zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Inflacja bazowa w sierpniu 2021 r.

Przegląd wydarzeń

Najnowsze wiadomoci

MC: Sprzęt biurowy, a bezpieczeństwo

Po wielu miesiącach pracy zdalnej, coraz więcej osób wraca do biur. To dobry moment, by przypomnieć podstawowe zasady bezpiecznego...

Zwrot kosztu z tytułu zakupu przez pracowników sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r....

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w...

Minimalna płaca oraz stawka godzinowa – ogłoszono kwoty obowiązujące w 2022 roku

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2021 r. pod pozycją 1690 opublikowano rozp. RM z dnia 14 września...

Laboratoria Przyszłości – największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!

Rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację w historii – „Laboratoria Przyszłości”. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu”...

Ekspert

Emerytura dla obcokrajowców w Polsce

Dział ekspert

Nasze szkolenia

Bezpłatne certyfikowane szkolenia dla zalogowanych Użytkowników!!!

Gospodarka

Działalność gospodarcza

Polski Ład: Składka zdrowotna i podatek liniowy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w stanowisku skierowanym do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek zwrócił się z apelem o utrzymanie stałej kwoty składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. – Obniżenie wysokości proponowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym z 9% na 4,9% oceniam jako zmianę idącą...

Działalność gospodarcza (więcej)

Handel

Ekonomia

Pieniądze

Kadry w firmie

MC: Sprzęt biurowy, a bezpieczeństwo

Po wielu miesiącach pracy zdalnej, coraz więcej osób wraca do biur. To dobry moment, by przypomnieć podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z komputerów i innych...

Praca

Prawo pracy

Polacy nie dostają pieniędzy za nadgodziny – raport ADP

Z badania ADP „Workforce View 2020” wynika, że coraz więcej polskich pracowników boryka się z problemem bezpłatnych nadgodzin. Aż 45 proc. badanych przyznaje, że...

Ustawa o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z RP obywateli państw członkowskich UE

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2021 r. pod pozycją 1697 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11.08.2021 r., w załączniku do...

Minimalna płaca oraz stawka godzinowa – ogłoszono kwoty obowiązujące w 2022 roku

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2021 r. pod pozycją 1690 opublikowano rozp. RM z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości...

Płaca minimalna w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 3010 zł, a...

Rynek pracy

Zasady oraz warunki odbywania stażu w miejscu pracy

W art. 53 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100), zwanej dalej „ustawą o...

Młodzież na europejskim rynku pracy

W 2020 r. w UE 9 na 10 osób w wieku 15-19 lat nadal się kształciło (89,5%). Im starsza grupa wiekowa, tym mniejszy udział młodzieży...

PIP: Bezpieczny powrót na rynek pracy

Wychodząc naprzeciw obawom i potrzebom pracowników oraz pracodawców Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie rozpoczął realizację kampanii „Bezpieczny powrót na rynek pracy”. Poprzez ułatwienie dostępu...

ADP: Polacy najbardziej optymistycznie postrzegają przyszłość zawodową

Firma ADP przeprowadziła badanie „People at Work 2021: A Global Workforce View” wśród blisko 33 tys. pracowników z 17 krajów, w tym Polski, sprawdzając,...

Polityka rodzinna

Będą zmiany w 500+. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy

Podobnie jak w przypadku programu „Dobry start”, wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” wkrótce złożymy wyłącznie online. Również samą obsługą programu...

Rząd przyjął projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku i przewidują wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi – maksymalnie 12 tys....

Rozp. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy…

Dz.U. 2021.1481 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek...

Rozp. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru...

Zmiana prawa

MF: Uwaga sprzedawcy w systemie zwrotu Tax Free

350 przedsiębiorców zarejestrowało się do tej pory w Tax Free. Dzięki temu nadal będą mogli sprzedawać swoje produkty w tym systemie po 01.01.2022...

BHP

BHP: filmy na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przygotowała serię filmów, których bohater Napo z humorem uświadamia widzów na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą. Praca siedząca,...

Księgowość w kadrach

Zatrudnienie od A do Z

Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa pracy istnieją dwa zasadnicze odrębne tryby ustania stosunku pracy: rozwiązanie umowy o pracę – następujące z woli jednej lub...

ZUS

Emerytury i renty

Emerytury bez podatku – rząd przyjął projekt ustawy

Ponad osiem milionów emerytów i rencistów zyska dzięki nowym regulacjom ujętym w projekcie ustawy przyjętej 8 września br. przez...

14. emerytura będzie wypłacona z urzędu, a nie na wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy nie...

Ważne zmiany w ubezpieczeniach społecznych

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1621 opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz...

W Senacie dyskutowano o potrzebie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych

Na konieczność wprowadzenia dobrowolności składek przedsiębiorców na ubezpieczenia społeczne dla nich samych, znalezienia rozwiązań lepiej dopasowanych do obecnego stanu...

Waloryzacja emerytur i rent 2022 – ile wyniesie?

Wskaźnik waloryzacji przyszłorocznych emerytur i rent ustanowiony został na poziomie ustawowego minimum. W Dzienniku Ustaw pod poz. 1253 opublikowano rozp....

Składki na ubezpieczenie społeczne

Dobra sytuacja FUS w I półroczu 2021r.

Stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych pozytywnie wpłynęło na wiele obszarów działalności gospodarczej. Poprawiła się również sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na...

ZUS przeliczy czerwcowe emerytury bez wniosku

Jeśli ZUS przyznał prawo do emerytury w czerwcu tego roku, przeliczy jej wysokość na korzystniejszych zasadach. Nie trzeba składać...

14. emerytura będzie wypłacona z urzędu, a nie na wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy nie...

Pomoc dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłacaniem składek z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego

Płatnicy składek, którzy mają trudności z terminowym opłaceniem składek z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego, mogą skorzystać z pomocy w...

Ważne zmiany w ubezpieczeniach społecznych

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1621 opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz...

Zasiłki i świadczenia

Rozp. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach...

Wzrosną zasiłki z pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2022 roku podwyższeniu ulegną kryteria dochodowe uprawniające do pomocy społecznej, a także same świadczenia. Wzrost kryteriów i świadczeń...

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Dziś tj. 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.1008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.1009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania...

Podatki

MF: KUP przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach...

Ulga termomodernizacyjna nie przepada

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Emerytury bez podatku – rząd przyjął projekt ustawy

Ponad osiem milionów emerytów i rencistów zyska dzięki nowym regulacjom ujętym w projekcie ustawy przyjętej 8 września br. przez...

MF: KUP przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach...

Zaniechanie poboru PIT i CIT od Tarczy Finansowej

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie zaniechania poboru podatku od umorzonych subwencji finansowych udzielonych z Tarczy Finansowej Polskiego...

Rozp. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U. 2021.1178 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Opracowano na...

Objaśnienia MF: Pakiet VAT e-commerce

Z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług2 (dalej „ustawa o VAT”) szereg...

Karty sportowe dla pracowników i ich opodatkowanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Ulga na zakup kas wirtualnych – objaśnienia podatkowe

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych. Dzięki nim i zawartym w nich...

Zwrot kosztu z tytułu zakupu przez pracowników sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r....

Ulga termomodernizacyjna nie przepada

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Wydatki na wynajem hali sportowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Podatki

Prawo podatkowe

Przepisy

Ostatnie zmiany w kodeksach

k.p.c. – Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne – Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (art. 844-1040[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1090 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w...

k.c. – Księga trzecia. Zobowiązania – Tytuł VI. Czyny niedozwolone (art. 415-449)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1509 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 1509), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w...

Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (skrót: k.c.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego...

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1491 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w...

k.p.w. – Dział IX. Postępowania szczególne (art. 89-102a)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1595 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 1595), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w...

Ostatnie zmiany w ustawach

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1630 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na...

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1630 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021...

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1621 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r....

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1621 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Opracowano...

Ostatnie zmiany w rozporządzeniach

Rozp. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1727 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla...

Rozp. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Dz.U. 2021.1690 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki...

Rozp. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1696 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się...