MF: Propozycja obniżki podatków PIT, ale likwidacja ulg

Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje w sprawie m.in. obniżki PIT z 17 proc. na 12 proc. Czy to będzie uproszczenie systemu podatkowego?

86
  • Przedstawiony 24.03.2022 r. projekt zmian podatkowych został poddany szerokim konsultacjom społecznym.
  • Rozmowy na temat zaproponowanych rozwiązań trwały do 02.04.2022 r.
  • Udział w konsultacjach wzięli m.in. przedstawiciele księgowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców, związków zawodowych, a także organizacji pozarządowych i samotnych rodziców.
  • Ich uwagi, opinie i oczekiwania wpłyną na ostateczny kształt projektu ustawy.

Dnia 24.03.2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt zmian nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze założenia

Wśród najważniejszych zmian zaproponowanych przez MF, znalazło się:

  • obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.,
  • likwidacja nieprzewidywalnej i skomplikowanej tzw. ulgi dla klasy średniej,
  • wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej,
  • powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców,
  • preferencje dla rodziców, opiekunów i dzieci, w tym m.in. zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3.089 zł do 16.061,28 zł w 2022 r.).

Szerokie konsultacje społeczne

Zaproponowane przez resort finansów rozwiązania zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym, które trwały od 24 marca do 2 kwietnia br.

Dialog ze stroną społeczną jest bardzo konstruktywny. Spotkaliśmy się z przedstawicielami  zainteresowanych zmianami środowisk i branż. Teraz nadszedł czas na analizę uwag, dyskusję i korektę projektu pod kątem oczekiwanych zmian wypracowanych w konsensusie ze stroną społeczną – podkreśla wiceminister finansów Artur Soboń.

Księgowi, przedsiębiorcy, samotni rodzice

Wiceminister finansów Artur Soboń spotkał się z przedstawicielami księgowych i doradców podatkowych (Krajowa Izba Biur Rachunkowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych, Krajowa Izba Doradców Podatkowych).

Rozmawiał też z Radą ds. Przedsiębiorczości, Federacją Przedsiębiorców Polskich oraz branżą IT – dostawcami oprogramowania oraz ze związkami zawodowymi górników i innymi śląskimi grupami zawodowymi.

Wiceszef MF rozmawiał również z Pracodawcami RP i Rzecznikiem MŚP.

31 marca swoje postulaty i uwagi do projektu przekazali samotni rodzice (Stowarzyszenie Narodowe Centrum Ojcostwa, Stowarzyszenie Eurydyka, Fundacja „Jeden Drugiemu”, Fundacja Pomocy Samotnym Matkom) oraz organizacje pozarządowe (w tym m.in. Fundacja Avalon, Caritas).

Spotkania robocze

Wszystkie propozycje zostaną teraz przedyskutowane z zainteresowanymi środowiskami. Pierwsze spotkanie robocze odbyło się 4 kwietnia (z udziałem branży IT – dostawców oprogramowania), a kolejne dzień później, czyli 5 kwietnia (z udziałem księgowych). Planowane są kolejne. Wkrótce wiecej szczegółów.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!