zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Aktualności gospodarcze

Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025

Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025 przyczyni się do profesjonalizacji zamówień publicznych, rozwoju potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, a także do zrównoważonych i innowacyjnych zamówień.  Zamówienia publiczne to ważny obszar gospodarki, którego znaczenie rośnie w okresach zakłóceń gospodarczych. Dla wielu...

Polska Strefa Inwestycji. W pierwszym półroczu 2022 roku wydanych zostało 157 decyzji

157 decyzji, inwestycje na kwotę 5,6 mld zł, 1 521 nowych miejsc pracy – to wyniki Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) w pierwszym półroczu 2022 r.  Inwestycje w 2021 r. Ubiegły rok był rekordowy pod względem wartości inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji...

Zmiany w CIT w konsultacjach publicznych

28 czerwca br. Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt zmian w CITNa zgłaszanie uwag jest 14 dni.  28 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym...

MRiRW: Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

Nabór wniosków o przyznanie pomocy - od 7 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r. Co zmieni się w zakresie wsparcia rozwoju usług rolniczych? Od dnia 24 czerwca 2022 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie przyznawania pomocy finansowej na operacje...

MF: Podatki 2015 – 2022. Korzystne zmiany dla Polaków

W ostatnich latach rząd wprowadził wiele korzystnych zmian podatkowych dla milionów Polaków:Stawka podatku PIT na skali podatkowej zmniejszyła się najpierw z 18% do 17%, a od lipca 2022 roku do zaledwie 12%;Jednocześnie rząd znacząco podniósł próg podatkowy – z 85 528 zł...

BIEC: W gospodarce coraz gorzej

W lipcu 2022 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów, jakie ponoszą uczestnicy rynku, a tym samym prognozujący aktywność gospodarki, spadł o blisko 1 punkt w stosunku do poprzedniego miesiąca.Tendencję spadkową wskaźnika obserwujemy od...

MF: Odroczenia obowiązku integracji kasy z terminalem

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w związku z sygnalizowanymi przez biznes problemami technicznymi, Minister Finansów postanowił odroczyć termin obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi do końca 2024 r. Odroczenie ustalonego obowiązku z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2025 r. oznacza...

MF: Centralizacja rozliczeń VAT w JST – dodatkowe wyjaśnienia

W jaki sposób w budżecie jst należy prezentować dochody opodatkowane podatkiem VAT – w kwocie brutto wynikającej ze zrealizowanych płatności przez kontrahentów (tzw. kasowo zrealizowanych i zgodnie z wpływami wynikającymi z wyciągów bankowych), czy w kwocie netto pomniejszonej o...

BIEC: Czy uda się uniknąć recesji?

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w czerwcu 2022 roku spadł o 3,3 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Skala załamania wskaźnika w ostatnich trzech miesiącach, kiedy stracił on ponad 7 punktów, porównywalna...

Niskie bezrobocie w maju

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że stopa bezrobocia w maju br. wyniosła 5,1 proc. To spadek zarówno w odniesieniu do kwietnia, jak i do analogicznego okresu w ubiegłym roku.  Tym samym GUS potwierdził wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki...

Najnowsze

Wstępne wyniki egzaminów maturalnych

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2022 r. Maturę zdało...

Ponad 270 tysięcy obywateli Ukrainy zatrudnionych dzięki uproszczonej procedurze

Już ponad 270 tys. obywateli Ukrainy zostało zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury.  Od 15 marca tego roku pracodawcy poinformowali o...

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Pracujący rolnik-emeryt z prawem do pełnej emerytury Rolnik-emeryt może kontynuować pracę w posiadanym gospodarstwie rolnym bez zawieszenia części uzupełniającej świadczenia...

Popularne