Szkoły: Przeniesienie ucznia z liceum ogólnokształcącego do plastycznego

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych jest szkołą artystyczną, nie ogólną. Pojawia się kwestia egzaminu do takiej szkoły.

35
„Czy jest możliwe przeniesienie ucznia z liceum ogólnokształcącego do liceum plastycznego? Uczeń uczęszcza do kl. II LO. Chce przenieść się do kl. II LP. Z LO, do którego aktualnie uczęszcza, uzyskał zaświadczenie o przebiegu nauczania (rozkład godzin, wykaz przedmiotów, oceny,

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.