zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Aktualności gospodarcze

Rady Ministrów przedłużyła pomoc z tarczy branżowej na kolejny miesiąc

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie przedłużające i poszerzające instrumenty wsparcia z tzw. tarczy branżowej o kolejny miesiąc. Z pomocy będą mogły skorzystać także firmy, które wykażą spadek przychodów w stosunku do września 2020 r. Przedsiębiorcy będą mogli także ubiegać się...

Krajowy Plan Odbudowy

Fundusz Odbudowy Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy, przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Największą częścią Funduszu Odbudowy...

Media i podatek reklamowy

Na stronach Ministerstwa Finansów został zaprezentowany projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów - nr UD182. Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie do...

Nowe przepisy wspierające rozwój mieszkalnictwa

W lutym 2021 r. wchodzą w życie ustawy z dn. 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), które umożliwią elektronicznie składanie wniosków z zakresu Prawa budowlanego za pomocą generatora wniosków znajdującego się na portalu e-budownictwo, prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru...

Ustawa o finansach publicznych – ogłoszono tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw pod poz. 305 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych. W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia...

Czy przedsiębiorstwa zaczynają zwalniać?

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w lutym 2021 r. spadł o blisko 2 punkty w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. Był to najgłębszy spadek od marca ubiegłego roku, kiedy to gospodarka po raz pierwszy dotknięta została lockdownem. Zdecydowanie...

Popularność zakupów w sieci

Popularność zakupów internetowych w Unii Europejskiej (UE) nadal rośnie. Na zmianę nawyków zakupowych mają wpływ ograniczenia związane z COVID-19 dlatego można spodziewać się dalszego rozwoju handlu elektronicznego. Eurostat przeprowadził badanie popularności e-handlu. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie z 2020...

Przeciętny Polak zarobił w 2020 roku ponad 3,7 tys. zł na rękę

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. Z raportu wynika, że przeciętna pensja wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 5,07%. Zgodnie z danymi GUS przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47...

Epidemia: Tarcza finansowa i antykryzysowa nie dla wszystkich

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystąpił na konferencji prasowej wraz z przedstawicielami przedsiębiorców, którzy wystosowali petycję o uwzględnienie ich w tarczach pomocowych. Zwracali oni uwagę na istnienie licznej grupy firm, które mimo spadków obrotów rzędu 70-80% nie otrzymały od rządu wsparcia. Tuż przed konferencją przedsiębiorcy i Rzecznik MŚP spotkali...

Polski eksport w 2020 roku z wyjątkowo dobrym wynikiem

Polska zanotowała 10-krotny wzrost salda wymiany towarowej w handlu zagranicznym w 2020 r. - wg wstępnych danych GUS wzrosło ono z 5,1 mld zł w 2019 r. do 53,7 mld zł. To jeden z najlepszych wyników w całej UE....

Najnowsze

UOKiK: z zaskoczeniem przyjmujemy odwołanie RPO do sądu ws. zgody na koncentrację Polska Press/PKN Orlen

Z zaskoczeniem przyjmujemy działanie Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze złożeniem do sądu odwołania od decyzji wyrażającej zgodę...

UE/ Belgia zdecydowała o zaskarżeniu do TSUE pakietu mobilności

Rząd Belgii poinformował, że zdecydował się wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. zapisów pakietu mobilności, czyli...

Szwed: w tej chwili nie ma planów zwiększenia świadczenia 500 plus

W tej chwili nie ma planów waloryzacji świadczenia 500 plus, ale przygotowujemy strategię demograficzną i jednym z...

Popularne

Rynek pracy w czwartym kwartale 2020 roku

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2020 r. 56,5% ludności...

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.353 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1790; z 2021 r....

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Czas na to mija 31.03.2021 r. ...

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.353 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1725; z 2021 r. poz. 353 Ostatnie...