zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Pracownicy niepełnosprawni

Finansowanie przez PFRON działań na rzecz pracowników niepełnosprawnych

Zwrot kosztów organizacji stanowiska pracy Zwrot kosztów adaptacji istniejącego lub tworzonego stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej regulują przepisy: 26 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz....

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o rehabilitacji zawodowej

Obowiązujące obecnie przepisy ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej”, nadają Prezesowi Zarządu PFRON uprawnienia kontrolne w stosunku...

Obowiązki oraz uprawnienia pracodawców związane z dokonywaniem wpłat na PFRON

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej”, nakłada na pracodawców, w tym także z sektora publicznego, określone...

Zakład pracy chronionej

Umożliwienie realizacji prawa osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym wymaga stworzenia dogodnych warunków rehabilitacji zawodowej tych osób. W tym zakresie szczególną rolę odgrywają zakłady pracy chronionej (zwane dalej „ZPChr”) będące podmiotami zapewniającymi warunki pracy chronionej. Poniżej przedstawiono najważniejsze...

Przepisy o zatrudnianiu niepełnosprawnych – zakres stosowania oraz podstawowe definicje

Problematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych została odrębnie uregulowana, ze względu na specyfikę pracy chronionej, w ustawie z   dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), zwanej dalej...

Obowiązki informacyjne pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Obowiązek składania przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON miesięcznych i rocznych informacji Pracodawcy zobowiązani do składania informacji Stosownie do treści art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych

Pracownicy niepełnosprawni mogą korzystać ze szczególnych uprawnień pracowniczych, które zostały określone w rozdziale 4 ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej”. Przepisy zawarte...

Najnowsze

MF: od 1 maja zgoda na mandat za wykroczenie skarbowe prowadzi do uniknięcia postępowania sądowego

W wyniku jednej z nich więcej spraw o wykroczenia skarbowe będzie mogło być załatwione w drodze postępowania...

MCKPRM: Kreatywność + innowacja = programowanie

- Media - Cyfryzacja KPRM informuje: Już jutro Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji (21...

ZUS: od 4 maja zmiany w tarczy antykryzysowej

Pojawi się też możliwość otrzymania od jednego do maksymalnie pięciu świadczeń postojowych. Takie zmiany...

Popularne

Otwarcie żłobków a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Co w sytuacji, gdy rodzic złożył już wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres do 25 kwietnia, a od 19 kwietnia żłobki i...

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Sejm przyjął część poprawek Senatu

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Chodzi m.in. o wydłużenie – ze względu na pandemię –...

Tymczasowe zwolnienia z pracy na rekordowo wysokim poziomie

Początek 2020 roku upłynął pod znakiem wybuchu światowej pandemii COVID-19, co skłoniło prawie wszystkie rządy na całym świecie do podjęcia środków ograniczających. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu...

Media społecznościowe a bezpieczeństwo danych

Urząd Ochrony Danych Osobowych w związku z wyciekiem danych z portali społecznościowych przypomina jak bezpiecznie korzystać z sieci. Gigantyczna ilość prywatnych danych, przechowywanych obecnie na serwerach,...