zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Ekspert oświata

Tag: Ekspert oświata

Szkoły i zmiana umowy z nauczycielem

„Nauczyciel kontraktowy zatrudniony od września 2020 r. na zastępstwo na pełny etat, od października chcemy zmienić umowę - umowa na zastępstwo na pół etatu. Czy w takiej sytuacji należy rozwiązać umowę za porozumieniem stron z dniem 30.09.2020 r. i...
„Stowarzyszenie jest organem założycielskim niepublicznego przedszkola i otrzymuje od gminy 75% dotacji. Czy Stowarzyszenie może z dotacji gminnej sfinansować panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem dla budynku będącego siedzibą, miejscem prowadzenia przedszkola?” Zgodnie z ... (...) art. 35 ust. 1 pkt 2 lit....
„Pracowałam teraz do 31 sierpnia w szkole państwowej jako nauczyciel wspomagający na pełny etat. Zrobiłam awans z wynikiem pozytywnym. Miałam otrzymać umowę na czas nieokreślony od 1 września jednak gmina twierdzi, że da mi na rok do czerwca. Czytając...
„Bardzo proszę o wykładnię dotyczącą właściwego zapisu aktów prawnych. Posłużę się przykładem dotyczącym Rozporządzenia MENiS z dn. 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...... - od 2005 r. do 2019 r. weszło 17 aktów zmieniających,...

Awans zawodowy nauczyciela

„Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego? Czy ten okres zatrudnienia nie dyskwalifikuje jego możliwości awansu zawodowego? Czy posiedzenie Komisji może odbyć się po 25.06.2021 r.?” Taki sposób zatrudnienia...
„Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie 31 sierpnia rozwiązuje stosunek pracy za porozumieniem stron. Nie wykorzystał w całości bieżącego urlopu z powodu urlopu dla podratowania zdrowia, który trwał do 30 lipca br. Czy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy należy wypłacić...
Regulacja art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje ministra edukacji do ustalenia podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Resort przygotowuje listę priorytetów na każdy nowy rok szkolny, mając na...

Szkolenia dla rady pedagogicznej

„Czy nauczyciel informatyki ma obowiązek robić szkolenie dla rady pedagogicznej np. z Ms Teams w ramach WDN na prośbę dyrektora szkoły? Czy to należy do obowiązków nauczyciela informatyki czy raczej dyrektor powinien zatrudnić firmę zewnętrzną?” Zgodnie z ... (...) art. 14 ust....
„Czy nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę w wieku 61 lat przysługuje rekompensata, jako dodatek do kapitału początkowego za pracę w szkole specjalnej nieprzerwanie od 1992 roku? Spotkał się ktoś z tym? Czy na świadectwie musi być wpisana praca w warunkach...
Przed takim dylematem stanął dyrektor jednej ze szkół, kiedy trafił do niego wniosek o przekazanie kopii dokumentu. Odmówił wnioskodawcy i jak ... (...) się okazało – postąpił słusznie, a potwierdziły to kolejne instancje, w tym Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku...