zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia

Rozp. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Dz.U. 2022.1028 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1028 Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008...

Rozp. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Dz.U. 2022.947 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 947 Na podstawie art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów...

Rozp. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (…) w latach 2022–2024

Dz.U. 2022.850 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych...

Rozp. w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium RP

Dz.U. 2022.734 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 734 Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki (…) w 2022 r.

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.885 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 716, poz....

Rozp. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych (…) w podręczniki (…) w 2022 r.

Dz.U. 2022.705 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,...

Rozp. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Dz.U. 2022.464 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 464 Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r....

Rozp. w sprawie kredytów na studia medyczne

Dz.U. 2022.665 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 665 Na podstawie art. 103f ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce...

Rozp. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026

Dz.U. 2022.539 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 539 Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2022.230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 230 Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca...

Najnowsze

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w e-Urzędzie Skarbowym

W serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) udostępniliśmy wniosek o stwierdzenie nadpłaty.Wniosek może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub...

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie można złożyć do 30 czerwca 2022 r.

Osoba, która opłaciła składki na dobrowolne ubezpieczenia po terminie za okres przed grudniem 2021 r., a chce zachować ciągłość...

Po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można do niego przystąpić tylko przez nowe zgłoszenie do ZUS

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje tylko na podstawie zgłoszenia złożonego na dokumencie ZUS ZUA. Nie jest już możliwe objęcie...

Popularne