zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Wskaźniki

Limity miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

Okres obowiązywania Zmniejszenie świadczeń Zawieszenie świadczeń 70%* 130%* 01.06.2021 - 31.08.2021 3977,10 zł 7386,10 zł 01.03.2021 - 31.05.2021 3820,60 zł 7095,40 zł 01.12.2020 - 28.02.2021 3618,30 zł 6719,70 zł 01.09.2020 - 30.11.2020 3517,20 zł 6531,90 zł 01.06.2020 - 31.08.2020 3732,10 zł 6931,00 zł 01.03.2020 - 31.05.2020 3639,10 zł 6758,20 zł 01.12.2019 - 29.02.2020 3452,20 zł 6411,10 zł 01.09.2019 - 30.11.2019 3387,50 zł 6291,10 zł 01.06.2019 - 31.08.2019 3465,70 zł 6436,30 zł 01.03.2019 - 31.05.2019 3404,70 zł 6322,90 zł 01.12.2018 - 28.02.2019 3206,20 zł 5954,30 zł 01.09.2018 -...

Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.06.2021 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 284,08 zł emerytalne 27,73 zł 27,73 zł rentowe 18,47 zł 4,26 zł chorobowe – 6,96 zł w 2. roku nauki 340,89 zł emerytalne 33,27 zł 33,27 zł rentowe 22,16 zł 5,11 zł chorobowe – 8,35 zł w 3. roku nauki 397,71 zł emerytalne 38,82 zł 38,82 zł rentowe 25,85 zł 5,97 zł chorobowe – 9,74 zł

Wynagrodzenie młodocianych

Okres obowiązywania Rok nauki Kwota 01.06.2021 – 31.08.2021 w 1. roku nauki 284,08 zł w 2. roku nauki 340,89 zł w 3. roku nauki 397,71 zł 01.03.2021 – 31.05.2021 w 1. roku nauki 272,90 zł w 2. roku nauki 327,48 zł w 3. roku nauki 382,06 zł 01.12.2020...

Limit miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do renty socjalnej

Okres obowiązywania Wysokość 01.06.2021 - 31.08.2021 3977,10 zł 01.03.2021 - 31.05.2021 3820,60 zł 01.12.2020 - 28.02.2021 3618,30 zł 01.09.2020 - 30.11.2020 3517,20 zł 01.06.2020 - 31.08.2020 3732,10 zł 01.03.2020 - 31.05.2020 3639,10 zł 01.12.2019 - 29.02.2020 3452,20 zł 01.09.2019 - 30.11.2019 3387,50 zł 01.06.2019 - 31.08.2019 3465,70 zł 01.03.2019 - 31.05.2019 3404,70 zł 01.12.2018 - 28.02.2019 3206,20 zł 01.09.2018 - 30.11.2018 3164,80 zł 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 01.03.2018 - 31.05.2018 3161,70 zł 01.12.2017 - 28.02.2018 2979,00...

Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego)

Kwartał Okres Wskaźnik waloryzacji III kwartał 01.07.2020 - 30.09.2020 109,9% II kwartał 01.04.2021 - 30.06.2021 108,6% I kwartał 01.01.2021 - 31.03.2021 97,0% IV kwartał 01.10.2020 - 31.12.2020 96,7% III kwartał 01.07.2020 - 30.09.2020 108,1% II kwartał 01.04.2020 - 30.06.2020 107,4% I kwartał 01.01.2020 - 31.03.2020 99,6% IV kwartał 01.10.2019 - 31.12.2019 99,5% III kwartał 01.07.2019 - 30.09.2019 108,1% II kwartał 01.04.2019 - 30.06.2019 107,6% I kwartał 01.01.2019 - 31.03.2019 99,1% IV kwartał 01.10.2018 - 31.12.2018 100,1% III kwartał 01.07.2018...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

  Okres Wysokość I kwartał 2021 5681,56 zł IV kwartał 2020 5457,98 zł III kwartał 2020 5168,93 zł II kwartał 2020 5024,48 zł I kwartał 2020 5331,47 zł IV kwartał 2019 5198,58 zł III kwartał 2019 4931,59 zł II kwartał 2019 4839,24 zł I kwartał 2019 4950,94 zł IV kwartał 2018 4863,74 zł III kwartał 2018 4580,20 zł II kwartał 2018 4521,08 zł I kwartał 2018 4622,84 zł

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki kwiecień-czerwiec 2021 r. 5675,54 zł 9% 510,80 zł styczeń–marzec 2021 r. 5656,51 zł 9% 509,09 zł październik–grudzień 2020 r. 5371,81 zł 9% 483,46 zł lipiec–wrzesień 2020 r. 5248,83 zł 9% 472,39 zł kwiecień-czerwiec 2020 r. 5367,68 zł 9% 483,09 zł styczeń–marzec 2020 r. 5368,01 zł 9% 483,12 zł październik–grudzień 2019 r. 5150,15 zł 9% 463,51 zł lipiec–wrzesień 2019 r. 5142,59 zł 9% 462,83 zł kwiecień–czerwiec 2019 r. 5015,03 zł 9% 451,35 zł styczeń–marzec 2019 r. 5071,41...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w II kw. 2021 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach kwiecień-czerwiec 2021 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 1135,11 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2837,77 zł powyżej 2 lat do 5 lat 100% dochodów* 5675,54 zł powyżej 5 lat do 10 lat 150% dochodów* 8513,31 zł powyżej 10 lat 200% dochodów* 11351,08 zł * przyjętych jako podstawa...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku

Okres Wysokość I kwartał 2021 5675,54 zł IV kwartał 2020* 5656,51 zł III kwartał 2020 5371,81 zł II kwartał 2020 5247,19 zł I kwartał 2020 5367,68 zł IV kwartał 2019* 5368,01 zł III kwartał 2019 5150,15 zł II kwartał 2019 5142,59 zł I kwartał 2019 5015,03 zł IV kwartał 2018* 5071,41 zł III kwartał 2018 4822,83 zł II kwartał 2018 4812,84 zł I kwartał 2018 4700,11...

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%) 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 10 2,80 3 Rybactwo A-03 4 1,20 4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 12 3,33 5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 10 2,80 6 Górnictwo rud metali B-07 11 3,06 7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 7 2,00 8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i...

Najnowsze

Resort edukacji przedstawił priorytety edukacyjne

Regulacja art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje ministra edukacji do ustalenia podstawowych kierunków realizacji polityki...

Jak zaksięgować umorzenie subwencji PFR, od której zaniechano podatku?

Umorzenie subwencji finansowej, które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to...

Startuje wakacyjna akcja “Weź paragon”

Pod hasłem „Weź paragon” rusza ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego....

Popularne

Ustawa o systemie oceny zgodności

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1344 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa...

Przedsiębiorcy: Zmiana formy opodatkowania

„Dnia 20.02.2020 r. zmieniłam formę opodatkowania z ogólnej na podatek liniowy. Czy jeśli w tym roku kalendarzowym 2021 wystawiłam już kilka faktur w styczniu,...

Świadczenie usług i kara umowna

„Zawarliśmy w zeszłym roku umowę na przygotowanie wniosku do dofinansowanie dla firmy przedsiębiorstwo X Sp. z o.o. "Ze względu na to, że harmonogram konkursów...

Przepisy dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych

„Proszę o interpretacje i podstawy prawne dotyczące budowy szamb na ogródkach pracowniczych i jakie są wymagane w związku z tym decyzje?” Przechodząc do odpowiedzi, w...