zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Wskaźniki

Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie

Rodzaje odsetek Stawka odsetek w stosunku rocznym obowiązująca od 07.10.2021 r. Stawka odsetek ustawowych 4,00% Maksymalna stawka odsetek ustawowych 8,00% Stawka odsetek za opóźnienie 6,00% Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie 12,00%  

Limity miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

Okres obowiązywania Zmniejszenie świadczeń Zawieszenie świadczeń 70%* 130%* 01.09.2020 - 30.11.2020 3853,20 zł 7155,90 zł 01.06.2021 - 31.08.2021 3977,10 zł 7386,10 zł 01.03.2021 - 31.05.2021 3820,60 zł 7095,40 zł 01.12.2020 - 28.02.2021 3618,30 zł 6719,70 zł 01.09.2020 - 30.11.2020 3517,20 zł 6531,90 zł 01.06.2020 - 31.08.2020 3732,10 zł 6931,00 zł 01.03.2020 - 31.05.2020 3639,10 zł 6758,20 zł 01.12.2019 - 29.02.2020 3452,20 zł 6411,10 zł 01.09.2019 - 30.11.2019 3387,50 zł 6291,10 zł 01.06.2019 - 31.08.2019 3465,70 zł 6436,30 zł 01.03.2019 - 31.05.2019 3404,70 zł 6322,90 zł 01.12.2018 - 28.02.2019 3206,20 zł 5954,30...

Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.09.2021 r.

  Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 275,23 zł emerytalne 26,86 zł 26,86 zł rentowe 17,89 zł 4,13 zł chorobowe – 6,74 zł w 2. roku nauki 330,27 zł emerytalne 32,23 zł 32,23 zł rentowe 21,47 zł 4,95 zł chorobowe – 8,09 zł w 3. roku nauki 385,32 zł emerytalne 37,61 zł 37,61 zł rentowe 25,05 zł 5,78 zł chorobowe – 9,44 zł

Wynagrodzenie młodocianych

Okres obowiązywania Rok nauki Kwota 01.09.2021 – 30.11.2021 w 1. roku nauki 275,23 zł w 2. roku nauki 330,27 zł w 3. roku nauki 385,32 zł 01.06.2021 – 31.08.2021 w 1. roku nauki 284,08 zł w 2. roku nauki 340,89 zł w 3. roku...

Limit miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do renty socjalnej

Okres obowiązywania Wysokość 01.09.2021 - 30.11.2021 3853,20 zł 01.06.2021 - 31.08.2021 3977,10 zł 01.03.2021 - 31.05.2021 3820,60 zł 01.12.2020 - 28.02.2021 3618,30 zł 01.09.2020 - 30.11.2020 3517,20 zł 01.06.2020 - 31.08.2020 3732,10 zł 01.03.2020 - 31.05.2020 3639,10 zł 01.12.2019 - 29.02.2020 3452,20 zł 01.09.2019 - 30.11.2019 3387,50 zł 01.06.2019 - 31.08.2019 3465,70 zł 01.03.2019 - 31.05.2019 3404,70 zł 01.12.2018 - 28.02.2019 3206,20 zł 01.09.2018 - 30.11.2018 3164,80 zł 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 01.03.2018 - 31.05.2018 3161,70 zł 01.12.2017...

Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego)

Kwartał Okres Wskaźnik waloryzacji III kwartał 01.07.2020 - 30.09.2020 109,9% II kwartał 01.04.2021 - 30.06.2021 108,6% I kwartał 01.01.2021 - 31.03.2021 97,0% IV kwartał 01.10.2020 - 31.12.2020 96,7% III kwartał 01.07.2020 - 30.09.2020 108,1% II kwartał 01.04.2020 - 30.06.2020 107,4% I kwartał 01.01.2020 - 31.03.2020 99,6% IV kwartał 01.10.2019 - 31.12.2019 99,5% III kwartał 01.07.2019 - 30.09.2019 108,1% II kwartał 01.04.2019 - 30.06.2019 107,6% I kwartał 01.01.2019 - 31.03.2019 99,1% IV kwartał 01.10.2018 - 31.12.2018 100,1% III kwartał 01.07.2018...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

  Okres Wysokość I kwartał 2021 5681,56 zł IV kwartał 2020 5457,98 zł III kwartał 2020 5168,93 zł II kwartał 2020 5024,48 zł I kwartał 2020 5331,47 zł IV kwartał 2019 5198,58 zł III kwartał 2019 4931,59 zł II kwartał 2019 4839,24 zł I kwartał 2019 4950,94 zł IV kwartał 2018 4863,74 zł III kwartał 2018 4580,20 zł II kwartał 2018 4521,08 zł I kwartał 2018 4622,84 zł

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki kwiecień-czerwiec 2021 r. 5675,54 zł 9% 510,80 zł styczeń–marzec 2021 r. 5656,51 zł 9% 509,09 zł październik–grudzień 2020 r. 5371,81 zł 9% 483,46 zł lipiec–wrzesień 2020 r. 5248,83 zł 9% 472,39 zł kwiecień-czerwiec 2020 r. 5367,68 zł 9% 483,09 zł styczeń–marzec 2020 r. 5368,01 zł 9% 483,12 zł październik–grudzień 2019 r. 5150,15 zł 9% 463,51 zł lipiec–wrzesień 2019 r. 5142,59 zł 9% 462,83 zł kwiecień–czerwiec 2019 r. 5015,03 zł 9% 451,35 zł styczeń–marzec 2019 r. 5071,41...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w II kw. 2021 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach kwiecień-czerwiec 2021 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 1135,11 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2837,77 zł powyżej 2 lat do 5 lat 100% dochodów* 5675,54 zł powyżej 5 lat do 10 lat 150% dochodów* 8513,31 zł powyżej 10 lat 200% dochodów* 11351,08 zł * przyjętych jako podstawa...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku

Okres Wysokość I kwartał 2021 5675,54 zł IV kwartał 2020* 5656,51 zł III kwartał 2020 5371,81 zł II kwartał 2020 5247,19 zł I kwartał 2020 5367,68 zł IV kwartał 2019* 5368,01 zł III kwartał 2019 5150,15 zł II kwartał 2019 5142,59 zł I kwartał 2019 5015,03 zł IV kwartał 2018* 5071,41 zł III kwartał 2018 4822,83 zł II kwartał 2018 4812,84 zł I kwartał 2018 4700,11...

Najnowsze

Prowadzenie kursów i warsztatów w działalności gospodarczej

„Aktualnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie PKD 71.11.Z i 74.10.Z. W najbliższym czasie chciałabym rozszerzyć działalność o prowadzenie...

MF: Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną nadal funkcjonuje

Zmiany w art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych nie modyfikują treści merytorycznej...

Narodowy program zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uczestniczył w Konferencji „30 lat PFRON – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która...

Popularne

Rozp. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1871 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Opublikowano jednolity tekst ustawy o CIT

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1800 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1842 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz....

Ogłoszenie naboru do programu Laboratoria Przyszłości

– Chcemy stworzyć w każdej szkole podstawowej laboratoria przyszłości, czyli nowoczesne pracownie, robotyczne, techniczne, tak żeby dzieci mogły odkrywać sobie swoje talenty i rozwijać...