zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Prawo pracy

Tag: Prawo pracy

012Finansowanie zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych w art. 108 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.), zwanej...
Z dniem 24 lutego br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego. Wspomniane wyżej regulacje prawne zostały zawarte w rozp. MZ z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i...
„Pracownik oddaje krew i za ten czas ma dzień wolny (od 26.01.2021 r. dwa dni wolne). Czy zaświadczenie, które otrzymał z Centrum Krwiodawstwa pracodawca może dołączyć pod ewidencję czasu pracy? Jeśli tak, to oryginał czy kopię? Co w sytuacji,...
„Pracownik miał zwolnienie chorobowe 40 dni, po zakończeniu leczenia pracodawca skierował go na badania kontrolne, jednak w przychodni wykonującej badania został przyjęty dopiero w kolejnym dniu. Jak rozliczyć nieobecność pracownika między zakończonym zwolnieniem, a dniem w którym wykonał badania...
Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. Dz 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) przewidują publikowanie prognoz zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego w odniesieniu do krajowego rynku pracy oraz wojewódzkich rynków...
Ponieważ pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego, to w razie braku możliwości wykorzystania w naturze tego uprawnienia pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent pieniężny będący równoważnikiem urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent pieniężny za urlop stanowi odpowiednik realizacji prawa pracownika do wypoczynku urlopowego w naturze,...
W związku z publikacją w Dzienniku Ustaw w dniu 29 stycznia 2021 r. USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021 (poz. 190), uchwalonej dnia 20 stycznia 2021 r., możliwym się stało ostateczne ustalenie wysokości składek na Fundusz Pracy (FP) oraz Fundusz...
„Pracownik jest pomocą nauczyciela, dba m.in. o czystość na sali, przygotowuje stoliki do posiłków i sprząta po posiłkach. Przy bardzo częstej nieobecności pozostali pracownicy muszą przejmować obowiązki pracownika nieobecnego. Organ prowadzący przedszkole nie wyraził zgody na wypłatę pracownikom "godzin...
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 stycznia 2021 r. pod pozycją 179 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.01.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu...
Okoliczności, w których cudzoziemcom można powierzyć legalnie wykonywanie pracy w Polsce – bez wymogu posiadania stosownego zezwolenia – zostały wyszczególnione w rozp. MPiPS z dnia 21.04.2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest...