Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o rehabilitacji zawodowej

663

Obowiązujące obecnie przepisy ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej”, nadają Prezesowi Zarządu PFRON uprawnienia kontrolne w stosunku do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, korzystających z różnych form dofinansowania. Regulacje dotyczące wspomnianego zakresu przedmiotowego zostały…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!