zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

ZUS

ZUS podał graniczne kwoty przychodu w 2021 roku

W komunikacie z dnia 10 listopada 2021 r., opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1061, Prezes ZUS ogłosił graniczne kwoty przychodu dla 2021 roku stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent. Podane wielkości wykorzystywane są do ostatecznego ustalenia,...

Wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne

Wraz z początkiem 2022 roku zwiększeniu ulegnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego opiekunom dzieci niepełnosprawnych. Nową kwotę świadczenia opublikowano w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022...

Prezes ZUS: coraz lepsza sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9 proc., tym samym zbliżamy się do wartości obserwowanych przed wybuchem epidemii - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, w komentarzu na sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował raport na...

Zawieszenie renty socjalnej – od grudnia wyższy limit przychodu

Z początkiem grudnia zmieni się kwota przychodu, której przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej. Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1300) prawo do renty socjalnej zawiesza się za...

Limity dla emerytów i rencistów w górę

Od 1 grudnia 2021 r. zmieniają się limity zarobków dla osób dorabiających do renty lub wcześniejszej emerytury. W związku z ogłoszeniem przez GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2021 r. zmianie ulegną kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% tej...

MRiPS nie przewiduje łączenia emerytury lub renty ze świadczeniem po zmarłym małżonku

Do resortu odpowiedzialnego za politykę socjalną wpłynęło pytanie dotyczące świadczeń po zmarłym małżonku. Interpelacja nr 26272 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie łączenia emerytury lub renty ze świadczeniem po zmarłym małżonku Interpelacja odnosi się do wdrożenia zmian do tzw....

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kw. 2021 r.

W dniu 19 października 2021 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w III kwartale 2021 r. (M.P. poz. 962). Wynagrodzenie to wykorzystywane jest m.in. do ustalenia wysokości składki na...

Wypłacono już 2,3 mln czternastych emerytur

Wypłacono już ponad 2,3 mln czternastych emerytur na kwotę ponad 2,6 mld złotych – poinformowała w piątek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Przypomniała, że świadczenie jest przyznawane z urzędu i przekazywane wraz z listopadową emeryturą. Tzw. czternastka przysługuje...

Emerytura bez podatku coraz bliżej

W piątek Sejm odrzucił propozycje senatorów odnośnie opóźnienia o rok wprowadzenia reformy podatkowej, która jest głównym elementem Polskiego Ładu. Tym samym posłowie opowiedzieli się za rządową propozycją, w świetle której nowe przepisy podatkowe zaczną obowiązywać już od stycznia 2022...

Już blisko 2,3 mln emerytów otrzymało czternaste emerytury

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternastą emeryturę, otrzymało już blisko 2,3 mln emerytów i rencistów , w tym blisko 1,9 mln w pełnej wysokości, czyli 1250,88 zł brutto - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa...

Najnowsze

Rynek pracy odrabia straty po pandemii. Rośnie zatrudnienie

Polski rynek pracy odrobił straty w zatrudnieniu wynikające z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Z danych Eurostatu wynika, że w...

ZUS podał graniczne kwoty przychodu w 2021 roku

W komunikacie z dnia 10 listopada 2021 r., opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1061, Prezes ZUS ogłosił graniczne...

Wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne

Wraz z początkiem 2022 roku zwiększeniu ulegnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego opiekunom dzieci niepełnosprawnych. Nową kwotę świadczenia opublikowano w...

Popularne

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1461 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kw. 2021 r.

W dniu 19 października 2021 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w III kwartale...

Rozp. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2131 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2138 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania...