zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Porady ekspertów

Przedsiębiorcy: Zmiana formy opodatkowania

„Dnia 20.02.2020 r. zmieniłam formę opodatkowania z ogólnej na podatek liniowy. Czy jeśli w tym roku kalendarzowym 2021 wystawiłam już kilka faktur w styczniu, marcu i czerwcu mogę zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne, czy dopiero po wystawieniu pierwszej...

Szkoły: Programy nauczania

„Czy programy rewalidacji indywidualnej powinny być wpisane do szkolnego zestawu programów nauczania?” Zgodnie z ... (...) art. 22a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (u.s.o.), nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego...

Zlecenia prac i umowy o świadczenie usług

„Chciałam prosić o przeanalizowanie umowy, która została podpisana z jednym z klientów i o pomoc w napisaniu aneksów do niej. W umowie jest wiele niejasnych zapisów, które chciałabym sformalizować, aby nie mieć później problemów. Umowa dotyczy utrzymania czystości w...

Umowy: Wyrażenie woli w formie ustnej

„Czy w polskim prawie są honorowane zgody ustne? Jeżeli tak, to proszę podać podstawy prawne.” Przechodząc od razu do odpowiedzi podkreślić należy, iż w nauce prawa istnieje ... (...) rozbieżność w kwestii uznania zgody za czynność prawną lub formę oświadczenia woli....

Przepisy dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych

„Proszę o interpretacje i podstawy prawne dotyczące budowy szamb na ogródkach pracowniczych i jakie są wymagane w związku z tym decyzje?” Przechodząc do odpowiedzi, w pierwszej kolejności zwrócić uwagę należy na ... (...) art. 29 Prawo budowlanego stanowiący, iż budowa oczyszczalni ścieków...

Świadczenie usług i kara umowna

„Zawarliśmy w zeszłym roku umowę na przygotowanie wniosku do dofinansowanie dla firmy przedsiębiorstwo X Sp. z o.o. "Ze względu na to, że harmonogram konkursów na rok 2021 nie został jeszcze ogłoszony, strony uzgadniają, że w/w projekt zostanie złożony w...

Długi: Porozumienie trójstronne w sprawie płatności

„Spółka z o.o. i osoba fizyczna prowadząca działalność to jeden właściciel. Osoba fizyczna utraciła płynność finansową i tym samym nie może regulować płatności np. za karty paliwowe. Czy istnieje możliwość nawiązania porozumienia tak, aby sp. z o.o. płaciła za...

Transport: Orzeczenia lekarskie dla kierowców

„Proszę o informację w sprawie orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie skierowania na badania lekarskie, wystawianych dla kierowców zawodowych, jakie winny być na tym orzeczeniu przystawione pieczątki lekarza? Czy wystarczy jedna pieczątka z treścią "badanie profilaktyczne przeprowadził lek. med. ......."?,...

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

„Czy mogę uzyskać informację na temat sposobu, kosztów oraz formalności, jakie należy dokonać podczas przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?” Przekształcenie przez przedsiębiorcę jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może przynieść określone korzyści, dotyczące zwłaszcza zmiany...

Szkoły: Likwidacja nieużywanych podręczników finansowanych z dotacji

„Jak prawidłowo postępować z podręcznikami z dotacji celowej, które są nieużywane ze względu na dezaktualizację oraz okres użytkowania? Czy możliwa jest sprzedaż jako makulatura oraz czy trzeba przekazać otrzymaną kwotę do organu prowadzącego?” Przepisy ... (...) art. 22aj ustawy o systemie oświaty...

Najnowsze

Resort edukacji przedstawił priorytety edukacyjne

Regulacja art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje ministra edukacji do ustalenia podstawowych kierunków realizacji polityki...

Badanie: polskie firmy nie zamierzają kontynuować modelu pracy zdalnej

Według raportu „Niedobór talentów” ManpowerGroup, prawie co czwarty pracodawca w Polsce boi się, że wykonywanie zadań poza...

Jak zaksięgować umorzenie subwencji PFR, od której zaniechano podatku?

Umorzenie subwencji finansowej, które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to...

Popularne

Ustawa o systemie oceny zgodności

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1344 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa...

Przedsiębiorcy: Zmiana formy opodatkowania

„Dnia 20.02.2020 r. zmieniłam formę opodatkowania z ogólnej na podatek liniowy. Czy jeśli w tym roku kalendarzowym 2021 wystawiłam już kilka faktur w styczniu,...

Świadczenie usług i kara umowna

„Zawarliśmy w zeszłym roku umowę na przygotowanie wniosku do dofinansowanie dla firmy przedsiębiorstwo X Sp. z o.o. "Ze względu na to, że harmonogram konkursów...

Przepisy dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych

„Proszę o interpretacje i podstawy prawne dotyczące budowy szamb na ogródkach pracowniczych i jakie są wymagane w związku z tym decyzje?” Przechodząc do odpowiedzi, w...