zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Aktualności gospodarcze

Inflacja bazowa w sierpniu 2021 r.

Dane NBP: w sierpniu 2021 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,9 proc. r/r. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 5,5 proc. r/r. Narodowy Bank Polski opublikował 16 września 2021 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w...

MRiT: Produkcja przemysłowa – najnowsze dane

Polska produkcja przemysłowa (skorygowana o efekt kalendarzowy) w lipcu br. wzrosła o 12,5% r/r, co daje nam 5. pozycję wśród państw unijnych – wynika z opublikowanych dziś danych Eurostat. W całej UE produkcja przemysłowa wzrosła w tym czasie o 8,3%,...

BIEC: Wskaźnik inflacji rośnie nieprzerwanie od lipca

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021r. wzrósł o 0,2 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Wskaźnik rośnie nieprzerwanie od lipca ubiegłego roku i nic nie wskazuje...

Nowatorskie rozwiązania cyfrowe w UE

Nie od dziś wiadomo, że Unia Europejska dąży do statusu lidera na globalnym rynku cyfrowym, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i prawnym, co realizuje poprzez proponowanie i wdrażanie nowatorskich regulacji. Do tej kategorii bez dwóch zdań zalicza się projekt aktu...

Polski Ład: małe domy bez pozwolenia na budowę

Rząd chce ułatwić Polakom budowę domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 m2. Będzie to możliwe bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Domy takie będą mogły być budowane jedynie w procedurze tzw. zgłoszenia wraz z projektem...

Energetyka: Co stanie się w 2022 r.?

Dnia 02.06.2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (nr UC74 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Planowana nowelizacja wywołała kontrowersje – przede...

EROD żąda od irlandzkiego organu nadzorczego zmiany decyzji w sprawie WhatsApp

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) żąda od irlandzkiego organu nadzorczego zmiany decyzji w sprawie WhatsApp. Rada chce wyjaśnień dotyczących przejrzystości oraz obliczania wysokość kary pieniężnej w związku z wielokrotnymi naruszeniami. EROD przyjęła 28 lipca 2021 r. decyzję w sprawie rozstrzygania sporów na podstawie art....

Rejestracja w e-TOLL prostsza i szybsza

Udogodnienie jest przeznaczone dla osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych. Proces rejestracji został znacznie skrócony i zautomatyzowany. Łatwiejsza rejestracja w IKK Szybka rejestracja w e-TOLL dostępna jest dla osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Skorzystanie z tego ułatwienia możliwe...

Polski Ład dla samorządów

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda w Jeleniej Górze wziął udział w konferencji „Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego”. Rozmowa dotyczyła między innymi wsparcia regionów z polityki spójności na lata 2021-27, Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu. Samorządy są kluczowym...

Uwaga na fałszywe SMS-y o „nocnej lokacie”

Resort finansów ostrzega przed nową metodą podszywania się oszustów pod banki. Cyberprzestępcy rozsyłają SMS-y, w których podają się za jeden z dużych banków. Wiadomości dotyczą rzekomego przejęcia środków bankowych przez Ministerstwo Finansów. Jedyną szansą na zachowanie pieniędzy ma być fałszywa „nocna...

Najnowsze

MEiN: Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zainaugurował dziś działalność pierwszej Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ‒ SOWA. Jeszcze w...

Polacy nie dostają pieniędzy za nadgodziny – raport ADP

Z badania ADP „Workforce View 2020” wynika, że coraz więcej polskich pracowników boryka się z problemem bezpłatnych nadgodzin. Aż...

Ulga abolicyjna w PIT – objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 r. _________________________________________ Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób...

Popularne

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1491 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 16.09.2021 r. —...

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1630 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....