BIEC: Oczekiwania inflacyjne w dół, koszty działalności gospodarczej w górę

14

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 roku nie zmienił swej wartości w stosunku do ubiegłego miesiąca. O ile presja na przyspieszony wzrost cen płynąca z oczekiwań inflacyjnych konsumentów i przedsiębiorców w ostatnim czasie nieco osłabła, o tyle nasiliło się proinflacyjne odziaływanie czynników pochodzących…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!