MF: Płatniku, sprawdź, czy wpisałeś prawidłowy nr PESEL/NIP podatnika

21
Tax return and property tax folders stack with label black binder on paperwork documents summary report in busy offices by manager checking. HR-human resources business bookkeeping accountancy Concept

Wpisanie prawidłowych danych rejestracyjnych (PESEL/NIP, adres zamieszkania podatnika) w formularzach przesyłanych do urzędów skarbowych umożliwi podatnikom rozliczenie w usłudze Twój e-PIT. Od stycznia 2022 r. nie ma możliwości przesłania informacji PIT-11 z nieprawidłowym identyfikatorem podatkowym PESEL albo NIP, tj. z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999). Dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!