zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Emerytury i renty

Korzystne zmiany przepisów dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych

Od 1 czerwca 2021 r. można złożyć wniosek o przeliczenie wysokości emerytury, renty oraz kapitału początkowego. Emerytura lub renta w nowej wysokości przysługuje od miesiąca zgłoszenia wniosku. Nowy okres składkowy Ustawa wprowadziła nowy okres składkowy. Jest to okres pozbawienia możliwości wykonywania...

Znamy wskaźnik waloryzacji kont ubezpieczonych

W czerwcu, jak co roku, ZUS zwaloryzuje wskaźnikiem 5,41 proc. konta osób ubezpieczonych. „To wzrost kapitału emerytalnego na poziomie nienotowanym na lokacie w banku. Żaden bank nie da nam tak korzystnych warunków" - podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Zapisane...

Dlaczego Polacy rezygnują z PPK?

Pierwsza runda PPK zakończyła się co najwyżej umiarkowanym sukcesem. Jedynie ok. 40% zapisanych do PPK pod koniec 2019 zdecydowało się pozostać w programie i wciąż odprowadza na niego składki. Odsetek ten spadł w okolice 30% wśród pracowników małych i...

Od 1 czerwca wyższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się limity zarobków dla osób dorabiających do renty lub wcześniejszej emerytury. W związku z ogłoszeniem przez GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2021 r. zmianie ulegną kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% tej...

Zawieszenie renty socjalnej – od czerwca wyższy limit przychodu

Z początkiem czerwca zmieni się kwota przychodu, której przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej. Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1455) prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc,...

Waloryzacja składek na subkoncie ZUS od 1.06.2021 r.

Środki finansowe zewidencjonowane na subkoncie w ZUS podlegają corocznej waloryzacji, która przeprowadzana jest od dnia 1 czerwca. Znamy już wysokość wskaźnika rocznej waloryzacji. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2021 r. (M.P. poz. 448) wskaźnik...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za 2020 rok

W Monitorze Polskim pod poz. 443 opublikowano obwieszczenie MRiPS z dnia 9 maja 2021 r w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2020 r. Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2020 rok wyniósł 105,41% i był niższy od wskaźnika...

Wyniki finansowe OFE i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2020 roku

GUS przedstawił dane dotyczące wyników otwartych funduszy emerytalnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2020 roku. Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2020 r. był ujemny i wyniósł minus 3,5 mld zł, wobec zysku 1,4 mld zł w 2019 r....

Prezydent powołał Radę do spraw Społecznych

Prezydent Andrzej Duda powołał 6 maja Radę ds. Społecznych. W ramach tej Rady stoi przed nami nie tylko dyskusja, ale i propozycja tzw. emerytury stażowej; wypracowanie tego rozwiązania będzie, mam nadzieję, dziełem tej kadencji - powiedział prezydent. Działania nowej Rady...

Covid-19 miał istotny wpływ na sytuację FUS w 2020 roku

Epidemia koronawirusa wywarła istotny wpływ na sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku. ZUS podaje, że gdyby nie covid-19, moglibyśmy dzisiaj mówić o rekordowych wpłatach składek. Wskazywały na to wyniki z I kwartału 2020 r. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze...

Najnowsze

Coraz więcej problemów z nieautoryzowanym transakcjami

Niemal 1200 wniosków o interwencję w sporze dotyczącym nieautoryzowanej transakcji bankowej trafiło w 2020 r. do Rzecznika Finansowego. Skala...

Wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,7% (przy...

PIT: Wydatki na rower rehabilitacyjny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a pkt 1, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997...

Popularne

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.868 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, poz. 1428,...

Przedsiębiorcy: Przetargi i wzrost cen materiałów budowlanych

„Po wygranym przetargu, z przedłużeniem okresu związania ofertą, wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny, Zamawiający zwlekał z podpisaniem umowy, a w międzyczasie materiały budowlane poszybowały z...

Spółki: Kary umowne, a KUP

„Spółka podpisała jako podwykonawca umowę na odśnieżanie ulic. Jednakże silne opady śniegu i nieprzewidziane sytuacje (awarie sprzętu, brak możliwości zakupu soli drogowej itp.) spowodowały...

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.464 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019; z 2020 r. poz. 288,...