zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Przegląd wydarzeń

Najnowsze wiadomoci

Ekspert

Dział ekspert

Nasze szkolenia

Bezpłatne certyfikowane szkolenia dla zalogowanych Użytkowników!!!

Gospodarka

Działalność gospodarcza

Wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od 1.01.2022 r.

W Monitorze Polskim pod poz. 8 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych zostaną utrzymane na dotychczas obowiązującym poziomie. Od dnia 1 stycznia 2022 r....

Działalność gospodarcza (więcej)

Handel

Ekonomia

Pieniądze

Kadry w firmie

Webinarium: Polski Ład – nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy

Od 08.01.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmian zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r. ...

Praca

Prawo pracy

Odpisy na ZFŚS w 2022 r. – wyższa podstawa naliczania

Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w roku 2022 wzrośnie w stosunku do naliczeń na ten fundusz obowiązujących w 2021 r. Odpowiednie regulacje...

Czas pracy w 2022 roku

Rynek pracy

Ubiegły rok był rekordowy dla rynku pracy

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w...

BIEC: Rynek pracownika

Polityka rodzinna

Zmiana prawa

Ceny transferowe w transakcjach z rajami podatkowymi

Dokumentacje cen transferowych sporządzane za rok 2021 będą musiały uwzględniać nie tylko transakcje z podmiotami powiązanymi i rozliczenia realizowane bezpośrednio z podmiotami z rajów...

BHP

Rozp. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty

Dz.U. 2021.2374 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty Opracowano na podstawie: Dz.U....

Księgowość w kadrach

Siłownia dla pracowników? Wydatki mogą być kosztem firmy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021...

Zatrudnienie od A do Z

Ustalanie wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz innych należności przysługujących pracownikowi

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy oraz inne należności wynikające ze stosunku pracy – oblicza się wg zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop...

ZUS

Emerytury i renty

Składki na ubezpieczenie społeczne

Zasiłki i świadczenia

Podatki

Podatki

Prawo podatkowe

Przepisy

Ostatnie zmiany w kodeksach

Ostatnie zmiany w ustawach

Ostatnie zmiany w rozporządzeniach