zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Oczekiwania inflacyjne nie słabną

Digitalizacja przedsiębiorstw w UE

Rosnące koszty hamują gospodarkę

Przegląd wydarzeń

Najnowsze wiadomoci

Zmiany dotyczące szkół niepublicznych

Za sprawą ... (...) art. 9 ustawy z dn. 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych...

Wynagradzanie pracowników samorządowych – nowe rozporządzenie

Dnia 01.11.2021 r. weszło w życie rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – dalej jako „r.w.p.s”. Wydanie nowego...

Nowelizacja ogólnych przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Z dniem 20 listopada 2021 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy...

Młodzi pracownicy i zerowy PIT dla młodych

„Pracownik, który będzie zatrudniony od 01.12.2021 r. ukończy 26 lat 25.05.2022 r. Czy w związku z tym, może w...

Tarcza Antyinflacyjna – kto skorzysta?

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dziś Tarczę Antyinflacyjną. Wśród jej rozwiązań znalazły się następujące mechanizmy: zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej...

Ekspert

Handel w sieci i regulamin sklepu

Handel online w internecie

Dział ekspert

Nasze szkolenia

Bezpłatne certyfikowane szkolenia dla zalogowanych Użytkowników!!!

Gospodarka

Działalność gospodarcza

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym – blisko 30 tys. wyznaczonych zarządców sukcesyjnych

Od 3 lat przedsiębiorcy wpisani do CEIDG i ich spadkobiercy mogą powołać zarządcę sukcesyjnego, aby zapewnić ciągłość działania swojej firmy i płynnie ją kontynuować. Procedura jest prosta i nie wymaga wielu formalności. Dotychczas wyznaczono 29,2 tys. zarządców sukcesyjnych, z czego obecnie 3,6 tys. prowadzi...

Działalność gospodarcza (więcej)

Handel

Ekonomia

Pieniądze

Kadry w firmie

Pracodawcy i sygnaliści: Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

W poniższej publikacji prezentujmy gotowy wzór zgłoszenia wewnętrznego (w związku z sygnalistami). Zgodnie z ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i aktem wykonawczym...

Praca

Prawo pracy

Kary za nieprzestrzeganie przepisów o zatrudnianiu dłużników alimentacyjnych – zmiany w Kodeksie pracy

Od dnia 1 grudnia 2021 roku obowiązują zmiany w k.p. dotyczące kar za nieprzestrzeganie przepisów o zatrudnianiu dłużników alimentacyjnych. Korekty legislacyjne w tym zakresie wynikają...

Obowiązki informacyjne pracodawców niezamierzających tworzyć ZFŚS

Styczeń każdego roku kalendarzowego jest okresem, w ramach którego pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub wypłacający świadczenie urlopowe, powinni poinformować pracowników o...

Zaginięcie świadectwa pracy na poczcie

„Pracownik zakończył pracę 15.10.2021 r., dnia 19.10. zostało wysłane świadectwo pracy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W związku z tym, że nie było zwrotu...

Współczynnik służący do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu – wysokość obowiązująca w 2022 roku

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego, zwany dalej „współczynnikiem urlopowym”, wyniesie w 2022 r. – w odniesieniu do pracowników...

Rynek pracy

Rynek pracy odrabia straty po pandemii. Rośnie zatrudnienie

Polski rynek pracy odrobił straty w zatrudnieniu wynikające z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Z danych Eurostatu wynika, że w trzecim kwartale bieżącego roku pracowało...

Pracownicy w UE przepracowali w II kwartale roku więcej godzin niż w I kwartale

W drugim kwartale 2021 r. osoby zatrudnione w UE w wieku 20–64 lata  przepracowały łącznie 3,0% więcej godzin w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. Wzrost odnotowano w...

Prognoza z jesieni 2021: ożywienie trwa

Trwa wychodzenie gospodarki UE z recesji wywołanej pandemią. Wraz z postępem akcji szczepień i znoszeniem ograniczeń, wiosną ponownie odnotowano wzrost, który trwał całe lato...

Barometr Ofert Pracy: Pracownicy nadal poszukiwani

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w...

Polityka rodzinna

Wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne

Wraz z początkiem 2022 roku zwiększeniu ulegnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego opiekunom dzieci niepełnosprawnych. Nową kwotę świadczenia opublikowano w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki...

MRiPS nie przewiduje łączenia emerytury lub renty ze świadczeniem po zmarłym małżonku

Do resortu odpowiedzialnego za politykę socjalną wpłynęło pytanie dotyczące świadczeń po zmarłym małżonku. Interpelacja nr 26272 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie łączenia...

Dodatki dla asystentów rodziny – ruszył Program asystent rodziny na rok 2021

Niemal 3,8 tysiąca asystentów rodziny otrzyma dodatek do wynagrodzenia w wysokości do 2 000 zł brutto. To forma docenienia asystentów, którzy stanowią ważne ogniwo...

Zmiany w programie „Rodzina 500+”. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 2022 roku obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rodzice będą...

Zmiana prawa

Nowelizacja ogólnych przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Z dniem 20 listopada 2021 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), wynikające z konieczności wdrożenia...

BHP

Nowelizacja ogólnych przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Z dniem 20 listopada 2021 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), wynikające z konieczności wdrożenia...

Księgowość w kadrach

Wynagradzanie pracowników samorządowych – nowe rozporządzenie

Dnia 01.11.2021 r. weszło w życie rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – dalej jako „r.w.p.s”. Wydanie nowego aktu stało się konieczne, ponieważ...

Zatrudnienie od A do Z

Postępowanie kontrolne

Postępowanie kontrolne prowadzone przez PIP Zasady oraz tryb postępowania kontrolnego prowadzonego przez PIP zostały określone w Rozdziale 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r....

ZUS

Emerytury i renty

Prezes ZUS: coraz lepsza sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9 proc., tym samym zbliżamy się do wartości obserwowanych przed wybuchem...

Już blisko 2,3 mln emerytów otrzymało czternaste emerytury

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternastą emeryturę, otrzymało już blisko 2,3 mln emerytów i rencistów , w...

RPO w obronie praw emerytalnych funkcjonariuszy SCS

Na nierówne traktowanie w kwestii prawa do zaopatrzenia emerytalnego skarżą się RPO funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Chodzi o tych, którzy...

Szkoła i przejście nauczyciela na emeryturę

Zgodnie z ... (...) art. 88 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela - „nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat...

Uwaga! Ważne zmiany w ubezpieczeniach: m.in. zasiłek chorobowy tylko przez 91 dni

System ubezpieczeń społecznych czekają poważne zmiany. Część z nich już weszła w życie 18 września, a kolejne wejdą w...

Składki na ubezpieczenie społeczne

Prezes ZUS: coraz lepsza sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9 proc., tym samym zbliżamy się do wartości obserwowanych przed wybuchem...

Od 01.12.2021 r. wyższe minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2021 r. od 1 grudnia 2021 r. zmianie...

Ważne zmiany dla rolników będących płatnikami VAT

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towarów...

Zawieszenie renty socjalnej – od grudnia wyższy limit przychodu

Z początkiem grudnia zmieni się kwota przychodu, której przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej. Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy...

Limity dla emerytów i rencistów w górę

Od 1 grudnia 2021 r. zmieniają się limity zarobków dla osób dorabiających do renty lub wcześniejszej emerytury. W związku z...

Zasiłki i świadczenia

Rozp. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach...

Wzrosną zasiłki z pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2022 roku podwyższeniu ulegną kryteria dochodowe uprawniające do pomocy społecznej, a także same świadczenia. Wzrost kryteriów i świadczeń...

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Dziś tj. 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.1008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.1009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania...

Podatki

Emerytura bez podatku coraz bliżej

W piątek Sejm odrzucił propozycje senatorów odnośnie opóźnienia o rok wprowadzenia reformy podatkowej, która jest głównym elementem Polskiego Ładu....

Nie będzie PIT od niektórych dochodów związanych z kredytami mieszkaniowymi

Do końca 2021 roku obowiązuje rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym. To...

Wyrok NSA: Brak porozumienia między rodzicami oznacza podział ulgi rodzinnej po połowie

Ulga na dziecko przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Jednak w art. 27f ust. 4 ustawy o PIT przewidziano dwa sposoby...

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2021 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r.  wyniosło: dochody 360,1 mld...

Opublikowano jednolity tekst ustawy o CIT

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1800 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2021 r. w sprawie...

Znamy dużych podatników CIT za 2020 r.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało listę dużych podatników podatku CIT za ubiegły rok. Zestawienie dotyczy zeznań podatkowych CIT za 2020 r. Dane...

Tarcza Antyinflacyjna – kto skorzysta?

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dziś Tarczę Antyinflacyjną. Wśród jej rozwiązań znalazły się następujące mechanizmy: zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej...

Ważne zmiany dla rolników będących płatnikami VAT

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towarów...

Wyrok WSA dotyczący faktur błędnie oznaczonych MPP w ewidencji VAT

SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Wojtynowska (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka,...

Środki z urzędu pracy a przychody i KUP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Określenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze zamiany

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Czy Wnioskodawczyni może zastosować obniżone odsetki do 4%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r....

Podatki

Prawo podatkowe

Przepisy

Ostatnie zmiany w kodeksach

k.w. – Część ogólna – Rozdziały I-VII (art. 1-48)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2052 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 2052), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w...

Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (skrót: k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł VII. Postępowanie odrębne (art. 425-505[39])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2052 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 2052), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w...

k.p.a. – Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-60)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2052 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 2052), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w...

k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział III. Spółki kapitałowe (art. 11-21)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2052 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 2052), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w...

Ostatnie zmiany w ustawach

Ustawa – Prawo o prokuraturze

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2052 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 66,...

Ustawa – Prawo o adwokaturze

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2052 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1651,...

Ustawa o radcach prawnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2052 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 75,...

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2052 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Ostatnie zmiany w rozporządzeniach

Rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w...

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1461 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn...

Rozp. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2149 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w...