zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Prawo pracy

Tag: Prawo pracy

Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w roku 2022 wzrośnie w stosunku do naliczeń na ten fundusz obowiązujących w 2021 r. Odpowiednie regulacje w tym zakresie zostały zawarte w tzw. ustawie okołobudżetowej, czyli w ustawie z dnia 17...

Czas pracy w 2022 roku

W roku 2022 liczba dni roboczych oraz liczba godzin pracy w ujęciu całorocznym wyniesie odpowiednio 251 dni i 2008 godzin do przepracowania. Oznacza to, że w 2022 r. będziemy świadczyć pracę krócej niż w ubiegłym roku. W 2022 r. najdłużej...
Przepisy prawa pracy (art. 30–43 k.p.) stosunkowo dokładnie określają zarówno zasady, jak i tryb, które obowiązują w ramach postępowania dotyczącego wypowiadania umów o pracę. Regulacje prawne nie mogą jednak normować wszystkich aspektów, co wynika zwłaszcza z niemożności wskazania wyczerpującego katalogu...
Jak skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę? Czy konieczne jest złożenie pisma w tej sprawie? Czy wysłanie informacji mailem jest wystarczające?  Zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy, oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o prace powinno...
„Pracownik - członek związku, bez ochrony prawnej, od kwietnia 2021 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownik 13.12.2021 r. nie został dopuszczany do pracy przez lekarza medycyny pracy. Obecnie wystąpił do ZUS-u o świadczenie rehabilitacyjne. Pracodawca zwrócił się do KZ...
Na koniec trzeciego kwartału 2021 r. było w Polsce 153,5 tys wolnych miejsc pracy. Było to więcej o 68,5% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wskaźnik wolnych miejsc pracy wyniósł 1,25%. W trzecim kwartale 2021 r. na jedno zlikwidowane miejsce...
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 listopada 2021 r. pod pozycją 2138 opublikowano obwieszczenie MZ z dnia 28.10.2021 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego...
Od dnia 1 grudnia 2021 roku obowiązują zmiany w k.p. dotyczące kar za nieprzestrzeganie przepisów o zatrudnianiu dłużników alimentacyjnych. Korekty legislacyjne w tym zakresie wynikają z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze...
Styczeń każdego roku kalendarzowego jest okresem, w ramach którego pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub wypłacający świadczenie urlopowe, powinni poinformować pracowników o zamiarze nietworzenia funduszu bądź niewypłacania świadczenia urlopowego. Pracodawcy zatrudniający wg stanu na dzień 1 stycznia danego...
„Pracownik zakończył pracę 15.10.2021 r., dnia 19.10. zostało wysłane świadectwo pracy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W związku z tym, że nie było zwrotu potwierdzenia odbioru, dnia 29.10 została zgłoszona reklamacja na pocztę polską. Na chwilę obecną w historii...
Reklama