Rozp. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

3

Dz.U. 2024.957

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!