zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Zasiłki i świadczenia

Dodatki dla asystentów rodziny – ruszył Program asystent rodziny na rok 2021

Niemal 3,8 tysiąca asystentów rodziny otrzyma dodatek do wynagrodzenia w wysokości do 2 000 zł brutto. To forma docenienia asystentów, którzy stanowią ważne ogniwo w systemie wsparcia rodzin. Na wypłatę dodatków Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy 8 mln...

Zmiany w programie „Rodzina 500+”. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 2022 roku obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rodzice będą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia wychowawczego odbywać się będzie bezgotówkowo, na wskazany...

Zmiany w zasiłkach od 2022 roku

Od nowego roku opóźnienie w opłacaniu składek przez przedsiębiorcę nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego. Zmieni się także m.in. wysokość świadczenia za czas pobytu w szpitalu oraz okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia. Prawo do świadczeń mimo spóźnienia...

Prawo do świadczeń chorobowych oraz termin przedawnienia się tego prawa – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących świadczeń chorobowych, które określają zasady przysługiwania tych świadczeń przy zaległościach składkowych oraz termin przedawnienia prawa do należności z ubezpieczenia chorobowego. Przepisy objęte zmianami oraz podstawa prawna nowelizacji Aktem...

Będą zmiany w 500+

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się obsługa programu Na potrzeby obsługi programu „Rodzina 500+” przekazywane jest kwota 326,8 mln zł. Od 1 stycznia przyszłego roku zadania wypłaty świadczenia „Rodzina 500+” przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Koszty obsługi tego programu przez samorządy w roku...

Zmiany w pieczy zastępczej

Ułatwienie tworzenia nowych rodzin zastępczych, wyższe wynagrodzenia, a także krok milowy w kierunku deinstytucjonalizacji pieczy – wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. To najważniejsze założenia projektu zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt nowelizacji ustawy o...

Raporty e-ZLA także dla małych przedsiębiorców

ZUS poinformował o kolejnych zmianach w cyklicznych raportach e-ZLA dla płatników. W najbliższych tygodniach funkcja generowania codziennych raportów dot. e-ZLA będzie dostępna dla coraz większej liczby płatników. Dotychczas z raportów przygotowywanych w trybie dziennym mogli korzystać płatnicy, którzy zatrudniają więcej niż...

Będą zmiany w 500+. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy

Podobnie jak w przypadku programu „Dobry start”, wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” wkrótce złożymy wyłącznie online. Również samą obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie. Rodziny...

Wskaźnik waloryzacji do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2021 r.

  W okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego ulegnie zwiększeniu o 0,9%. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 11 sierpnia 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz....

Rząd przyjął projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku i przewidują wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi – maksymalnie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko. Zwiększy się również wsparcie systemu opieki nad dziećmi w...

Najnowsze

Edukacja: Szkolnictwo branżowe, nowe zawody i dyplomy

Dnia 22.10.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN z dn. 27.09.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi...

Zaległości w opłatach za przedszkole. Co z odsetkami?

W przypadku nieopłacenia w terminie należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dziecka w przedszkolu publicznym jednostka samorządu...

Niewielkie odmrożenie świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Większy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników oświaty. Takie rozwiązanie znalazło się w rządowym projekcie ustawy...

Popularne

Edukacja: Szkolnictwo branżowe, nowe zawody i dyplomy

Dnia 22.10.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN z dn. 27.09.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o...

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1904 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1904 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Sąd Najwyższy jest...

Szkoła i przejście nauczyciela na emeryturę

Zgodnie z ... (...) art. 88 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela - „nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze,...

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1927 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 38, poz. 694,...