zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

ZUS

Likwidacja OFE – pieniądze trafią do IKE lub ZUS

Przekształcenie OFE w IKE coraz bliżej. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Obecny model funkcjonowania otwartych funduszy...

Waloryzacja 2021: kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Niektóre osoby pobierające emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną i osiągające przychody z tytułu wykonywania dodatkowej pracy podlegają regułom tzw. zawieszalności. W związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca br. zmieniają się kwoty maksymalnych...

Waloryzacja 2021: wyższe dodatki do emerytur i rent

Wraz z waloryzacją emerytur i rent wzrastają dodatki do tych świadczeń, m.in. dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie. Obowiązujące dotychczas kwoty zostaną od 1 marca przemnożone przez wskaźnik waloryzacji, który w tym roku wynosi 104,24%. Obowiązek ponownego przeliczenia dodatków...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 14 marca 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony o kolejne dwa tygodnie – do 14 marca 2021 r. Zasady przyznawania zasiłku pozostają niezmienione. Komu przysługuje? Rozporządzenie RM z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, przedłużające...

Waloryzacja 2021: o ile wzrosną emerytury i renty?

Od marca br. rośnie wysokość świadczeń pobieranych przez emerytów i rencistów. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed 1 marca 2021 r., do których prawo powstało do dnia 28 lutego 2021 r. Na podwyżki czeka ponad 9 milionów Polaków. Zasady...

Dziś upływa ważny termin dla emerytów i rencistów

Osoby uprawnione do wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinnej, które w ubiegłym roku dorabiały do swoich świadczeń, muszą do 1 marca rozliczyć się z ZUS. Emeryci i renciści muszą do 1 marca zawiadomić ZUS o...

Wskaźnik waloryzacji do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 r.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego ulegnie zwiększeniu o 8,6%. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 15 lutego 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 193)...

Waloryzacja składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za IV kwartał 2020 r.

Prezes ZUS podał wysokość wskaźnika waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2020 roku. Wskaźnik ten utrzymał się na takim samym poziomie jak w poprzednim kwartale. Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn....

Nowy jednolity tekst ustawy emerytalnej

Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291), ogłoszony został tekst jednolity ustawy z dnia 17 grudnia...

Waloryzacja emerytur 2021: senat chce wyższej podwyżki świadczeń

W piątek 19 lutego br. Senatorowie wprowadzili jedną bardzo istotną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmienia ona wysokość najniższych emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ustawa...

Najnowsze

UOKiK: z zaskoczeniem przyjmujemy odwołanie RPO do sądu ws. zgody na koncentrację Polska Press/PKN Orlen

Z zaskoczeniem przyjmujemy działanie Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze złożeniem do sądu odwołania od decyzji wyrażającej zgodę...

UE/ Belgia zdecydowała o zaskarżeniu do TSUE pakietu mobilności

Rząd Belgii poinformował, że zdecydował się wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. zapisów pakietu mobilności, czyli...

Szwed: w tej chwili nie ma planów zwiększenia świadczenia 500 plus

W tej chwili nie ma planów waloryzacji świadczenia 500 plus, ale przygotowujemy strategię demograficzną i jednym z...

Popularne

Rynek pracy w czwartym kwartale 2020 roku

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2020 r. 56,5% ludności...

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Czas na to mija 31.03.2021 r. ...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.401 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170; z 2021 r....

Rozp. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.384 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla...