zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Przegląd wydarzeń

Najnowsze wiadomoci

Polski Ład: pakiet projektów i działań przygotowanych przez MRPiT w obszarze gospodarki i biznesu

Nowa Polityka Przemysłowa Polski i polityka eksportowa, Tarcza Prawna i ustawa o fundacji rodzinnej, reforma planowania przestrzennego i instytucji...

Waloryzacja składek na subkoncie ZUS od 1.06.2021 r.

Środki finansowe zewidencjonowane na subkoncie w ZUS podlegają corocznej waloryzacji, która przeprowadzana jest od dnia 1 czerwca. Znamy już...

Szybki szacunek PKB za I kwartał 2021 r.

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2021 roku zmniejszył się realnie o 1,2%...

Przedsiębiorcy: Zakup auta i kredytowanie lub leasing

„Chciałbym kupić samochód osobowy, jaka forma byłaby korzystniejsza kredyt czy leasing? Czy może jest jeszcze jakaś inna forma, o...

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

„Czy odbycie nauki zawodu w Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" (świadectwo w załączeniu) można zaliczyć do stażu pracy, uprawniającego do nagrody...

Ekspert

Dział ekspert

Nasze szkolenia

Bezpłatne certyfikowane szkolenia dla zalogowanych Użytkowników!!!

Gospodarka

Działalność gospodarcza

Pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców swoją interwencję rozpoczął w lipcu 2019 r. zwracając się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego uprawnienia pracodawcy do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika. Po prawie dwóch latach, ponad 50 wysłanych pismach, powołaniu Zespołu Roboczego ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy, projekt ustawy o zmianie ustawy...

Działalność gospodarcza (więcej)

Handel

Ekonomia

Pieniądze

Kadry w firmie

Umowa zlecenie, a działalność gospodarcza

„Przedsiębiorca zawarł umowy zlecenie ze Zleceniobiorcą, który ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i korzysta z "ulgi na start". Pierwsza umowa wchodzi w zakres działalności gospodarczej...

Praca

Prawo pracy

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

„Czy odbycie nauki zawodu w Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" (świadectwo w załączeniu) można zaliczyć do stażu pracy, uprawniającego do nagrody jubileuszowej?” Na wstępie zaznaczenia wymaga fakt,...

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – nowe jednolite przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 maja 2021 r. pod pozycją 857 opublikowano obwieszczenie MRIPS z dnia 25.03.2021 r., w załączniku do którego został...

Dłuższy urlop rodzicielski dla ojców. Od 2022 roku ważne zmiany

Polska ma czas do sierpnia 2022 roku, aby wdrożyć zapisy unijnej dyrektywy work–​life balance, której celem jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy poprzez...

Pracownicy powiadamiania ratunkowego – nowe stanowiska w strukturze samorządowej

Z dniem 29 kwietnia br. weszły w życie zmiany w przepisach wykonawczych w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych, mające na celu uwzględnienie nowych stanowisk w...

Rynek pracy

Kobiety stanowią około połowy pracowników nauki i technice

W większości państw członkowskich UE co najmniej tyle samo kobiet co mężczyzn kształci się na poziomie wyższym, a liczba doktorantek wzrasta szybciej niż liczba...

Stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 6,3%

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu br. 6,3%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc. Kwiecień...

Badanie: już 18 proc. zatrudnionych zna kogoś, kto w pandemii stracił pracę przez technologię

Aż 68 proc. ankietowanych przez Personnel Service przedsiębiorców oceniło, że automatyzacja wdrożona w firmie przyczyni się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia. Przedsiębiorcy zauważają...

ZUS: rekordowa liczba ubezpieczonych cudzoziemców

Jak podał ZUS, największy wzrost w stosunku do marca br. odnotowano w przypadku obywateli Ukrainy – o 10,3 tys.

Polityka rodzinna

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

„Półtora roku temu miałem przyznane alimenty, które miała płacić była żona. Do dnia dzisiejszego nie wpłaca żadnej sumy. Powód jaki podaje jest taki, że...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.863 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.864 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Raport: polskie firmy rodzinne pozytywnie oceniają możliwość zakładania fundacji rodzinnych

Z opublikowanego 22 marca br. projektu ustawy wynika, że od 1 stycznia 2022 r. w polskim porządku prawnym pojawi się możliwość zakładania...

Zmiana prawa

Lekarskie egzaminy końcowe – nowe przepisy wykonawcze

Z dniem 1 maja br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące zasad oraz trybu postępowania przy przeprowadzaniu lekarskich egzaminów końcowych. Wspomniane wyżej regulacje prawne...

BHP

Księgowość w kadrach

Pracownicy: Odprawa emerytalna i z tytułu likwidacji stanowiska pracy

„Pracownica osiągnęła wiek emerytalny (64 lata). Pracuje na umowie na czas  nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy w kuchni szkolnej na stanowisku pomocy kuchennej....

Zatrudnienie od A do Z

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Kwestie dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, w tym zakres ochrony tego wynagrodzenia przed potrąceniami, uregulowano w przepisach art. 87–91 k.p. Warto podkreślić, że...

ZUS

Emerytury i renty

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za 2020 rok

W Monitorze Polskim pod poz. 443 opublikowano obwieszczenie MRiPS z dnia 9 maja 2021 r w sprawie wskaźnika waloryzacji...

Covid-19 miał istotny wpływ na sytuację FUS w 2020 roku

Epidemia koronawirusa wywarła istotny wpływ na sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku. ZUS podaje, że gdyby nie covid-19,...

ZUS podał koszty reformy emerytalnej w latach 2017-2020

W komunikacie Prezesa ZUS z dnia 7 kwietnia 2021 r. opublikowane zostały dane o wysokości kosztów reformy emerytalnej w...

ZUS: Polacy odkładają przejście na emeryturę

Polacy coraz częściej odkładają moment przejścia na emeryturę. W 2020 roku 62,4 proc. osób przeszło na emeryturę dokładnie w...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za IV kw. 2020 r.

W obwieszczeniu MRiPS z dnia 8 marca 2021 r.(M.P. poz. 273) ogłoszony został wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za...

Składki na ubezpieczenie społeczne

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za 2020 rok

W Monitorze Polskim pod poz. 443 opublikowano obwieszczenie MRiPS z dnia 9 maja 2021 r w sprawie wskaźnika waloryzacji...

Polska podpisała umowę o zabezpieczeniu społecznym z Izraelem

Z początkiem maja weszła w życie umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Izraelem. Dzięki niej można sumować okresy...

Prezes ZUS rozmawiała z przedsiębiorcami o programach transformacji cyfrowej

ZUS zorganizował dwudniowe webinarium "ZUS - Programy Transformacji Cyfrowej". Uczestniczyło w nim kilkuset przedsiębiorców oraz kadra kierownicza...

ZUS: wchodzi w życie ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń

16 maja 2021 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie danych...

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny podał informację o przeciętnym wynagrodzeniu w I kwartale 2021 r. Przeciętna pensja wzrosła w stosunku do...

Zasiłki i świadczenia

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.864 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania...

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS wprowadzone zostały kolejne zmiany we wnioskach. Udostępniono 9 nowych formularzy. Nowe wnioski są w formacie...

Epidemia i ochrona danych zdrowotnych

Przedsiębiorcy (pracodawcy) bez prawa do przekazywania danych osobowych o stanie zdrowia pracowników zamawiającemu w ramach realizacji zamówienia publicznego. Natomiast zamawiający nie ma podstaw do pozyskiwania...

ZUS: sytuacja FUS jest stabilna

"Pomimo zawirowań społeczno-gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa najnowsze dane o sytuacji finansowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za pierwsze trzy kwartały...

Fundusz Solidarnościowy – ogłoszono jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2020 r. pod pozycją 1787 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia...

Podatki

Cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

1 maja 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie...

Korekta zeznania PIT po 30 kwietnia

Gdyby okazało się, że zeznanie PIT trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój...

Piątek ostatnim dniem na złożenie PIT-a za zeszły rok; MF nie planuje wydłużenia terminu

"MF nie prowadzi prac legislacyjnych, których celem jest wydłużenie terminu złożenia rocznych zeznań podatkowych PIT za 2020...

CIT a spółka jawna – wyjaśnienie MF

Interpelacja nr 18645 do ministra finansów w sprawie statusu spółek jawnych w kontekście podatników podatku dochodowego Szanowny Panie Ministrze! Podnoszone są...

MF: KUP przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach...

CIT: Zwolnienie od wypłaty z zysku spółek komandytowych

Interpelacja nr 17368 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych wypłat z zysku spółek...

Nowe wymagania techniczne dla kas rejestrujących

1 maja 2021 r. traci moc aktualne rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Trwają...

Uszczelnienie VAT w międzynarodowym e-handlu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony...

Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy

1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT (tzw. biała lista), który ma pomóc firmom skutecznie i...

Uproszczona faktura zamiast zwykłej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Termin przechowywania dokumentów dotyczących straty podatkowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Wydatek na zakup smartwatcha w KUP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Podatki

Prawo podatkowe

Przepisy

Ostatnie zmiany w kodeksach

k.k.s. – Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział I. Część ogólna (art. 1-53)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.694 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 694), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w...

k.k.s. – Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział II. Część szczególna (art. 54-111)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.694 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 694), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział I. Przepisy wstępne (art. 113-135)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.408 Rozdział 11 Przepisy ogólne Art. 113. § 1. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział II. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy (art. 136-149)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.408 Rozdział 15 Postępowanie mandatowe Art. 136. § 1. Postępowanie mandatowe prowadzi finansowy organ postępowania przygotowawczego lub jego upoważniony przedstawiciel,...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział III. Postępowanie przygotowawcze (art. 150-156)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.408 Art. 150. § 1. Określone w Kodeksie postępowania karnego obowiązki i uprawnienia Policji, z wyjątkiem art. 214...

Ostatnie zmiany w ustawach

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.619 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r....

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.815 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.815 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz....

Ustawa – Prawo bankowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.815 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1896,...

Ostatnie zmiany w rozporządzeniach

Rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.905 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w...

Rozp. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.787 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia...

Rozp. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.881 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego,...