zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Prawo podatkowe

Tag: Prawo podatkowe

Resort finansów przygotował i wcześniej wysłuchał opinii i uwag wszystkich zainteresowanych środowisk, a następnie przedyskutowano je w ramach spotkań roboczych. W efekcie do zaproponowanych przez MF rozwiązań takich jak: 12 proc. PIT na skali, likwidacja nieprzewidywalnej i skomplikowanej...
Podatnik (obywatel Ukrainy) może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) poprzez złożenie oświadczenia. Złożenie oświadczenia pracodawcy lub innemu płatnikowi powoduje, że od pierwszego dnia przybycia do Polski podatnik zostanie uznany za...
Przedstawiony 24.03.2022 r. projekt zmian podatkowych został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Rozmowy na temat zaproponowanych rozwiązań trwały do 02.04.2022 r. Udział w konsultacjach wzięli m.in. przedstawiciele księgowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców, związków zawodowych, a także organizacji pozarządowych i samotnych rodziców. Ich uwagi, opinie i oczekiwania...
Zgodnie z założeniami resortu finansów interpretacja ma na celu przedstawienie objaśnień podatnikom, ze względu na „zidentyfikowane trudności interpretacyjne” w odniesieniu do elementów składowych definicji legalnej transakcji kontrolowanej. Interpretacja ma niebagatelne znaczenie, bowiem ma ułatwić odpowiednią klasyfikację zdarzeń realizowanych między podmiotami...
„Firma jest na ryczałcie i chce wynająć pustą działkę użytkowaną wieczyście innej firmie. W jakiej wysokości zapłaci podatek od tego wynajmu?” Czytelnik wskazał, iż jego „firma”, czyli w istocie prowadzona przez osobę fizyczną działalność gospodarcza korzysta ze zryczałtowanego podatku dochodowego...
Po niejednolitych orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych w materii opodatkowania tzw. Exit Tax, sprawę „w swoje ręce” wziął sąd wyższej instancji. I tak 14.01.2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze II FSK 12/21 wydał bardzo korzystne i daleko idące...
W dniu 21.02.2022 r. w postępowaniu III FPS 2/21 z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę rozstrzygającą na korzyść przedsiębiorców wątpliwości co do opodatkowania dodatniej wartości firmy podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Renoma firmy rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników...
Od początku 2022 roku weszły w życie przepisy reformy (a raczej rewolucji) podatkowej jaką jest Polski Ład. Pierwsze zderzenie nowych przepisów z rzeczywistością – i już styczniowe wypłaty wynagrodzeń, wywołało ogromne kontrowersje i burzę medialną. W styczniu wielu pracowników otrzymało niższe...
Od początku 2022 r. zmienią się zasady określania kwoty, która będzie doliczona pracownikowi do przychodu przez pracodawcę za korzystanie z firmowego samochodu do celów prywatnych. Od nowego roku kwota doliczanego ryczałtu nie będzie zależna od pojemności silnika. Kluczowym parametrem będzie moc...
Kolejna przewidziana w Polskim Ładzie ulga będzie miała formę zwolnienia z podatku dla osób, które wcześniej nie posiadały w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych i postanowią przenieść do Polski swoją rezydencję podatkową. Preferencja ta ma zatem na celu nie...