zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Emerytury i renty

Nie będzie 14. emerytury w kolejnych latach

Ostatnia 14. emerytura trafi na konta emerytów w 2022 roku, w kolejnych latach rząd nie planuje wypłaty tego świadczenia.Dla budżetu jednak jednorazowy wydatek w wysokości ponad 11 mld zł może być nie do udźwignięcia. Ministerstwo Finansów w aktualizacji Programu Konwergencji...

Korzystne zmiany dla osób występujących o emeryturę pomostową

Od 20 kwietnia 2022 r. ZUS wyda decyzję o przyznaniu emerytury pomostowej, jeśli z wnioskiem o ustalenie prawa do tego świadczenia wystąpi osoba, która nie rozwiązała jeszcze stosunku pracy ale spełnia pozostałe warunki, aby je otrzymać. ZUS zawiesi jednak...

Czy 13. i 14. emerytury podlegają egzekucji?

W ramach działań egzekucyjnych zajmowane są dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Środki te są ustawowo wolne od zajęcia przez organ egzekucyjny, jednakże można zaobserwować, że komornicy podejmują czynności również w odniesieniu do tych świadczeń. ZUS, dokonując wypłaty świadczenia na konto...

Czy 13 i 14 emerytura wliczają się do dodatku osłonowego?

W przypadku wniosku o dodatek osłonowy, do dochodów emerytów i rencistów są wliczane m. in. świadczenia emerytalno-rentowe, z wyłączeniem dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym...

Wysokość odsetek za opóźnienia w przekazaniu składek do OFE w II kw. 2022 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 16 marca 2022 r., opublikowanym w M.P. pod poz. 359, w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek...

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych przyjęta

Senat RP jednogłośnie przyjął skierowaną przez Sejm RP i przygotowaną przez MRiPS nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej rozwiązania chronią przed utratą pracy osoby, które wnioskują o takie świadczenie, ale nie spełniają warunków, niezbędnych do jego uzyskania. W przypadku osób,...

Do 31 marca należy złożyć informację ZUS ZSWA

Z końcem marca upływa termin przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA), tj. informacji o pracowniku, za którego płatnik składek był obowiązany opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Kto...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za IV kw. 2021 r.

W obwieszczeniu MRiPS z dnia 4 marca 2022 r. (M.P. poz. 323) ogłoszony został wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2021 r. Wskaźnik ten wyniósł 102,60%. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych jest wyższy...

Pierwsze zwaloryzowane świadczenia na kontach emerytów

W marcu ZUS zwaloryzował wszystkie świadczenia długoterminowe. Ponad 8,5 milionów osób, m.in. emerytów i rencistów otrzyma wyższe świadczenia. "Emeryt, który otrzymywał świadczenie w wysokości 1800 zł brutto dostanie od marca emeryturę o 126 zł wyższą. Przez rok zyska 1512 zł....

Waloryzacja 2022: wyższe dodatki do emerytur i rent

Wraz z waloryzacją emerytur i rent wzrastają dodatki do tych świadczeń, m.in. dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie. Obowiązujące dotychczas kwoty zostaną od 1 marca przemnożone przez wskaźnik waloryzacji, który w tym roku wynosi 107,00%. Obowiązek ponownego przeliczenia dodatków...

Najnowsze

Tips On How To Write A Powerful Private Assertion

An expertly-written private statement turns into a really valuable advantage in circumstances where a number of candidates with comparable...

Seven Ways To Put In Writing A Analysis Paper

They are comprehensive yet compact and helps you build a strong basis of work to showcase. If you’re a...

What Is An Funding Thesis?

According to a committee resolution, the dissertation can be approved or rejected by an educational committee consisting of the...

Popularne