MF: Wycena obligacji w JPY

38

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 16 listopada 2023 r. została dokonana wycena trzech transz obligacji Skarbu Państwa nominowanych w jenach o łącznej wartości nominalnej 85,4 mld jenów:

  • obligacje 3-letnie o wartości nominalnej 66,5 mld jenów i terminie zapadalności 20 listopada 2026 roku wyceniono na 55 punktów bazowych powyżej stopy swapowej, co oznacza rentowność 0,93%,
  • obligacje 10-letnie o wartości nominalnej 10,2 mld jenów i terminie zapadalności 22 listopada 2033 roku wyceniono na 78 punktów bazowych powyżej stopy swapowej, co oznacza rentowność 1,75%,
  • obligacje 20-letnie o wartości nominalnej 8,7 mld jenów i terminie zapadalności 20 listopada 2043 roku wyceniono na 95 punktów bazowych powyżej stopy swapowej, co oznacza rentowność 2,41%.

Cena emisyjna obligacji wynosi 100% wartości nominalnej.

Obligację uplasowano głównie wśród japońskich inwestorów instytucjonalnych takich jak: banki regionalne, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne oraz wśród instytucji zagranicznych.

Funkcję kierowników konsorcjum emisyjnego pełniły banki Daiwa, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley oraz Mizuho. Transakcja zostanie rozliczona w dniu 22 listopada 2023 roku.

Ministerstwo Finansów

MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!