zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Jak przygotować się na piknik?

ORZEŹWIAJĄCE LEMONIADY

Top 5 greckich wysp

Przegląd wydarzeń

Najnowsze wiadomoci

Świadectwo pracy – tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy

„Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy za pracę z przyczyn likwidacji stanowiska pracy (1 osoba). Czy prawidłowy będzie zapis w świadectwie...

Nowe świadczenie pieniężne dla zesłanych lub deportowanych do ZSRR

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956 przewiduje prezydencki projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym...

Trwają prace nad obligacjami kapitałowymi

3 sierpnia 2020 r. minął termin konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw. Zmiana...

Karta Nauczyciela – rządowy projekt zmian

Dnia 29.06.2020 r. w Rządowym Centrum Legislacji upubliczniony został ... (...) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz...

Konsultacje w sprawie zmian w Kodeksie spółek handlowych

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych opracowała projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych oraz niektórych innych...

Ekspert

Ameryka i dolar pod ostrzałem

Dział ekspert

Nasze szkolenia

Bezpłatne certyfikowane szkolenia dla zalogowanych Użytkowników!!!

Gospodarka

Działalność gospodarcza

Jakie są skutki podatkowe przy aporcie nieruchomości?

„Jesteśmy sp. z o.o., w której udziałowcami są j.s.t. Przez większościowego udziałowca została podjęta uchwała o przekazaniu aportem nieruchomości gruntowych. W jakich okolicznościach spółka będzie zobowiązana z tego tytułu do zapłaty podatku CIT i/lub VAT?” Na początku należy wyjaśnić, iż zarówno sp. z o.o., jak...

Działalność gospodarcza (więcej)

Handel

Ekonomia

Pieniądze

Kadry w firmie

Niepubliczna oświata i składki na PFRON

„Od 12 lat prowadzę niepubliczne placówki oświatowe: szkołę podstawową i przedszkole. W obu placówkach zatrudniam ponad 25 osób (etatów). Proszę o wytyczne dotyczące wpłacania...

Praca

Prawo pracy

Sprawozdanie z działalności PIP w 2019 r.

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła sprawozdanie z działalności w 2019 roku. Wynika z niego, że w ubiegłym roku inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 73 tys. kontroli,...

Kodeks pracy 2020 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

Nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy – Kodeks pracy, został zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie...

Jednolite przepisy płacowe dla pracowników jednostek resortu sprawiedliwości

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 lipca 2020 r. pod pozycją 1277 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 26.06.2020 r., w załączniku do którego został...

Jednolite przepisy płacowe dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach działających w zakresie rolnictwa

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 lipca 2020 r. pod pozycją 1266 opublikowano jednolite przepisy płacowe dotyczące pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach działających w...

Rynek pracy

Bezrobocie w lipcu br. – najnowsze dane

Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 6,1 proc. i utrzymała się na tym samym poziomie, co w czerwcu - wynika z szacunków MRPiPS. Ze wstępnych danych...

Unijny rynek pracy – Polska w czołówce

W czerwcu 2020 r. większość państw członkowskich UE wycofała obostrzenia związane z COVID-19. Stopa bezrobocia wyrównana sezonowo w strefie euro wyniosła wówczas 7,8%, w...

450 tys. cudzoziemców z zezwoleniami na pobyt

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 450 tys. osób. W pierwszej połowie tego roku grupa ta wzrosła o prawie 27 tys. obcokrajowców. Zdecydowanie przeważają obywatele Ukrainy...

Regeneracja rynku wobec zmniejszania ograniczeń aktywności

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w...

Polityka rodzinna

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2020 r. pod pozycją 1329 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do...

527,1 tys. przyznanych świadczeń „Dobry start”

Niespełna dwa tygodnie od uruchomienia naboru wniosków o świadczenie „Dobry start” rodzice i opiekunowie uczących się dzieci złożyli ich już ponad 925 tys. 1 lipca...

110 mln zł w ramach dodatku solidarnościowego

Wypłacono już 110 mln zł dla blisko 85 tys. osób w ramach dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, które straciły pracę po 15 marca br.,...

Dodatek solidarnościowy a prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1068) wprowadzono czasowe świadczenie w...

Zmiana prawa

Nowe maksymalne kwoty dotacji podręcznikowej

Po raz pierwszy od czasu wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) - czyli od 2017 r., rząd skorzystał z regulacji umożliwiającej...

BHP

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w III kw. 2020 r.

W dniu 17 lipca 2020 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale...

Księgowość w kadrach

Nowe miesięczne stawki wynagrodzenia dla pracowników szkół resortowych

Dnia 26.06.2020 r. weszło w życie rozporządzenie MRPiPS z dn. 24.06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń...

Zatrudnienie od A do Z

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Kwestie dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, w tym zakres ochrony tego wynagrodzenia przed potrąceniami, uregulowano w przepisach art. 87–91 k.p. Odliczenia z wynagrodzenia...

ZUS

Emerytury i renty

Emerytury dla osób z rocznika ’53 z podpisem prezydenta

To bardzo dobra wiadomość dla ok. 76 tys. emerytów. Będą oni mieli możliwość przeliczenia emerytur i odzyskania zaniżonych świadczeń....

Ok. 74 tys. osób z rocznika 1953 skorzysta na zmianie ustawy o emeryturach

Ok. 74 tys. osób z rocznika 1953 skorzysta na zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS;...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za 2019 rok

W Monitorze Polskim pod poz. 443 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji...

W tym roku zasady obliczania emerytury w czerwcu takie same, jak w maju

Osobom, które kończą swoją aktywność zawodową i podejmą decyzję o przejściu na emeryturę w czerwcu 2020 r.,...

Waloryzacja składek na subkoncie ZUS od 1.06.2020 r.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2018 r. wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na...

Składki na ubezpieczenie społeczne

ZUS przestrzega przed oszustami i przypomina, że bon turystyczny nie podlega wymianie

Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz...

Można już korzystać z bonu turystycznego

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osoby uprawnione do bonu turystycznego mogą już go aktywować na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)...

Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki...

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG mogą zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy niż 30 dni. Jak ponownie rozpocząć...

Opodatkowania emerytury wypłacanej z ZUS obywatelowi Luksemburga

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Zasiłki i świadczenia

110 mln zł w ramach dodatku solidarnościowego

Wypłacono już 110 mln zł dla blisko 85 tys. osób w ramach dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, które straciły...

Od 1 lipca 2020 r. darmowe leki dla kobiet w ciąży

W Dzienniku Ustaw pod poz. 945 opublikowano ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach...

ZUS odpowiada RPO w sprawie wielomiesięcznych kontroli

W ostatnich miesiącach znacznie wzrosła liczba skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich na działania ZUS. W przeważającej liczbie skargi te...

Szkoły: Brak gabinetu profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole i co dalej?

„A, co w przypadku, jeśli nie ma miejsca na gabinetu w szkole, to wtedy ta cała profilaktyka i przeglądy...

Kto finansuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach?

„Czy j.s.t., czy subwencje oświatowe z budżetu państwa, czy NFZ, w jakiej wysokości? Organ prowadzący finansuje i potem otrzymuje...

Podatki

Przedsiębiorcy: Rezydencja a zatrudnienie

„Do sierpnia 2019 mieszkałem kilkanaście lat w innym kraju UE, ale obecnie mieszkam głównie w Polsce. Prowadzę działalność w...

Ordynacja podatkowa – nowy tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1325 ogłoszony został tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. W...

Umorzenie zaległości podatkowej – kto może skorzystać?

Podatnik, który ma problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej może złożyć wniosek o...

Estoński CIT w prekonsultacjach

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw trafia już do prekonsultacji. Przepisy o estońskim CIT...

Umorzenie zaległości podatkowej – kto może skorzystać?

Podatnik, który ma problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej może złożyć wniosek o...

Dłuższe terminy w CIT i PIT w związku z COVID-19

Podatnicy PIT i CIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, mogą liczyć na pewne udogodnienia w zakresie terminów zapłaty...

SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT

Proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe – to cztery obszary, w których...

Uwaga firmy – Aktualna matryca VAT i inne nowości

Od 1 lipca zaczęła obowiązywać nowa Matryca VAT, ujednolicająca stawki. Od tego dnia firmy mogą się też zgłaszać...

Umorzenie zaległości podatkowej – kto może skorzystać?

Podatnik, który ma problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej może złożyć wniosek o...

Strata za lata ubiegłe w zaliczkach CIT br.

„Spółka z o.o. w 2018 i 2019 roku wykazała straty podatkowe (bilansowe także). Natomiast za I półrocze br. osiągamy...

Obowiązki płatnika – stosowanie stawki 50% KUP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Zaliczki na podatek od zwróconych zleceniobiorcy wydatków w podróży służbowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a pkt 1 oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia...

Podatki

Prawo podatkowe

Przepisy

Ostatnie zmiany w kodeksach

k.p. – Dział XV. Przepisy końcowe (art. 296-305)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 Art. 296. (uchylony) Art. 297. Minister Pracy i Polityki Socjalnej* określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób ustalania wynagrodzenia: a) przysługującego...

k.p. – Dział XIV. Przedawnienie roszczeń (art. 291-295)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 Art. 291. § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie...

k.p. – Dział XIII. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281-290[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I — uchylone) Art. 281. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera...

k.p. – Dział XII. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy (art. 242-280)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 242. § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. § 2....

k.p. – Dział XI. Układy zbiorowe pracy (art. 238-241[30])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 238. § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej — należy przez...

Ostatnie zmiany w ustawach

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1291 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 514,...

Ustawa o zawodzie felczera

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1291 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2150;...

Ustawa o izbach lekarskich

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1291 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 965;...

Ustawa o pracy na morzu

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1353 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz....

Ostatnie zmiany w rozporządzeniach

Rozp. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Dz.U. 2020.1321 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1292 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w...

Rozp. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19

Dz.U. 2020.1246 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po...