zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Aktualności gospodarcze

Obroty towarowe UE z zagranicą – najnowsze dane Eurostat

Według wstępnych szacunków Eurostat w lipcu br. eksport towarów z UE do reszty świata spadł o 11,3% r/r i wyniósł 168,5 mld EUR. Szybciej obniżył się import do UE, tj. o 16% r/r i wyniósł ok. 142,6 mld EUR....

Inflacja bazowa w sierpniu 2020 r.

NBP opublikował dane dotyczące inflacji bazowej w sierpniu. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,0 proc. w stosunku rocznym. Wskaźnik CPI (inflacji konsumenckiej) w analizowanym okresie wyniósł 2,9 proc. w stosunku rocznym. Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza...

UE-Chiny: wzajemna ochrona produktów

UE i Chiny podpisały umowę o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. – Europejskie oznaczenia geograficzne produktów są znane ze swojej jakości i różnorodności; ważne jest, aby...

Eurostat: PKB w II kwartale o 14,7% niższy niż przed rokiem

Według danych Eurostat w II kwartale br. PKB (wyrównany sezonowo) w strefie euro był o 14,7% niższy niż przed rokiem, zaś w całej UE był niższy o 13,9% po spadkach odpowiednio o 3,2% i 2,7% w I kwartale br. W ujęciu...

Opublikowano ważne przepisy dla kierowców

3 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517) wprowadzająca szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami...

Od grudnia pojedziemy autem bez prawa jazdy

W tym roku Mikołajki będą dzień wcześniej (przynajmniej dla kierowców)! Od 5 grudnia nie będziemy musieli wozić ze sobą prawa jazdy, będziemy mogli je mieć w telefonie. Minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał ostatnio dokument, dzięki któremu staje się to...

Od 5 grudnia dozwolona jazda bez prawa jazdy

Od 5 grudnia nie będzie już obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy. Każdy kierowca będzie mógł mieć je w swoim telefonie. 4 września br. minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał dokument, który umożliwia wprowadzenie takich zmian. Te wyczekiwane zmiany to efekt...

Już obowiązują nowe przepisy dotyczące homologacji pojazdów

Od 1 września zaczęło obowiązywać rozporządzenie UE w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych. Przepisy przyjęte w maju 2018 r. znacząco zmieniły i zaostrzyły poprzedni system homologacji typu i nadzoru rynku. Homologacja typu jest procesem służącym poświadczeniu, że pojazd...

Konsultacje zmiany rozporządzenia taryfowego dla energii elektrycznej

Minister Klimatu udostępnił do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Jak wskazuje minister klimatu, projekt przewiduje ułatwienia dla odbiorców...

Spadek PKB w II kw. 2020 r.

Według danych GUS produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w II kw. br. zmniejszył się o 8,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (w cenach stałych) po wzroście o 2 proc. w I kwartale br. Spadek PKB w...

Najnowsze

Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U. 2020.1609 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Opracowano na podstawie: Dz.U....

14 posłów PiS zawieszonych w prawach członków partii, w tym Jan Krzysztof Ardanowski

Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka partii zawieszonych zostało w piątek czternaścioro posłów PiS, w tym...

ONZ/ Cichanouska: chcemy międzynarodowej misji obserwacyjnej na Białorusi

Chcemy, by międzynarodowa misja obserwacyjna udokumentowała przemoc białoruskiego reżimu – oświadczyła w piątek kandydatka opozycji w sierpniowych...

Popularne

Ustawa – Prawo budowlane

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1333 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz....

Ustawa o zdrowiu publicznym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1492 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2365; z 2020 r. poz. 322,...

Rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1608 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Opracowano na podstawie: Dz.U....

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł VII. Postępowanie odrębne (art. 425-505[39])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Dział I Postępowanie w sprawach małżeńskich Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 425. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub...