zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Wskaźniki

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Rodzaje odsetek Stawka odsetek w stosunku rocznym obowiązująca w 2022 r. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych 10% Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 50% 5% Podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 150% 15%   Podane stawki obowiązują od 9.03.2022 r.

Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie

Rodzaje odsetek Stawka odsetek w stosunku rocznym obowiązująca od 09.03.2022 r. Stawka odsetek ustawowych 7% Maksymalna stawka odsetek ustawowych 14% Stawka odsetek za opóźnienie 9% Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie 18%  

Kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego

Limit Okres: od 01.03.2022 r. Dopuszczalna kwota przychodu* miesięczna 1415,70 zł roczna 16 988,40 zł Graniczna kwota przychodu** miesięczna 3963,80 zł roczna 47 565,60 zł *    powodująca zmniejszenie świadczenia **    powodująca zawieszenie świadczenia

Renta socjalna

Okres Wysokość od 01.03.2022 r. 1338,44 zł od 01.03.2021 r. 1250,88 zł od 01.03.2020 r. 1200,00 zł od 01.03.2019 r. 1100,00 zł od 01.03.2018 r. 865,03 zł od 01.03.2017 r. 840,00 zł od 01.03.2016 r. 741,35 zł od 01.03.2015 r. 739,58 zł od 01.03.2014 r. 709,34 zł od 01.03.2013 r. 698,17 zł od 01.03.2012 r. 671,31 zł od 01.03.2011 r. 611,67 zł od 01.03.2010 r. 593,28 zł

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Świadczenie Kwota maksymalnego zmniejszenia za okres: 1.03.2021 - 28.02.2022 od 1.03.2022 Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy  646,67 zł 691,94 zł Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 485,04 zł 518,99 zł Renta rodzinna, do której uprawniona jest 1 osoba 549,71 zł 588,19 zł

Limity miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

Okres obowiązywania Zmniejszenie świadczeń Zawieszenie świadczeń 70%* 130%* 01.03.2022 - 31.05.2022 4196,60 zł 7793,70 zł 01.12.2021 - 28.02.2022 3960,20 zł 7354,50 zł 01.09.2021 - 30.11.2021 3853,20 zł 7155,90 zł 01.06.2021 - 31.08.2021 3977,10 zł 7386,10 zł 01.03.2021 - 31.05.2021 3820,60 zł 7095,40 zł 01.12.2020 - 28.02.2021 3618,30 zł 6719,70 zł 01.09.2020 - 30.11.2020 3517,20 zł 6531,90 zł 01.06.2020 - 31.08.2020 3732,10 zł 6931,00 zł 01.03.2020 - 31.05.2020 3639,10 zł 6758,20 zł 01.12.2019 - 29.02.2020 3452,20 zł 6411,10 zł 01.09.2019 - 30.11.2019 3387,50 zł 6291,10 zł 01.06.2019 -...

Wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych

Świadczenie Wskaźnik waloryzacji przyznane do dnia 28.02.2022 r. 107,00% przyznane do dnia 28.02.2021 r. 104,24% przyznane do dnia 29.02.2020 r. 103,56% przyznane do dnia 28.02.2019 r. 102,86% przyznane do dnia 28.02.2018 r. 102,98% przyznane do dnia 28.02.2017 r. 100,44% przyznane do dnia 29.02.2016 r. 100,24% przyznane do dnia 28.02.2015 r. 100,68% przyznane do dnia 28.02.2014 r. 101,6% przyznane do...

Dodatki do emerytur i rent od dnia 1.03.2022 r.

Rodzaj świadczenia (dodatku) Kwota pielęgnacyjny 256,44 zł dla sieroty zupełnej 481,97 zł kombatancki 256,44 zł kompensacyjny 38,47 zł pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 384,63 zł za tajne nauczanie 256,44 zł

Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.03.2022 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 299,75 zł emerytalne 29,26 zł 29,26 zł rentowe 19,48 zł 4,50 zł chorobowe – 7,34 zł w 2. roku nauki 359,71 zł emerytalne 35,11 zł 35,11 zł rentowe 23,38 zł 5,40 zł chorobowe – 8,81 zł w 3. roku nauki 419,66 zł emerytalne 40,96 zł 40,96 zł rentowe 27,28 zł 6,29 zł chorobowe – 10,28 zł

Minimalna wysokość emerytur i rent od dnia 1.03.2022 r.

Świadczenie Kwota emerytura 1338,44 zł renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna 1338,44 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1003,83 zł renta wypadkowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wypadkowa 1606,13 zł renta wypadkowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1204,60 zł

Najnowsze

Wstępne wyniki egzaminów maturalnych

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2022 r. Maturę zdało...

Ponad 270 tysięcy obywateli Ukrainy zatrudnionych dzięki uproszczonej procedurze

Już ponad 270 tys. obywateli Ukrainy zostało zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury.  Od 15 marca tego roku pracodawcy poinformowali o...

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Pracujący rolnik-emeryt z prawem do pełnej emerytury Rolnik-emeryt może kontynuować pracę w posiadanym gospodarstwie rolnym bez zawieszenia części uzupełniającej świadczenia...

Popularne