zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Aktualności prawa pracy

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy

012Finansowanie zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych w art. 108 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.), zwanej...

Waloryzacja 2021: o ile wzrosną emerytury i renty?

Od marca br. rośnie wysokość świadczeń pobieranych przez emerytów i rencistów. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed 1 marca 2021 r., do których prawo powstało do dnia 28 lutego 2021 r. Na podwyżki czeka ponad 9 milionów Polaków. Zasady...

Dziś upływa ważny termin dla emerytów i rencistów

Osoby uprawnione do wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinnej, które w ubiegłym roku dorabiały do swoich świadczeń, muszą do 1 marca rozliczyć się z ZUS. Emeryci i renciści muszą do 1 marca zawiadomić ZUS o...

Projekt noweli rozporządzenia płacowego dla pracowników jednostek MSWIA

Dnia 23 lutego br. do konsultacji międzyresortowych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia płacowego dla pracowników jednostek budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji. Planowane zmiany dotyczą przepisów rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i...

Wskaźnik waloryzacji do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 r.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego ulegnie zwiększeniu o 8,6%. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 15 lutego 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 193)...

Lekarski Egzamin Weryfikacyjny – nowe przepisy wykonawcze

Z dniem 24 lutego br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego. Wspomniane wyżej regulacje prawne zostały zawarte w rozp. MZ z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i...

Płaca na poziomie tzw. progu przyzwoitości

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) przedstawiła informację dotyczącą sytuacji najgorzej opłacanych pracowników i zaproponowała wprowadzenie tzw. "progu przyzwoitości". W dyrektywie, a dokładniej w preambule do niej, w sprawie płac minimalnych w UE przygotowanej przez Komisję Europejską umieszczono próg, ale tylko...

Inflacja w UE

W styczniu 2021 r. roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 0,9%, wobec -0,3% w grudniu. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 1,4%. Roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 1,2% w styczniu 2021 r., w porównaniu z 0,3% w grudniu....

Prawo własności przemysłowej – aktualne regulacje ustawowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 lutego 2021 r. pod pozycją 324 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20.01.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo...

Formularze: zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych – nowe wzory

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego br. opublikowano przepisy wykonawcze określające nowe wzory wymagane na podstawie unormowań ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). Wspomniane powyżej regulacje...

Najnowsze

Müller: Polska z funduszy unijnych otrzyma 770 mld zł

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa, na której rzecznik rządu Piotr Müller oraz wiceminister funduszy i polityki...

Buda: Punktową pomoc kierujemy do branż, które najbardziej dotknął kryzys

Punktową pomoc kierujemy do branż, które najbardziej dotknął kryzys, aby odbudować ich potencjał oraz zbudować odporność na...

NFOŚiGW przeznaczy 80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę

Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej wyjaśnił, że nabór potrwa od 31 marca do 28 maja br....

Popularne

Ustalenie obowiązku podatkowego – Niemcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Płaca na poziomie tzw. progu przyzwoitości

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) przedstawiła informację dotyczącą sytuacji najgorzej opłacanych pracowników i zaproponowała wprowadzenie tzw. "progu przyzwoitości". W dyrektywie, a dokładniej w preambule do...

Formularze: zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych – nowe wzory

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego br. opublikowano przepisy wykonawcze określające nowe wzory wymagane na podstawie unormowań ustawy z dnia 7 lipca 1994...

Kolejne fundusze na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Firmy złożyły 412 wniosków na łączną kwotę 2,43 mld zł w zakończonym 17 marca naborze do programu "Badania na rynek – konkurs ogólny". A...