zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Aktualności prawa pracy

Szkolenia pracowników centrum powiadamiania ratunkowego – nowe regulacje

Z dniem 15 maja br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące szkoleń pracowników centrum powiadamiania ratunkowego. Regulacje, o których mowa, zostały zawarte w rozp. MSWIA z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie szkoleń pracowników centrum powiadamiania ratunkowego (Dz.U....

Zmiany w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA

Zmianie uległy wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Od 16 maja trzeba w nich podawać informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego. Wymóg podawania kodu zawodu dotyczy ubezpieczonych aktywnych zawodowo, np. pracowników, zleceniobiorców. Kod zawodu trzeba będzie podawać: zawsze na...

Lekarskie egzaminy końcowe – nowe przepisy wykonawcze

Z dniem 1 maja br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące zasad oraz trybu postępowania przy przeprowadzaniu lekarskich egzaminów końcowych. Wspomniane wyżej regulacje prawne zawarto w rozporządzeniu MZ z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego...

Waloryzacja składek na subkoncie ZUS od 1.06.2021 r.

Środki finansowe zewidencjonowane na subkoncie w ZUS podlegają corocznej waloryzacji, która przeprowadzana jest od dnia 1 czerwca. Znamy już wysokość wskaźnika rocznej waloryzacji. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2021 r. (M.P. poz. 448) wskaźnik...

Kobiety stanowią około połowy pracowników nauki i technice

W większości państw członkowskich UE co najmniej tyle samo kobiet co mężczyzn kształci się na poziomie wyższym, a liczba doktorantek wzrasta szybciej niż liczba równorzędnych studentów płci męskiej. Jak to odbija się na sile roboczej związanej z nauką i...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za 2020 rok

W Monitorze Polskim pod poz. 443 opublikowano obwieszczenie MRiPS z dnia 9 maja 2021 r w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2020 r. Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2020 rok wyniósł 105,41% i był niższy od wskaźnika...

Polska podpisała umowę o zabezpieczeniu społecznym z Izraelem

Z początkiem maja weszła w życie umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Izraelem. Dzięki niej można sumować okresy ubezpieczenia w obu krajach i transferować świadczenia. 1 maja Polska podpisała z Izraelem umowę o zabezpieczeniu społecznym. Tworzy ona podstawę koordynacji...

Ustawa alimentacyjna – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2021 r. pod pozycją 877 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.04.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy...

Stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 6,3%

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu br. 6,3%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc. Kwiecień jest drugim miesiącem z rzędu, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy zmniejszyła się. Pandemia COVID-19...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 23 maja

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 23 maja br. Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach tym wszystkim osobom, które będą musiały zostać w domu z dziećmi - również rodzicom...

Najnowsze

ZUS nawiązuje współpracę z Chmurą Krajową

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nawiązał współpracę z Chmurą Krajową m.in. w zakresie transferu wiedzy dotyczącej wykorzystania rozwiązań...

Premier: o Polskim Ładzie chciałbym porozmawiać z mieszkańcami każdej części Polski

Polski Ład to wielki, ambitny plan dla naszego kraju, o którym chciałbym porozmawiać z mieszkańcami każdej części...

PGE: sytuacja w Elektrowni Bełchatów stabilizuje się, uruchomiliśmy 6 bloków energetycznych

Sytuacja w Elektrowni Bełchatów stabilizuje się, po poniedziałkowej awarii uruchomiliśmy 6 bloków energetycznych z 10 zatrzymanych -...

Popularne

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2021 roku

W I kwartale 2021 roku odnotowano 84 223 rejestracji przedsiębiorstw tj. o 0,1% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 126 upadłości przedsiębiorstw...

Harmonogram luzowania obostrzeń w maju

W związku ze zmniejszającą się liczbą zachorowań na COVID-19 od 1 maja br. stopniowo łagodzone są dotychczasowe obostrzenia. O 15 maja  będą  mogły zostać otworzone...

Lekarskie egzaminy końcowe – nowe przepisy wykonawcze

Z dniem 1 maja br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące zasad oraz trybu postępowania przy przeprowadzaniu lekarskich egzaminów końcowych. Wspomniane wyżej regulacje prawne...

Ustawa – Prawo bankowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.815 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1896, poz. 2419; z 2021 r....