zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Ekspert oświata

Tag: Ekspert oświata

„W związku z rozporządzeniem o wprowadzeniu nauki zdalnej od 20.12.2021 r.  rodzice większości uczniów uczęszczających do prowadzonej przeze mnie niepublicznej szkoły podstawowej złożyli oświadczenia, że: - nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom w szkole; - nie mają dobrego połączenia z internetem; -...
Resort edukacji kontynuuje prace nad nowym modelem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w którym podstawą udzielenia wsparcia i rozpoznania potrzeb ucznia będzie ocena jego funkcjonowania, a nie rozpoznanie medyczne czy określenie rodzaju niepełnosprawności – informuje sekretarz stanu w...
Rada Ministrów skierowała do konsultacji i uzgodnień projekt przepisów określających szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom z rodzin, które ucierpiały i poniosły straty na skutek wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub...
Zgodnie z obecnymi przepisami wydanie mLegitymacji, czyli elektronicznej wersji tradycyjnej legitymacji szkolnej wyświetlanej na ekranie telefonu, jest fakultatywne. Taka wersja dokumentu to jedynie ułatwienie dla uczniów, którzy i tak posiadają papierową wersję legitymacji. Jaką podstawę prawną powinna w klauzuli...
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej Prawo oświatowe oraz niektóre inne ustawy, który wprowadza odpowiedzialność karną za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Ma to dotyczyć osób kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty,...
Przepisy prawa oświatowego w sposób ogólny określają zadania pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce. Ustalenie szczegółowego zakresu obowiązków wykonywanych przez nauczycieli specjalistów należy do ... (...) kompetencji dyrektora szkoły (przedszkola, placówki), który powierza im zadania, stosownie do ich...
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi i opinie dotyczące trudności, z jakimi zmagają się szkoły, uczniowie i nauczyciele od początku tego roku szkolnego. Najczęściej dotyczą one stosowania kwarantanny oraz licznych przerw w nauce stacjonarnej. Rośnie bowiem liczba szkół, które zmuszone...
Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wdrożenia w terminie do 17.12.2021 r. regulacji wymaganych przez ... (...) Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dn. 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dokument 32019L1937). Dyrektyw a...
Przygotowany przez MEiN projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, którego celem jest wzmocnienie roli kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zyskał akceptację Rady Ministrów. Jeżeli ustawę uchwali parlament, nowe regulacje zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia...
Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. Do corocznego ustalania zasad podziału środków na oświatę obliguje ministra edukacji art. 28 ust. 6...
Reklama