zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Przegląd wydarzeń

Najnowsze wiadomoci

Ustawa o zawodzie farmaceuty – nowe regulacje

W dniu 16 kwietnia 2021 r. wejdzie w życie, z jednym wyjątkiem, nowy akt prawny, jakim jest ustawa z...

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 roku wzrosła podstawa naliczania dodatku do wynagrodzenia, wypłacanego pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej. Na mocy...

Ulga abolicyjna – zmiany od 2021 roku

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w...

Barometr Ofert Pracy

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący...

Rozp. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych

Dz.U. 2021.98 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w...

Ekspert

Dział ekspert

Nasze szkolenia

Bezpłatne certyfikowane szkolenia dla zalogowanych Użytkowników!!!

Gospodarka

Działalność gospodarcza

Raport: na kłopoty z płynnością przez pandemię skarży się 7 na 10 małych i średnich firm

Siedem na dziesięć małych i średnich firm skarży się na kłopoty spowodowane koronakryzysem - wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Ponad jedna czwarta średnich firm i co dziesiąty mikroprzedsiębiorca bez wahania upomina się o należności. Jak wskazują...

Działalność gospodarcza (więcej)

Handel

Ekonomia

Pieniądze

Kadry w firmie

Ryczałt za korzystanie z pojazdu prywatnego w celach służbowych

„Nadleśniczy corocznie ustala pracownikom ilość kilometrów i płaci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Corocznie ta kilometrówka jest...

Praca

Prawo pracy

Badania lekarskie pracowników w czasie stanu epidemii – nowe rozwiązania prawne

Obowiązują już nowe rozwiązania prawne dotyczące przeprowadzania badań lekarskich pracowników w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zmiany w powyższym zakresie wprowadzono na podstawie...

Ustawa o zawodzie farmaceuty – nowe regulacje

W dniu 16 kwietnia 2021 r. wejdzie w życie, z jednym wyjątkiem, nowy akt prawny, jakim jest ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r....

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 roku wzrosła podstawa naliczania dodatku do wynagrodzenia, wypłacanego pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej. Na mocy art. 1518 § 1 k.p....

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – nowe unormowania

Z dniem 5 stycznia 2021 roku – z mocą od 1 stycznia br. – weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące miesięcznego dofinansowania do...

Rynek pracy

Barometr Ofert Pracy

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w...

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2020 r. – szacunkowe dane MRPiT

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2020 roku) wyniosła w grudniu 2020 r. 6,2%, co oznacza, że...

BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w grudniu br. zmalał o nieco ponad 1 punkt. Z pewnością jest to...

Nowe prawo międzynarodowe: Brexit i podatki

W ostatnich miesiącach mieliśmy trwający od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r. okres przejściowy, dopiero z początkiem roku 2021 nastąpiły zasadnicze zmiany w...

Polityka rodzinna

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.106 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

ZUS: sytuacja FUS jest stabilna

"Pomimo zawirowań społeczno-gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa najnowsze dane o sytuacji finansowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za pierwsze trzy kwartały tego roku napawają optymizmem. Sytuacja...

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zmienionych zostało 31 wniosków. Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną formę. Zmieniły się też ich...

Zmiana prawa

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 stycznia 2021 r. pod pozycją 75 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 08.12.2020 r., w załączniku do...

BHP

Badania lekarskie pracowników w czasie stanu epidemii – nowe rozwiązania prawne

Obowiązują już nowe rozwiązania prawne dotyczące przeprowadzania badań lekarskich pracowników w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zmiany w powyższym zakresie wprowadzono na podstawie...

Księgowość w kadrach

Zatrudnienie od A do Z

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Kwestie dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, w tym zakres ochrony tego wynagrodzenia przed potrąceniami, uregulowano w przepisach art. 87–91 k.p. Odliczenia z wynagrodzenia...

ZUS

Emerytury i renty

Kończy się czas na złożenie wniosku o wyższą emeryturę dla rocznika 1953

Do 11 stycznia 2021 r. osoby, które pobierają emeryturę wcześniejszą i nie mają jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, powinny złożyć wniosek...

Waloryzacja emerytur 2021: świadczenia wzrosną minimum o 50 zł

W 2021 r. wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji 103,84 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. Zgodnie...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za III kw. 2020 r.

W obwieszczeniu MRiPS z dnia 9 grudnia 2020 r. (M.P. poz. 1171) ogłoszony został wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie...

“Tagesspiegel”: prześladowani przez III Rzeszę mają prawo do tzw. emerytury gettowej

Jak ogłosił rząd federalny w odpowiedzi na interpelację lewicowej posłanki Ulli Jelpke, Federalne Niemieckie Ubezpieczenie Rentowo-Emerytalne (DRV)...

Znamy już limit wpłat na IKZE w 2021 roku

W obwieszczeniu MRiPS z dnia 17 listopada 2020 r., opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1059, ogłoszona została kwota...

Składki na ubezpieczenie społeczne

ZUS: w 2021 roku ruszą Centra Obsługi Wniosków o Ulgi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracuje nad tym, aby od drugiego kwartału 2021 roku uruchomić dziesięć Centrów Obsługi Wniosków...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 31 stycznia 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do 31 stycznia 2021 r. Decyzja o przedłużeniu wypłaty rodzicom tego świadczenia została podjęta...

Osoby na zleceniu mogą już składać wnioski o dodatkowe świadczenie postojowe

Osoby, które uzyskują przychód z umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło z...

ZUS: artyści na umowach cywilnoprawnych mogą wnioskować o świadczenie postojowe

Zgodnie z tarczą 6.0 od piątku prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną osoby wykonujące umowy cywilnoprawne...

ZUS poinformuje przedsiębiorców o stanie ich rozliczeń za 2020 rok

ZUS rozpoczyna informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2020 rok. Płatnicy otrzymają informacje o saldzie ich kont...

Zasiłki i świadczenia

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania...

ZUS: sytuacja FUS jest stabilna

"Pomimo zawirowań społeczno-gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa najnowsze dane o sytuacji finansowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za pierwsze trzy kwartały...

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zmienionych zostało 31 wniosków. Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną...

Fundusz Solidarnościowy – ogłoszono jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2020 r. pod pozycją 1787 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia...

Zmiany w zasiłkach w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy

W ubiegłym tygodniu Prezydent RP podpisał ustawę, która zmienia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym...

Podatki

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują szczególną ochronę wynagrodzenia pracowników przed potrąceniem, ustanawiając tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wysokość tej kwoty...

Ulga abolicyjna – zmiany od 2021 roku

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w...

Minimalna pensja 2021 – ile „na rękę”?

Najniższa ustawowo gwarantowana pensja z początkiem nowego roku wzrosła o 200 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie, którego kwota ogłoszona została...

Objaśnienia do estońskiego CIT-u w konsultacjach zewnętrznych

Ministerstwo Finansów przygotowuje praktyczny przewodnik po estońskim CIT. Jak zapewnia resort, objaśnienia na temat estońskiego CIT będą chronić przedsiębiorców...

Co dalej z podatkiem u źródła?

W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne nad wydaniem rozporządzeń dotyczących poboru podatku u źródła. Resort pracuje nad wydaniem rozporządzeń (w...

Estoński CIT – ustawa podpisana przez Prezydenta

Nowe przepisy podpisane przez Prezydenta przewidują dwa alternatywne i stanowiące novum na gruncie polskiego prawa podatkowego rozwiązania, tj. ryczałt...

Zwolnieni z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług medycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Urząd skarbowy może przedłużyć termin na zakup kasy online

Termin na zakup kas online dla branży gastronomicznej i restauracyjnej mija 1 stycznia 2021 r. Do końca 2020 r. przedsiębiorcy,...

Usługi opiekuńcze nie stanowią odpłatnych usług podlegających opodatkowaniu VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Obowiązki płatnika w związku ze sfinansowaniem zleceniobiorcom kosztów szkolenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Zwolnieni z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług medycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Obowiązki płatnika a świadczenia motywacyjne wypłacane pracownikom

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Podatki

Prawo podatkowe

Przepisy

Ostatnie zmiany w kodeksach

k.p.c. – Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne – Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 758-843)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.11 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w...

Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (skrót: k.p.c.) został opracowany przez redakcję na podstawie...

k.k.w. – Część końcowa (art. 242-259)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.53 Rozdział XXI Objaśnienie wyrażeń ustawowych Art. 242. § 1. Jeżeli w części ogólnej niniejszego kodeksu używa się określenia „skazany”,...

k.k.w. – Część wojskowa (art. 224-241)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.53 Rozdział XVI Przepisy ogólne Art. 224. Przepisy części ogólnej, szczególnej i końcowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy, a w...

k.k.w. – Część szczególna (art. 44-223e)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.53 Rozdział VIII Grzywna Art. 44. § 1. Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. §...

Ostatnie zmiany w ustawach

Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.21 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020...

Ustawa – Prawo oświatowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 910, poz....

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327;...

Ustawa – Karta Nauczyciela

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215; z...

Ostatnie zmiany w rozporządzeniach

Rozp. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.111 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych

Dz.U. 2021.98 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w...

Rozp. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z (…) COVID-19

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.92 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty...