Przepisy ogólne o czasie pracy

569

Kompleksową regulację w zakresie czasu pracy zawarto w Dziale 6 k.p. Należy podkreślić, że przepisy tej części ustawy mają powszechnie obowiązujący charakter w odniesieniu do ogółu pracowników. Jedynie w przypadku niektórych zawodów przewidziano odrębne unormowania w kwestii czasu pracy. Wówczas przepisy szczególne mają pierwszeństwo, natomiast k.p. jest stosowany wyłącznie w razie braku odpowiednich odrębnych regulacji….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!