zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Czas pracy - pytania i odpowiedzi

Praca w czasie przerwy na lunch?

W czasie dnia pracy w naszej firmie mamy przerwę na lunch. Jednak nie wszyscy wychodzimy z firmy na obiad. Nasz przełożony często w tym czasie daje zajęcie osobom, które zostają w firmie. Czy to nie powinno być liczone jako...

Praca w święto w nadgodzinach

Czy za pracę w święta dostanę dzień wolny, czy dodatkowe pieniądze? Co jeśli w święto będę pracował w nadgodzinach? Praca w niedziele i święta może być wykonywana tylko w sytuacjach określonych w art. 15110 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim praca...

Czas pracy i godziny nadliczbowe

W czasie dnia pracy w naszej firmie mamy przerwę na lunch. Jednak nie wszyscy wychodzimy z firmy na obiad. Nasz przełożony często w tym czasie daje zajęcie osobom, które zostają w firmie. Czy to nie powinno być liczone jako...

Strajk obywatelski a nieobecność w pracy

Jak potraktować nieobecność w pracy spowodowaną udziałem w ogólnopolskim strajku? Czy pracodawca może uznać taką nieobecność za usprawiedliwioną? Strajk to zbiorowe powstrzymywanie się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy...

Jak rozliczyć czas pracy po zmianie czasu na zimowy?

Zmiana czasu letniego na zimowy nastąpi 30 października 2016 r. przez zmianę wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00. Taką dyspozycję zawiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu...

Konsekwencje płacowe zmiany czasu z zimowego na letni

W najbliższą sobotę, w nocy z 28 na 29 marca zmieniamy czas z zimowego na letni. Będziemy krócej spali, a osoby pracujące na nocnej zmianie nie przepracują 1 godziny. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt...

Czas pracy i regulacje wewnątrzzakładowe

"Pracuję w zakładzie przemysłowym, czy zawsze moment przekroczenia bramy zakładu pracy traktować należy jako czas pracy? Kiedy to pracownik ma być już do dyspozycji pracodawcy? Co np. z czasem na przebranie?"   W obowiązujących regulacjach...

Najnowsze

Od 1 stycznia 2021 r. wzrosły najniższe świadczenia chorobowe

W związku z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2021 r. wzrosła wysokość minimalnej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Wysokość...

PPK a minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku do kwoty 2800 zł podnosi próg, przy którym pracownik może opłacać niższą składkę...

Posłowie z optymizmem patrzą na zmianę amerykańskiej administracji

Polscy parlamentarzyści podkreślają, że relacje naszego kraju z USA są bliskie, niezależnie od tego, kto pełni funkcję...

Popularne

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327; z 2021 r. poz. 4 Ostatnie...

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują szczególną ochronę wynagrodzenia pracowników przed potrąceniem, ustanawiając tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wysokość tej kwoty zależna jest od minimalnego wynagrodzenia,...

Badania lekarskie pracowników w czasie stanu epidemii – nowe rozwiązania prawne

Obowiązują już nowe rozwiązania prawne dotyczące przeprowadzania badań lekarskich pracowników w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zmiany w powyższym zakresie wprowadzono na podstawie...

Ustawa – Karta Nauczyciela

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215; z 2021 r. poz. 4 Ostatnie zmiany...