zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Zasiłki i świadczenia

Po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można do niego przystąpić tylko przez nowe zgłoszenie do ZUS

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje tylko na podstawie zgłoszenia złożonego na dokumencie ZUS ZUA. Nie jest już możliwe objęcie tym ubezpieczeniem na podstawie tzw. wniosku dorozumianego - gdy składki za dany miesiąc są opłacone i rozliczone w ustawowym terminie. Osoba,...

Rodzina 500+. Ponad 5,7 mln dzieci z przyznanym świadczeniem

Ponad 5,7 miliona dzieci ma już przyznane świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy. Wypłata 500+ na nowy okres rozpocznie się w czerwcu. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego br. Formalności muszą dopełnić...

500+: Już można składać wnioski na kolejny okres zasiłkowy

Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy. Kto chce zachować ciągłość wypłaty świadczenia musi złożyć wniosek do końca kwietnia. Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca br. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lutego...

Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie...

Wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500+ najlepiej złożyć do 30 kwietnia

Od lutego rodzice i opiekunowie zgłosili już 4,7 mln dzieci do programu Rodzina 500+ w nowym okresie świadczeniowym. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek należy złożyć do 30 kwietnia. Od początku lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie...

Wyższy próg na świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Od 1 marca br. wzrósł próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które otrzymują miesięcznie świadczenia do 1896,13 zł brutto. Świadczenie zostało uruchomione w październiku 2019 r. Kierowane jest do osób, które...

Ustawa o świadczeniach rodzinnych – nowy tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw pod poz. 615 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych. W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 28 listopada...

ZUS w kwietniu wypłaci trzynastą emeryturę

Emeryci i renciści otrzymają trzynastki ze świadczeniem przysługującym za kwiecień. Nie muszą składać żadnych wniosków do ZUS. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca. W 2022 r. jest to 1338,44 zł brutto. "Ministerstwo Finansów w...

Waloryzacja 2022: kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Niektóre osoby pobierające emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną i osiągające przychody z tytułu wykonywania dodatkowej pracy podlegają regułom tzw. zawieszalności. W związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca br. zmieniają się kwoty maksymalnych...

1 kwietnia ruszają dopłaty do opieki w żłobku

Już za niespełna miesiąc, bo 1 kwietnia br. wejdzie w życie nowe rozwiązanie dla rodziców tych dzieci, które nie kwalifikują się do rodzinnego kapitału opiekuńczego. To dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – do...

Najnowsze

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w e-Urzędzie Skarbowym

W serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) udostępniliśmy wniosek o stwierdzenie nadpłaty.Wniosek może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub...

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie można złożyć do 30 czerwca 2022 r.

Osoba, która opłaciła składki na dobrowolne ubezpieczenia po terminie za okres przed grudniem 2021 r., a chce zachować ciągłość...

Po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można do niego przystąpić tylko przez nowe zgłoszenie do ZUS

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje tylko na podstawie zgłoszenia złożonego na dokumencie ZUS ZUA. Nie jest już możliwe objęcie...

Popularne