zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Organizacja czasu pracy

Ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych

W myśl postanowień art. 1519b k.p. ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy określają przepisy ustawy z dnia 10.01.2018 r. o...

Systemy oraz rozkłady czasu pracy

Systemy czasu pracy dzieli się na system podstawowego czasu pracy oraz systemy szczególne czasu pracy (np. równoważny czas pracy, czy przerywany czas pracy). Systemy czasu pracy są elementami organizacji czasu pracy, w odniesieniu do których kryteria oraz zasady stosowania...

Okresy odpoczynku oraz zasady wliczania do czasu pracy przerw w jej wykonywaniu

Przepisy zawarte w rozdziale III Działu VI k.p. (art. 132 - 134) wprowadzają nieznaną dotąd w polskim prawie pracy instytucję dobowego oraz tygodniowego odpoczynku przysługującego pracownikom. Wspomniane uregulowania to rezultat przeniesienia do k.p. niektórych postanowień wymienionej dyrektywy Nr 93/104/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji...

Najnowsze

Rozp. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.384 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni...

MFiPR: 90 firm otrzyma 60 mln euro na rozwój innowacyjnych rozwiązań

Ministerstwo ogłosiło wyniki konkursu "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje". Wyniki konkursu zostały podzielone na dwie kategorie. W pierwszej,...

Kościński: środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego

We wtorek rząd przyjął projekt ws. przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne...

Popularne

Ustalenie obowiązku podatkowego – Niemcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Płaca na poziomie tzw. progu przyzwoitości

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) przedstawiła informację dotyczącą sytuacji najgorzej opłacanych pracowników i zaproponowała wprowadzenie tzw. "progu przyzwoitości". W dyrektywie, a dokładniej w preambule do...

Kolejne fundusze na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Firmy złożyły 412 wniosków na łączną kwotę 2,43 mld zł w zakończonym 17 marca naborze do programu "Badania na rynek – konkurs ogólny". A...

Rozp. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z (…) COVID-19

Dz.U. 2021.363 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku...