zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Aktualności gospodarcze

Producenci i konsumenci spodziewają się wyższej inflacji

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021r., podobnie jak przed miesiącem, wzrósł o blisko 2 punkty. Presja inflacyjna nie słabnie i utrzymuje się od dziewięciu miesięcy. Początkowo wzrosty wskaźnika...

MŚP i nowe programy inwestycyjne B+R

Firmy, jednostki naukowe oraz organizacje pracodawców - od tych instytucji wpłynęło najwięcej, z ponad 500 opinii, które otrzymało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do projektu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FNEG). Podczas konferencji podsumowującej konsultacje społeczne wiceminister funduszy i...

Polski Ład: pakiet projektów i działań przygotowanych przez MRPiT w obszarze gospodarki i biznesu

Nowa Polityka Przemysłowa Polski i polityka eksportowa, Tarcza Prawna i ustawa o fundacji rodzinnej, reforma planowania przestrzennego i instytucji rynku pracy, praca zdalna i cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych - to najważniejsze inicjatywy, związane z rozwojem polskiej gospodarki, za które w...

Szybki szacunek PKB za I kwartał 2021 r.

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2021 roku zmniejszył się realnie o 1,2% rok do roku, wobec wzrostu o 2,0% w analogicznym okresie 2020 r. W I kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo (w...

Harmonogram luzowania obostrzeń w maju

W związku ze zmniejszającą się liczbą zachorowań na COVID-19 od 1 maja br. stopniowo łagodzone są dotychczasowe obostrzenia. O 15 maja  będą  mogły zostać otworzone  ogródki restauracyjne i zostanie zniesiony  obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Od 21 maja będziemy...

Rzecznik MŚP: Odmrażanie gospodarki powinno być jeszcze szybsze

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w stanowisku skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz prof. Andrzeja Horbana, Przewodniczącego Rady Medycznej przy Premierze RP zaapelował o ponowną analizę harmonogramu zdejmowania obostrzeń w gospodarce.  – Nie ma racjonalnego uzasadnienia, by branże ujęte w planie otwierania dopiero od 29 maja br. –...

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny podał informację o przeciętnym wynagrodzeniu w I kwartale 2021 r. Przeciętna pensja wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 4,1%. Z kolei w ujęciu rocznym wzrosła o 6,6%. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 12 czerwca...

Prognozy Komisji Europejskiej Spring Forecast 2021

Komisja Europejska podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. z 3,1 proc. do 4 proc., a w 2022 r. do 5,4 proc. Według KE w  2021 r. bezrobocie w Polsce będzie najniższe wśród krajów UE i wyniesie 3,5...

MF: Wchodzą elektronicznie tytuły wykonawcze

Od 01.07.2021 roku wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji. Uruchomienie systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły...

PARP: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy oraz inne podmioty działające w szeroko pojętym sektorze IT/ICT, do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej ”ITmatch”, która odbędzie się 25 maja br. Udział w giełdzie jest bezpłatny, lecz konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie wydarzenia. Dla...

Najnowsze

ZUS nawiązuje współpracę z Chmurą Krajową

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nawiązał współpracę z Chmurą Krajową m.in. w zakresie transferu wiedzy dotyczącej wykorzystania rozwiązań...

Premier: o Polskim Ładzie chciałbym porozmawiać z mieszkańcami każdej części Polski

Polski Ład to wielki, ambitny plan dla naszego kraju, o którym chciałbym porozmawiać z mieszkańcami każdej części...

PGE: sytuacja w Elektrowni Bełchatów stabilizuje się, uruchomiliśmy 6 bloków energetycznych

Sytuacja w Elektrowni Bełchatów stabilizuje się, po poniedziałkowej awarii uruchomiliśmy 6 bloków energetycznych z 10 zatrzymanych -...

Popularne

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2021 roku

W I kwartale 2021 roku odnotowano 84 223 rejestracji przedsiębiorstw tj. o 0,1% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 126 upadłości przedsiębiorstw...

Harmonogram luzowania obostrzeń w maju

W związku ze zmniejszającą się liczbą zachorowań na COVID-19 od 1 maja br. stopniowo łagodzone są dotychczasowe obostrzenia. O 15 maja  będą  mogły zostać otworzone...

Lekarskie egzaminy końcowe – nowe przepisy wykonawcze

Z dniem 1 maja br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące zasad oraz trybu postępowania przy przeprowadzaniu lekarskich egzaminów końcowych. Wspomniane wyżej regulacje prawne...

Ustawa – Prawo bankowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.815 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1896, poz. 2419; z 2021 r....