zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Serwis pracodawcy

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w III kw. 2021 r.

W dniu 19 lipca 2021 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2021 r. Wynagrodzenie to wykorzystywane jest m.in. do ustalenia wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie,...

Bezpieczna praca sezonowa

MRPiT w ramach sieci EURES rozpoczęło kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych w UE. Każdego roku ok 850 tys. obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw, ale...

Top 10 miejsc w Chorwacji

Dubrovnik Jedne z najchętniej odwiedzanych miast w Chorwacji. Biura podróży oferują wycieczki po Dubrovniku, szlakiem kręconej przez kilka lat „Gry o tron”. Stare miasto wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Panoramę miasta...

Wskaźnik zatrudnienia w UE

W pierwszym kwartale 2021 r. wskaźnik zatrudnienia wyrównany sezonowo dla osób w wieku 20-64 lat w UE wyniósł 71,9%. Zastój na rynku pracy wyniósł w I kwartale 2021 r. 14,8% rozszerzonej siły roboczej w wieku 20-64 lata. Jego głównym powodem jest bezrobocie, które wyniosło...

Wzrosną zasiłki z pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2022 roku podwyższeniu ulegną kryteria dochodowe uprawniające do pomocy społecznej, a także same świadczenia. Wzrost kryteriów i świadczeń z pomocy społecznej przewiduje rozp. RM z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych...

ZUS udostępnił informacje o stanie kont ubezpieczonych

ZUS udostępnił informacje o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU). Można ją sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. „ZUS, tak jak w zeszłym roku, nie wysyłał informacji o stanie konta do ubezpieczonych w formie papierowej, ale  udostępnił...

Świadczenia opieki zdrowotnej – nowy jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1285 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy...

Reforma rynku pracy oznacza wdrożenie w Polsce nowego modelu polityki zatrudnienia

Dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy i pracodawców oraz bardziej efektywne i dostosowane do najaktualniejszych potrzeb zarządzanie migracjami zarobkowymi - to główne cele projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców. Rozwój i unowocześnienie...

Wakacje w UE

Bułgaria Możliwy wjazd po okazaniu negatywnego testu PCR na COVID-19, dokumentu potwierdzającego przyjęcie obu dawek szczepionki oraz ozdrowieńcy (do 180 dni). Maseczki są obowiązkowe wewnątrz pomieszczeń. Restauracje są...

Od 1 września bon turystyczny dla emerytów i rencistów

Senacka Komisja Ustawodawcza, która obradowała w dniu 9 lipca br., opowiedziała się za przyjęciem projektu ustawy zakładającego rozszerzenie kręgu uprawnionych do otrzymania świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego o grupę emerytów i rencistów. W nowych przepisach zaproponowano, aby emeryci i renciści...

Najnowsze

BIEC: w lipcu wzrost Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w lipcu wyniósł 168,6 wobec...

Resort edukacji przedstawił priorytety edukacyjne

Regulacja art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje ministra edukacji do ustalenia podstawowych kierunków realizacji polityki...

Badanie: polskie firmy nie zamierzają kontynuować modelu pracy zdalnej

Według raportu „Niedobór talentów” ManpowerGroup, prawie co czwarty pracodawca w Polsce boi się, że wykonywanie zadań poza...

Popularne

Ustawa o systemie oceny zgodności

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1344 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa...

Przedsiębiorcy: Zmiana formy opodatkowania

„Dnia 20.02.2020 r. zmieniłam formę opodatkowania z ogólnej na podatek liniowy. Czy jeśli w tym roku kalendarzowym 2021 wystawiłam już kilka faktur w styczniu,...

Świadczenie usług i kara umowna

„Zawarliśmy w zeszłym roku umowę na przygotowanie wniosku do dofinansowanie dla firmy przedsiębiorstwo X Sp. z o.o. "Ze względu na to, że harmonogram konkursów...

Przepisy dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych

„Proszę o interpretacje i podstawy prawne dotyczące budowy szamb na ogródkach pracowniczych i jakie są wymagane w związku z tym decyzje?” Przechodząc do odpowiedzi, w...