03.2020 - 28.02.2021 4294,67 zł 1.03.2019 - 29.02.2020 4003,88 zł 1.03.2018 - 28.02.2019 3731,13 zł 1.03.2017 - 28.02.2018 3536,87 zł 1.03.2016 - 28.02.2017 3408,62 zł 1.03.2015 - 29.02.2016 3308,33 zł 1.03.2014 - 28.02.2015 3191,93 zł 1.03.2013 - 28.02.2014 3080,84 zł 1.03.2012 - 28.02.2013 2974,69 zł 1.03.2011 - 29.02.2012 2822,66 zł 1.03.2010 - 28.02.2011 2716,71 zł 1.03.2009 - 28.02.2010 2578,26 zł 1.03.2009 - 28.02.2010 2578,26 zł

Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego)

Kwartał Okres Wskaźnik waloryzacji II kwartał 01.04.2021 - 30.06.2021 108,6% I kwartał 01.01.2021 - 31.03.2021 97,0% IV kwartał 01.10.2020 - 31.12.2020 96,7% III kwartał 01.07.2020 - 30.09.2020 108,1% II kwartał 01.04.2020 - 30.06.2020 107,4% I kwartał 01.01.2020 - 31.03.2020 99,6% IV kwartał 01.10.2019 - 31.12.2019 99,5% III kwartał 01.07.2019 - 30.09.2019 108,1% II kwartał 01.04.2019 - 30.06.2019 107,6% I kwartał 01.01.2019 - 31.03.2019 99,1% IV kwartał 01.10.2018 - 31.12.2018 100,1% III kwartał 01.07.2018 - 30.09.2018 108,6% II kwartał 01.04.2018...

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców

Okres obowiązywania Podstawa wymiaru1) Stawka Wysokość składki 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 4242,38 zł2) 9% 381,81 zł 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. 4026,01 zł3) 9% 362,34 zł 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 3803,56 zł4)  9% 342,32 zł 1) Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale...

Najnowsze

Müller: Polska z funduszy unijnych otrzyma 770 mld zł

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa, na której rzecznik rządu Piotr Müller oraz wiceminister funduszy i polityki...

Buda: Punktową pomoc kierujemy do branż, które najbardziej dotknął kryzys

Punktową pomoc kierujemy do branż, które najbardziej dotknął kryzys, aby odbudować ich potencjał oraz zbudować odporność na...

NFOŚiGW przeznaczy 80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę

Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej wyjaśnił, że nabór potrwa od 31 marca do 28 maja br....

Popularne

Ustalenie obowiązku podatkowego – Niemcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Płaca na poziomie tzw. progu przyzwoitości

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) przedstawiła informację dotyczącą sytuacji najgorzej opłacanych pracowników i zaproponowała wprowadzenie tzw. "progu przyzwoitości". W dyrektywie, a dokładniej w preambule do...

Formularze: zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych – nowe wzory

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego br. opublikowano przepisy wykonawcze określające nowe wzory wymagane na podstawie unormowań ustawy z dnia 7 lipca 1994...

Kolejne fundusze na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Firmy złożyły 412 wniosków na łączną kwotę 2,43 mld zł w zakończonym 17 marca naborze do programu "Badania na rynek – konkurs ogólny". A...