zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Ekspert oświata

Tag: Ekspert oświata

„Cofnięcie misji, a rozwiązanie stosunku pracy. Nauczyciel religii od 27.04.2021 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, w dniu 30.04.2021 r. cofnięto mu skierowanie do nauczania religii w szkole. Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Z...
„Poniżej załączam listy MEN wysłane przez zespół SIO, w sprawie uzupełniania danych w systemie informacji oświatowej. Czy placówka niepubliczna ma obowiązek uzupełniać w systemie dane dotyczące wynagrodzeń pracowników, itp.? W drugim liście jest wzmianka, że wymóg jest kierowany do...
Czy rodzic pełnoletniego ucznia ma prawo do usprawiedliwiania jego nieobecności na zajęciach? Czy może to robić samodzielnie pełnoletni uczeń? Czy rodzic pełnoletniego ucznia ma prawo dostępu do informacji o postępach w nauce swojego dziecka? A co, jeśli uczeń...
Czy nauczyciele pracujący w polskich szkołach przy placówkach dyplomatycznych – a więc mieszkający i świadczący pracę na terenie innego kraju – mogą zostać objęci systemem ubezpieczeń społecznych w kraju pobytu, według lokalnych stawek, i tam korzystać ze świadczeń? Czy...
W dniu 25.03.2021 r. do sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji tzw. ustawy covidowej, który przewiduje dodatkowe środki na organizację zajęć uzupełniających braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej, powstałe wskutek ograniczeń, jakie niesie ze sobą zdalna...
Dnia 17.03.2021 r. sejm przyjął ustawę nowelizującą Prawo oświatowe, która zmienia aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące tzw. edukacji domowej. Nowelizacja została już skierowana do rozpatrzenia przez senat. Przepisy u.P.o., które wykreśla, mają zniknąć z ... (...) porządku prawnego 1 lipca tego...
„Czy nauczyciel może na jeden dzień przed planowanym przesłuchaniem wewnątrzszkolnym stacjonarnym odwołać przyjście do szkoły uczniów i poprosić o nagranie (forma zdalna)? Sytuacja miała miejsce 25.03.2021 r. czyli gdy szkoły, klasy 1 - 3 miały naukę zdalną. Zarządzenie dyrektora...
„Nauczyciel kontraktowy, zatrudniony od 01.09.2018 r., umowa na czas nieokreślony. Od 01.09.2021 roku z przyczyn organizacyjnych jesteśmy zmuszeni do zmiany warunków umowy (w tym zmiana stanowiska). Jak prawidłowo dokonać takich czynności, co będzie podstawą prawną i w jakim czasie...
„Nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim w następujących dniach: 27.11.2019 - 10.12.2019 r.; 08.01.2020 - 28.01.2020 r.; 26.02.2020 - 26.07.2020 r. W dniu 27.07.2020 roku urodziła dziecko i złożyła wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski łącznie w wymiarze 52 tygodni...

Opuszczenie szkoły przez ucznia

„Dziecko jest naszym uczniem do 31.08.2021 r., edukację w nowej szkole rozpoczyna z dniem 01.09.2021 r. Jaka data opuszczenia szkoły/przekazania ucznia powinna znaleźć się na następujących dokumentach: a) arkusz ocen - do księgi arkuszy ocen z którego roku szkolnego...