zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Top 10 miejsc w Chorwacji

Wakacje w UE

Przegląd wydarzeń

Najnowsze wiadomoci

Krajowy Plan Odbudowy: Zakończyliśmy negocjacje z Komisją Europejską

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zakończyło negocjacje z KE dotyczące KPO na poziomie operacyjnym. 3 maja polski Krajowy...

MF ostrzega przed oszustwami na urząd skarbowy

Resort finansów ostrzega podatników przed kolejną próbą oszustwa na urząd skarbowy. Chodzi o SMS-y z fałszywą informacją, że odbiorca musi...

Bezpieczna praca sezonowa

MRPiT w ramach sieci EURES rozpoczęło kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych w UE. Każdego roku ok 850 tys. obywateli Unii...

Top 10 miejsc w Chorwacji

Dubrovnik Jedne z najchętniej odwiedzanych miast w Chorwacji. Biura podróży oferują wycieczki po Dubrovniku,...

Przedsiębiorcy: Zmiana formy opodatkowania

„Dnia 20.02.2020 r. zmieniłam formę opodatkowania z ogólnej na podatek liniowy. Czy jeśli w tym roku kalendarzowym 2021 wystawiłam...

Ekspert

Dział ekspert

Nasze szkolenia

Bezpłatne certyfikowane szkolenia dla zalogowanych Użytkowników!!!

Gospodarka

Działalność gospodarcza

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w III kw. 2021 r.

W dniu 19 lipca 2021 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2021 r. Wynagrodzenie to wykorzystywane jest m.in. do ustalenia wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie, o którym mowa, w II...

Działalność gospodarcza (więcej)

Handel

Ekonomia

Pieniądze

Kadry w firmie

Długi: Porozumienie trójstronne w sprawie płatności

„Spółka z o.o. i osoba fizyczna prowadząca działalność to jeden właściciel. Osoba fizyczna utraciła płynność finansową i tym samym nie może regulować płatności np....

Praca

Prawo pracy

Środki prawne przewidziane w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy

Uprawnienia PIP w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy Jak wynika z treści art. 33 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji...

Reforma rynku pracy oznacza wdrożenie w Polsce nowego modelu polityki zatrudnienia

Dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy i pracodawców oraz bardziej efektywne i dostosowane do najaktualniejszych potrzeb zarządzanie migracjami zarobkowymi -...

Pracodawcy: Zakładowy regulamin wynagradzania

„Pracodawca chce wprowadzić dodatkową nagrodę za "polecenie", która polegałaby na tym, że pracownik który poleci osobę do pracy w firmie i ta osoba przepracuje...

Pakiet zmian w przepisach wykonawczych dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych

Opublikowano właśnie kilka rozporządzeń zmieniających dotyczących kwestii związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych. Wspomniane nowelizacje wynikają z konieczności wprowadzenia określonych zapisów odnoszących się do terminów obowiązywania...

Rynek pracy

IGHP: w ponad połowie hoteli brakuje pracowników

Jak wskazała Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, wyniki czerwca wskazują na poprawę w stosunku do maja. Z jednej strony zwiększył się popyt na...

“PB”: W budownictwie brakuje pracowników

"W Budimexie, jednym z największych w kraju wykonawców infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i w budownictwie kubaturowym, energetycznym, przemysłowym i ekologicznym, problem z...

Wskaźnik zatrudnienia w UE

W pierwszym kwartale 2021 r. wskaźnik zatrudnienia wyrównany sezonowo dla osób w wieku 20-64 lat w UE wyniósł 71,9%. Zastój na rynku pracy wyniósł w I kwartale 2021 r....

Maląg: musimy podjąć działania, aby podnieść wskaźnik dzietności

W czerwcu rząd przedstawił projekt Strategii Demograficznej 2040, która ma wyznaczać kierunki polityki rodzinnej w długofalowej perspektywie. W czwartek...

Polityka rodzinna

Wzrosną zasiłki z pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2022 roku podwyższeniu ulegną kryteria dochodowe uprawniające do pomocy społecznej, a także same świadczenia. Wzrost kryteriów i świadczeń z pomocy społecznej przewiduje rozp. RM...

Przepisy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym gotowe. Wkrótce konsultacje społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Przewiduje on wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi – 12...

ZUS: złożono już milion wniosków o wyprawkę szkolną “Dobry start

Rodzice i opiekunowie złożyli już 1 mln wniosków o świadczenie w ramach programu "Dobry start" - poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski...

Minister rodziny: Polski Ład – dokument, który jest strategiczną wizją rozwoju Polski

"Polski Ład jest dokumentem, który jest strategiczną wizją rozwoju Polski" - powiedziała w poniedziałek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas...

Zmiana prawa

Uruchomiono wsparcie dla sklepików szkolnych

Sklepiki szkolne, które poniosły straty z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, otrzymają pomoc. Przedsiębiorcy mogą liczyć na świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania...

BHP

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w III kw. 2021 r.

W dniu 19 lipca 2021 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale...

Księgowość w kadrach

Karty sportowe dla pracowników i ich opodatkowanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r.,...

Zatrudnienie od A do Z

Środki prawne przewidziane w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy

Uprawnienia PIP w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy Jak wynika z treści art. 33 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji...

ZUS

Emerytury i renty

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za I kw. 2021 r.

W obwieszczeniu MRiPS z dnia 10 czerwca 2021 r. (M.P. poz. 553) ogłoszony został wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne...

Waloryzacja składek na subkoncie ZUS od 1.06.2021 r.

Środki finansowe zewidencjonowane na subkoncie w ZUS podlegają corocznej waloryzacji, która przeprowadzana jest od dnia 1 czerwca. Znamy już...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za 2020 rok

W Monitorze Polskim pod poz. 443 opublikowano obwieszczenie MRiPS z dnia 9 maja 2021 r w sprawie wskaźnika waloryzacji...

Covid-19 miał istotny wpływ na sytuację FUS w 2020 roku

Epidemia koronawirusa wywarła istotny wpływ na sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku. ZUS podaje, że gdyby nie covid-19,...

ZUS podał koszty reformy emerytalnej w latach 2017-2020

W komunikacie Prezesa ZUS z dnia 7 kwietnia 2021 r. opublikowane zostały dane o wysokości kosztów reformy emerytalnej w...

Składki na ubezpieczenie społeczne

ZUS: pierwsze wypłaty pieniędzy w ramach programu “Dobry start”

Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o świadczenie 300 plus z programu "Dobry start". W...

ZUS udostępnił informacje o stanie kont ubezpieczonych

ZUS udostępnił informacje o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU). Można ją sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych...

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

„Czy mogę uzyskać informację na temat sposobu, kosztów oraz formalności, jakie należy dokonać podczas przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w...

ZUS: Informacja o stanie konta ubezpieczonego dostępna na PUE

Jak przekazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, zakończona została akcja generowania i udostępniania informacji o stanie konta...

Tarcza antykryzysowa: ZUS udzielił wsparcia na 37,5 mld zł

Łączne wsparcie udzielone przez państwo w ramach Tarczy antykryzysowej to 230 mld zł. Natomiast kwota wsparcia z ZUS to...

Zasiłki i świadczenia

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Dziś tj. 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.1008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2021.1009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania...

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS wprowadzone zostały kolejne zmiany we wnioskach. Udostępniono 9 nowych formularzy. Nowe wnioski są w formacie...

Epidemia i ochrona danych zdrowotnych

Przedsiębiorcy (pracodawcy) bez prawa do przekazywania danych osobowych o stanie zdrowia pracowników zamawiającemu w ramach realizacji zamówienia publicznego. Natomiast zamawiający nie ma podstaw do pozyskiwania...

Podatki

Jak zaksięgować umorzenie subwencji PFR, od której zaniechano podatku?

Umorzenie subwencji finansowej, które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to...

Nagrody w Loterii Szczepionkowej bez PIT

Resort finansów przygotował rozporządzenie, na mocy którego nagrody otrzymane w Loterii o wartości przekraczającej 2 280 zł, nie będą opodatkowane...

Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

Serwis e-Urząd Skarbowy umożliwi wspólnikom spółki osobowej dostęp do danych identyfikacyjnych spółki. Dzięki nowej usłudze wspólnicy pół miliona spółek...

Zaniechanie poboru PIT i CIT od Tarczy Finansowej

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie zaniechania poboru podatku od umorzonych subwencji finansowych udzielonych z Tarczy Finansowej Polskiego...

Rozp. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U. 2021.1178 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Opracowano na...

Kolejny pakiet zmian dla MŚP i dużych inwestorów

Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji kolejny pakiet ulg dla biznesu. Wśród nich są m.in. ulga IPO, estoński CIT 2.0.,...

Karty sportowe dla pracowników i ich opodatkowanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Nowe struktury JPK_VAT z deklaracją – konsultacje podatkowe

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące nowych wzorów JPK_V7K i JPK_V7M. Opinie o nowych wzorach plików można zgłaszać do...

WSA. Obowiązek podatkowy w VAT dla usług budowlanych

SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Nikodem Sędzia...

Karty sportowe dla pracowników i ich opodatkowanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

Kasy fiskalne on-line tylko dla lekarzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

PIT: Wydatki na rower rehabilitacyjny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a pkt 1, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997...

Podatki

Prawo podatkowe

Przepisy

Ostatnie zmiany w kodeksach

k.p.c. – Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne – Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (art. 844-1040[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1090 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w...

Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (skrót: k.p.c.) został opracowany przez redakcję na podstawie...

k.s.h. – Tytuł V. Przepisy karne (art. 585-595)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1526 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 i poz. 1798), zaznaczone w tekście na czerwono...

k.s.h. – Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek – Dział III. Przekształcenia spółek (art. 551-584[13])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1526 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655; z 2020 r. poz. 288), zaznaczone w tekście...

k.s.h. – Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek – Dział II. Podział spółek (art. 528-550[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1526 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w...

Ostatnie zmiany w ustawach

Ustawa o systemie oceny zgodności

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1344 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz....

Ustawa o izbach lekarskich

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1342 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1342 Rozdział...

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1243 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1243 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020...

Ostatnie zmiany w rozporządzeniach

Rozp. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1335 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę...

Rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w...

Rozp. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

Dz.U. 2021.1254 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r....