Rozp. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

20

Dz.U. 2022.1579

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!