MF – Prace nad reformą wskaźników referencyjnych

14

Polska przeprowadza proces wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego typu RFR, zastępującego wskaźnik WIBOR. Odchodzenie od wskaźników typu IBOR i zastępowanie ich wskaźnikami wolnymi od ryzyka wynika z zaleceń organizacji międzynarodowych. Ministerstwo Finansów zwróciło się do Komitetu Sterującego NGR z prośbą o ponowną analizę wskaźników alternatywnych dla WIBOR. Odchodzenie od wskaźników typu IBOR i zastępowanie ich wskaźnikami…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!