zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Ekspert oświata

Tag: Ekspert oświata

Przepełnione szkolne magazyny, w których zalegają nieaktualne podręczniki szkolne – z takim problemem borykają się dyrektorzy, wskazując na brak przepisów dotyczących postępowania z przeterminowanymi książkami, z których nie będą już korzystać ani nauczyciele, ani uczniowie. Czy zastosowanie mają w...
Przyjęcie do szkoły ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nakłada na dyrektora szkoły szereg obowiązków. Przede wszystkim odpowiada on za ... (...) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu. To zaś często wiąże się z koniecznością zatrudnienia dodatkowego wsparcia. O zasadach,...
Dnia 01.09.2021 r. weszły w życie cztery rozporządzenia wprowadzające zmiany programowe w zawodach szkolnictwa branżowego: rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 13.08.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych...

Nadzór pedagogiczny bez ewaluacji

Dnia 04.09.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z ... (...) dn. 01.09.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1618) – nowelizacja zniosła ewaluację wewnętrzną i zewnętrzną oraz monitorowanie, ograniczając tym...
Dnia 01.09.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN z dn. 27.08.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2021 r. poz. 1601), które rozszerza katalog kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Zgodnie ze zmienionymi ... (...) przepisami...
Dnia 08.09.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN z dn. 22.07.2021 r. zmieniające rozporządzenie MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2021 r. poz. 1548), w którym ustalono nowe ... (...) brzmienie załącznika nr 6 „Karta kwalifikacyjna uczestnika...

Szkoły i nowy kanon lektur

Dnia 01.09.2021 r. weszły w życie trzy rozporządzenia, które nie tylko modyfikują kanony lektur, ale także dają nowe wytyczne, jeśli chodzi o planowanie zajęć wychowania do życia w rodzinie: rozporządzenie MEiN z dn. 13.08.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...
Szkoła organizuje nauczanie religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia. W mediach pojawiają się jednak informacje o tym, że niektóre szkoły wymagają także ... (...) oświadczeń o rezygnacji z lekcji religii. Obecnie obowiązujące...
„Nauczyciel mianowany od dnia 27.07.2020 roku do dnia 25.07.2021 r. przebywa na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Od dnia 26.07.2021 r. do dnia 03.11.2021 r. nauczyciel będzie wykorzystywał uzupełniający urlop wypoczynkowy. Czy nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego...
Z dniem 01.09.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie MEiN z dn. 11.08.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1502), mające m.in. zwiększyć...