zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Aktualności prawa pracy

Rynek pracy odrabia straty po pandemii. Rośnie zatrudnienie

Polski rynek pracy odrobił straty w zatrudnieniu wynikające z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Z danych Eurostatu wynika, że w trzecim kwartale bieżącego roku pracowało o 377 tys. osób więcej niż przed rokiem. Sytuacja jest też lepsza niż w analogicznym...

ZUS podał graniczne kwoty przychodu w 2021 roku

W komunikacie z dnia 10 listopada 2021 r., opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1061, Prezes ZUS ogłosił graniczne kwoty przychodu dla 2021 roku stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent. Podane wielkości wykorzystywane są do ostatecznego ustalenia,...

Wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne

Wraz z początkiem 2022 roku zwiększeniu ulegnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego opiekunom dzieci niepełnosprawnych. Nową kwotę świadczenia opublikowano w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022...

Nowelizacja ogólnych przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Z dniem 20 listopada 2021 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), wynikające z konieczności wdrożenia regulacji prawa unijnego. Akt prawny objęty zmianami oraz regulacje podlegające wdrożeniu Zmianami objęto przepisy rozp. MPiPS z...

Prezes ZUS: coraz lepsza sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9 proc., tym samym zbliżamy się do wartości obserwowanych przed wybuchem epidemii - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, w komentarzu na sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował raport na...

Zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2021 r. pod pozycją 2069 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 29.10.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu...

Kary za nieprzestrzeganie przepisów o zatrudnianiu dłużników alimentacyjnych – zmiany w Kodeksie pracy

Od dnia 1 grudnia 2021 roku obowiązują zmiany w k.p. dotyczące kar za nieprzestrzeganie przepisów o zatrudnianiu dłużników alimentacyjnych. Korekty legislacyjne w tym zakresie wynikają z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze...

Obowiązki informacyjne pracodawców niezamierzających tworzyć ZFŚS

Styczeń każdego roku kalendarzowego jest okresem, w ramach którego pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub wypłacający świadczenie urlopowe, powinni poinformować pracowników o zamiarze nietworzenia funduszu bądź niewypłacania świadczenia urlopowego. Pracodawcy zatrudniający wg stanu na dzień 1 stycznia danego...

Zaginięcie świadectwa pracy na poczcie

„Pracownik zakończył pracę 15.10.2021 r., dnia 19.10. zostało wysłane świadectwo pracy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W związku z tym, że nie było zwrotu potwierdzenia odbioru, dnia 29.10 została zgłoszona reklamacja na pocztę polską. Na chwilę obecną w historii...

Współczynnik służący do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu – wysokość obowiązująca w 2022 roku

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego, zwany dalej „współczynnikiem urlopowym”, wyniesie w 2022 r. – w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 20,92. Sposób obliczania współczynnika urlopowego został określony w rozp. MPiPS...

Najnowsze

Rynek pracy odrabia straty po pandemii. Rośnie zatrudnienie

Polski rynek pracy odrobił straty w zatrudnieniu wynikające z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Z danych Eurostatu wynika, że w...

ZUS podał graniczne kwoty przychodu w 2021 roku

W komunikacie z dnia 10 listopada 2021 r., opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1061, Prezes ZUS ogłosił graniczne...

Wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne

Wraz z początkiem 2022 roku zwiększeniu ulegnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego opiekunom dzieci niepełnosprawnych. Nową kwotę świadczenia opublikowano w...

Popularne

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1461 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kw. 2021 r.

W dniu 19 października 2021 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w III kwartale...

Rozp. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2131 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2138 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania...