zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Książki na wrzesień

Przepisy z dyni

Przegląd wydarzeń

Najnowsze wiadomoci

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w...

Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół oraz zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej

W wytycznych MEN, MZ i GIS dodaliśmy nowy zapis, konieczny ze względu na szczególną ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi: Dyrektor szkoły...

Nowe jednolite przepisy płacowe dla pracowników szkół i placówek oświatowych niebędących nauczycielami

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 września 2020 r. pod pozycją 1559 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 11.08.2020 r.,...

Szkoły i zmiana umowy z nauczycielem

„Nauczyciel kontraktowy zatrudniony od września 2020 r. na zastępstwo na pełny etat, od października chcemy zmienić umowę - umowa...

Coraz większe wydatki na oświatę

Oświata w Polsce nie jest tylko zadaniem rządu. Konieczna jest również współpraca z samorządem. Subwencja oświatowa pochodząca z budżetu...

Ekspert

Stosowanie przepisów RODO w firmach

WNT UE, a podatek VAT

Szkoły i zmiana umowy z nauczycielem

Ameryka i dolar pod ostrzałem

Dział ekspert

Nasze szkolenia

Bezpłatne certyfikowane szkolenia dla zalogowanych Użytkowników!!!

Gospodarka

Działalność gospodarcza

Tarcza turystyczna ruszy jesienią

Zapewnienie preferencyjnych pożyczek na zwroty wpłat klientów organizatorów turystyki, specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne, postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla całej branży turystycznej - taką pomoc dla turystyki przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Nowelizacja ustawy o...

Działalność gospodarcza (więcej)

Handel

Ekonomia

Pieniądze

Kadry w firmie

Stosowanie przepisów RODO w firmach

„Bardzo często dzwonią do mnie firmy i oferują, że zajmą się zgłoszeniem RODO mojej działalności. Czy ja osobiście muszę się gdzieś zgłosić i sam...

Praca

Prawo pracy

Kodeks postępowania cywilnego 2020 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 września 2020 r. pod pozycją 1575 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.08.2020 r., w załączniku do...

Pensja minimalna od nowego roku w górę

2800 złotych wyniesie w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę – wynika z rozporządzenia przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów. W przyszłym roku wzrośnie...

Specjalizacja lekarzy i lekarzy dentystów – ogłoszono nowe rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 września br. pod pozycją 1566 ogłoszono nowe przepisy wykonawcze dotyczące specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Wspomniany powyżej akt prawny...

Zwolnienie z pracy z powodu długotrwałej choroby

„Pracownik przebywa na długim zwolnieniu lekarskim, gdzie okres pobierania zasiłku (182 dni) upłynął 01.09.2020 r., od 02.09.2020 r. zostało mu przyznanie świadczenie rehabilitacyjne na...

Rynek pracy

Rynek pracy w II kwartale 2020 roku a wpływ Covid-19

W marcu 2020 r. ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,...

Stopa bezrobocia bez zmian

Mniej bezrobotnych Ze wstępnych danych wynika, że liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2020 roku wyniosła  1 029,0 tys. osób i w porównaniu do poprzedniego miesiąca...

MRPiPS: Polska zalicza się do krajów z najniższym notowanym poziomem bezrobocia

W lipcu stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła poziom 3,2 proc. – wynika z najnowszych danych Eurostat. To oznacza, że stopa bezrobocia w naszym kraju...

Badanie: co piąta firma chce zwiększyć zatrudnienie

Wśród firm, które zwiększą stan załogi, dominują te, które planują poszerzyć ją o jedną czwartą. W informacji dot. badania...

Polityka rodzinna

Milion rodzin korzysta z Karty Dużej Rodziny

W piątek 4 września, wiceminister do spraw rodziny Barbara Socha wręczyłą symboliczną Kartę rodzinie państwa Malinowskich z gminy Turośl w województwie podlaskim, która dołączyła...

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2020 r. pod pozycją 1329 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do...

527,1 tys. przyznanych świadczeń „Dobry start”

Niespełna dwa tygodnie od uruchomienia naboru wniosków o świadczenie „Dobry start” rodzice i opiekunowie uczących się dzieci złożyli ich już ponad 925 tys. 1 lipca...

110 mln zł w ramach dodatku solidarnościowego

Wypłacono już 110 mln zł dla blisko 85 tys. osób w ramach dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, które straciły pracę po 15 marca br.,...

Zmiana prawa

Będą nowe znaki drogowe

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów...

BHP

Rozp. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju

Dz.U. 2020.1557 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju Opracowano na podstawie:...

Księgowość w kadrach

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Zatrudnienie od A do Z

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Kwestie dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, w tym zakres ochrony tego wynagrodzenia przed potrąceniami, uregulowano w przepisach art. 87–91 k.p. Odliczenia z wynagrodzenia...

ZUS

Emerytury i renty

RPO interweniuje ws. obniżanych świadczeń policjantów i funkcjonariuszy

Rozpatrywanie wniosków o nieobniżanie emerytur mundurowych ze względu na wzorową służbę w III RP trwa w MSWiA bardzo długo....

Wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Do 2400 zł podniesione zostaną emerytury działaczy opozycji antykomunistycznej i represjonowanych z powodów politycznych w okresie PRL-u dzięki świadczeniu...

Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki...

Emerytury dla osób z rocznika ’53 z podpisem prezydenta

To bardzo dobra wiadomość dla ok. 76 tys. emerytów. Będą oni mieli możliwość przeliczenia emerytur i odzyskania zaniżonych świadczeń....

Ok. 74 tys. osób z rocznika 1953 skorzysta na zmianie ustawy o emeryturach

Ok. 74 tys. osób z rocznika 1953 skorzysta na zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS;...

Składki na ubezpieczenie społeczne

ZUS: 20 września rusza projekt wyrównywania nadpłat składek na ubezpieczenie społeczne

Płatnicy, którzy w okresie trwania pandemii nadpłacili składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, od 20 września będą uprawnieni...

Koniec preferencyjnych zasiłków chorobowych dla medyków

ZUS przypomina, że od 5 września 2020 r. przestały obowiązywać preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego oraz możliwości świadczenia pracy...

Składki na ubezpieczenia społeczne rolników w IV kw. 2020 r.

W Monitorze Polskim z 7 września 2020 r. pod poz. 791 opublikowano obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z...

Ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent w 2021 r.?

W przyszłym roku emeryci i renciści nie mogą liczyć na wysokie podwyżki świadczeń. Wskaźnik waloryzacji ustanowiony został na poziomie...

ZUS: od 1 września dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówki

Od 1 do 20 września ponownie będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O...

Zasiłki i świadczenia

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2020 r. pod pozycją 1329 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia...

110 mln zł w ramach dodatku solidarnościowego

Wypłacono już 110 mln zł dla blisko 85 tys. osób w ramach dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, które straciły...

Od 1 lipca 2020 r. darmowe leki dla kobiet w ciąży

W Dzienniku Ustaw pod poz. 945 opublikowano ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach...

ZUS odpowiada RPO w sprawie wielomiesięcznych kontroli

W ostatnich miesiącach znacznie wzrosła liczba skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich na działania ZUS. W przeważającej liczbie skargi te...

Szkoły: Brak gabinetu profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole i co dalej?

„A, co w przypadku, jeśli nie ma miejsca na gabinetu w szkole, to wtedy ta cała profilaktyka i przeglądy...

Podatki

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Ulga na robotyzację – nowe ułatwienie od 1 stycznia 2021 roku

Więcej robotów w produkcji przemysłowej, zwiększenie wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów, a także utrzymanie światowych trendów w polskiej...

Własność intelektualna – opodatkowanie dochodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Ulga na robotyzację – nowe ułatwienie od 1 stycznia 2021 roku

Więcej robotów w produkcji przemysłowej, zwiększenie wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów, a także utrzymanie światowych trendów w polskiej...

Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy

Podatnik ma prawo do skorzystania z ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli stwierdzi, że zaliczki...

Ustawa o CIT – ogłoszono nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1406 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia...

KO: jesteśmy przeciwni utrzymywaniu wysokiego VAT pod pretekstem walki z COVID

Klub Koalicji Obywatelskiej będzie za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji "antycovidowej", który utrzymuje podwyższone stawni VAT...

Straty w VAT mogą być jeszcze większe przez koronawirusa

W 2018 r. państwa UE straciły 140 mld euro dochodów z tytułu podatku VAT. W tym roku straty te...

Nie będzie obniżki stawek VAT do 22 % i 7%

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, w którym znalazły się...

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Ryczałtowy podatek z najmu po likwidacji działalności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Własność intelektualna – opodatkowanie dochodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Podatki

Prawo podatkowe

Przepisy

Ostatnie zmiany w kodeksach

k.p.c. – Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy) (art. 1154-1217)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1154. Przepisy części niniejszej stosuje się, jeżeli miejsce postępowania przed sądem polubownym znajduje się...

k.p.c. – Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego – Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Tytuł I Przepisy ogólne Art. 115313. § 1. Przepisy niniejszej księgi stosuje się do orzeczeń sądów państw członkowskich Unii...

k.p.c. – Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego – Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności (art. 1145-1153[12])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Tytuł I Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych Art. 1145. Orzeczenia sądów państw obcych...

k.p.c. – Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego – Księga druga. Postępowanie (art. 1117-1144[13])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Tytuł I Zdolność sądowa i procesowa Art. 1117. § 1. Zdolność sądową cudzoziemców, zagranicznych osób prawnych i jednostek organizacyjnych...

k.p.c. – Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego – Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny (art. 1111-1116)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 1111. § 1. Nie mogą być pozywane przed sądy polskie następujące osoby: 1) uwierzytelnieni w Rzeczypospolitej Polskiej...

Ostatnie zmiany w ustawach

Ustawa – Prawo budowlane

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1333 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 Ostatnie zmiany...

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Ostatnia zmiana: Dz.U. 2020.961 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 961 Ostatnie zmiany (Dz.U....

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.782 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 65,...

Ostatnie zmiany w rozporządzeniach

Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U. 2020.1609 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1608 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i...

Rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1614 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1356,...