zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Przegląd wydarzeń

Najnowsze wiadomoci

Likwidacja OFE – pieniądze trafią do IKE lub ZUS

Przekształcenie OFE w IKE coraz bliżej. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków...

Waloryzacja 2021: kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Niektóre osoby pobierające emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną i osiągające przychody z tytułu wykonywania...

Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych – projekt zmian

Do uzgodnień trafił – dnia 26 lutego br. – projekt zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących specjalizacji lekarskich niezbędnych do...

Czarnek: Rozpoczęły się egzaminy próbne w szkołach

Rano maturzyści mierzyli się zadaniami z języka polskiego, po godzinie 14:00 z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz języka...

Prowadzenie firmy z domu, a koszty i amortyzacja biura

„Koszty lokalu. Kupiłam dom jednorodzinny wraz z mężem (wspólnota) na kredyt. Otworzyłam jednoosobową działalność gospodarczą i wydzieliłam pomieszczenie na...

Ekspert

Dział ekspert

Nasze szkolenia

Bezpłatne certyfikowane szkolenia dla zalogowanych Użytkowników!!!

Gospodarka

Działalność gospodarcza

Prezes NBP: prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych nadal wynosi zero

"Nadal prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w czasie obecnej kadencji Rady Polityki pieniężnej wynosi zero. (...) To nadal jest sytuacja, kiedy my jeszcze nie weszliśmy na ścieżkę szybkiego dynamicznego wzrostu" - powiedział Glapiński. "Jeśli wyjdziemy na ścieżkę zdecydowanego, szybkiego, ustabilizowanego...

Działalność gospodarcza (więcej)

Handel

Ekonomia

Pieniądze

Kadry w firmie

Epidemia i ochrona danych zdrowotnych

Przedsiębiorcy (pracodawcy) bez prawa do przekazywania danych osobowych o stanie zdrowia pracowników zamawiającemu w ramach realizacji zamówienia publicznego. Natomiast zamawiający nie ma podstaw do pozyskiwania i przetwarzania tego rodzaju danych osobowych. Rzecznik...

Praca

Prawo pracy

Dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Pracownika

Malejąca satysfakcja z pracy, wypalenie oraz rotacja pracowników staje się poważnym wyzwaniem dla kierownictwa firm i menadżerów. Aby zapobiec negatywnym skutkom pracy należy budować...

Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych – projekt zmian

Do uzgodnień trafił – dnia 26 lutego br. – projekt zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób...

Dokumentowanie chorób zawodowych i ich skutków – będą zmiany w przepisach

Dnia 26 lutego br. do uzgodnień trafił projekt zmian w przepisach określających zasady dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków. Planowane zmiany dotyczą regulacji zawartych w...

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy

012Finansowanie zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych w art. 108 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji...

Rynek pracy

Premier: Polska ma najniższe bezrobocie w UE – 3,1 proc.

"Z Eurostatu płyną do nas najświeższe, jeszcze nieobrobione graficznie, dane za styczeń 2021, którymi chciałbym się z Państwem podzielić jako pierwszy" -...

Kubisiak: działania osłonowe przełożyły się na zamrożenie rynku pracy

Wiceszef PIE odniósł się w ten sposób do danych Eurostatu, który poinformował, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu, po dostosowaniu sezonowym,...

Rynek pracy w czwartym kwartale 2020 roku

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2020 r. 56,5% ludności...

ZUS, OFE, PPK – przyszłe emerytury Polaków

Starzenie się społeczeństw, odczuwalne zwłaszcza w krajach rozwiniętych gospodarczo, wynika przede wszystkim ze znacznego w ostatnich dekadach wzrostu długości życia i zmniejszenia...

Polityka rodzinna

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.368 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Karta Dużej Rodziny – nowe udogodnienia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie Karta Dużej Rodzinie i dostępu do niej w praktycznej aplikacji mObywatel. Do tej pory, żeby skorzystać z elektronicznej wersji,...

Już milion wniosków o „500+” na nowy okres!

1 lutego ruszył nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”. – W środę o godz. 9 liczba złożonych wniosków przekroczyła...

Zmiana prawa

Rozliczenie ryczałtu z podatku CIT

Dnia 31.03.2021 r. mija termin na złożenie informacji dot. rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranych przez płatników tego podatku (IFT-2R). Informację...

BHP

Księgowość w kadrach

Przestępstwo bezprawnego przetwarzania danych osobowych

„Prowadzę kilka działalności gospodarczych o podobnym profilu, w których przetwarzane są dane osobowe. Są sytuacje, że zatrudniam w swoich firmach tą samą osobę. Osoba...

Zatrudnienie od A do Z

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy

012Finansowanie zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych w art. 108 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji...

ZUS

Emerytury i renty

Waloryzacja 2021: kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Niektóre osoby pobierające emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną i osiągające przychody z tytułu wykonywania...

Waloryzacja 2021: wyższe dodatki do emerytur i rent

Wraz z waloryzacją emerytur i rent wzrastają dodatki do tych świadczeń, m.in. dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie....

Kościński: środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego

We wtorek rząd przyjął projekt ws. przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne...

Waloryzacja 2021: o ile wzrosną emerytury i renty?

Od marca br. rośnie wysokość świadczeń pobieranych przez emerytów i rencistów. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed 1...

Nowy jednolity tekst ustawy emerytalnej

Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i...

Składki na ubezpieczenie społeczne

ZUS przypomina o możliwości korzystania z zasiłku opiekuńczego

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był już wielokrotnie przedłużany. "Dodatkowy zasiłek opiekuńczy...

Od 1 kwietnia 2021 r. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych

Od 01.04.2021 r. wzrośnie wysokość odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, którego ubezpieczony doznał wskutek...

Prezes ZUS: poszerzamy formy wsparcia dla przedsiębiorców

Najnowsze zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Nowe przepisy...

Rząd przyjął projekt ws. przeniesienia środków z OFE na IKE

Autorem projektu jest resort finansów, funduszy i polityki regionalnej. CIR wyjaśniło, że po zmianie...

ZUS, OFE, PPK – przyszłe emerytury Polaków

Starzenie się społeczeństw, odczuwalne zwłaszcza w krajach rozwiniętych gospodarczo, wynika przede wszystkim ze znacznego w ostatnich dekadach...

Zasiłki i świadczenia

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.368 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania...

ZUS: sytuacja FUS jest stabilna

"Pomimo zawirowań społeczno-gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa najnowsze dane o sytuacji finansowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za pierwsze trzy kwartały...

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zmienionych zostało 31 wniosków. Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną...

Fundusz Solidarnościowy – ogłoszono jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2020 r. pod pozycją 1787 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia...

Podatki

Zaliczenie wydatku na endoprotezę do ulgi rehabilitacyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Fiskus przypomina: 1 marca upływa termin złożenia deklaracji PIT-28

Termin na złożenie zeznania PIT-28 jest krótszy niż w przypadku innych zeznań i upływa 1 marca -...

Ustalenie obowiązku podatkowego – Niemcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Ekspert: Estoński CIT nie przyjął się w stopniu spodziewanym przez resort finansów

Estoński CIT nie przyjął się w takim stopniu, jak spodziewało się Ministerstwo Finansów; jednym z powodów był...

MF: Na ryczałt przewidziany w estońskim CIT można przejść w dowolnym momencie

Spółka, która chce przejść na ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, może to zrobić nie tylko do 31...

Objaśnienia do estońskiego CIT-u w konsultacjach zewnętrznych

Ministerstwo Finansów przygotowuje praktyczny przewodnik po estońskim CIT. Jak zapewnia resort, objaśnienia na temat estońskiego CIT będą chronić przedsiębiorców...

Ułatwienia dla przedsiębiorców z UK i Norwegii

Firmy z UK oraz Norwegii mogą w Polsce prowadzić swoją działalność na dotychczasowych zasadach. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane...

Kościński: uszczelnienie VAT zwiększa też wpływy z innych podatków

Uszczelnienie VAT zwiększa też wpływy z innych podatków: CIT i PIT - mówił w czwartek szef resortu...

Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z realizacją zadania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

MF i kolejny konkurs na Eksperta podatkowego

„Innowacje w podatkach" to temat pracy IX edycji konkursu „Podatkowi Liderzy". Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych...

Well-being a obowiązki podatkowe pracodawcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży usług przy użyciu kasy rejestrującej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Podatki

Prawo podatkowe

Przepisy

Ostatnie zmiany w kodeksach

k.s.h. – Tytuł V. Przepisy karne (art. 585-595)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1526 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w...

k.s.h. – Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek – Dział III. Przekształcenia spółek (art. 551-584[13])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1526 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798; z 2020 r. poz. 288), zaznaczone w tekście...

k.s.h. – Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek – Dział II. Podział spółek (art. 528-550[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1526 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w...

k.s.h. – Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek – Dział I. Łączenie się spółek (art. 491-527)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1526 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w...

k.s.h. – Tytuł III. Spółki kapitałowe – Dział II. Spółka akcyjna (art. 301-490)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1526 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w...

Ostatnie zmiany w ustawach

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.401 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r....

Ustawa o ochronie baz danych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.386 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 386 Art. 1. Bazy...

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.372 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.379 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r....

Ostatnie zmiany w rozporządzeniach

Rozp. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.384 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni...

Rozp. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z (…) COVID-19

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.366 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty...

Rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dz.U. 2021.367 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z...