zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Szkoły

Tag: szkoły

Organ prowadzący zwrócił się do szkoły o informacje dotyczące liczby uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkałych pod danym adresem, argumentując, że dane te są potrzebne w celu weryfikacji liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i ustalenia wysokości opłat za...
Gminny ośrodek pomocy społecznej (GOPS) realizuje zadanie dożywania dzieci w szkołach. W tym celu między ośrodkiem a szkołą dochodzi do wymiany danych osobowych uczniów, którzy potrzebują takiej formy wsparcia. Czy taką wymianę należy kwalifikować jako powierzenie danych osobowych, co wiązałoby...
„Czy rodzic może pójść na policję lub założyć sprawę w sądzie, ponieważ wychowawca wstawił punkty ujemne za niewłaściwe zachowanie ucznia zagrażające zdrowiu innych osób w szkole? Dostałam taką groźbę w mailu.” Oczywiście rodzic może pójść na Policję, czy też złożyć...
Zarówno jej zawyżenie, jak i zaniżenie ma dla j.s.t. dotkliwe skutki. Pierwsze powoduje konieczność zwrotu, drugie oznacza straty, ponieważ prawo nie przewiduje w takim przypadku możliwości ubiegania się o zwiększenie subwencji. Ustawa o systemie informacji oświatowej określa ... (...) organizację i...
Dnia 11.10.2021 r. weszła w życie ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych, regulująca zasady tworzenia, organizowania i działania tych kas u pracodawców. Ponieważ KZP mogą działać również w szkołach i placówkach oświatowych, warto zwrócić uwagę na niektóre uregulowania nowej ustawy. Członkostwo w...
Za sprawą ... (...) art. 9 ustawy z dn. 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621) nowelizacji uległ zapis art. 2 pkt 1 lit. b ustawy o nauczycielskich świadczeniach...
Dnia 01.11.2021 r. weszło w życie rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – dalej jako „r.w.p.s”. Wydanie nowego aktu stało się konieczne, ponieważ ustawa z dn. 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe...
W poniższej publikacji prezentujmy gotowy wzór zgłoszenia wewnętrznego (w związku z sygnalistami). Zgodnie z ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i aktem wykonawczym w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych ... (...) § 1 Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określająca wewnętrzną...
„Do szkoły ogólnodostępnej rodzic dostarczył orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jednym z zaleceń jest konieczność objęcia ucznia rehabilitacją ukierunkowaną na usprawnienie sprawności ruchowej. Wobec tego – jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba prowadząca te zajęcia?”  Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji...
„Ponownie zwracam się do Państwa w kwestii "13" pensji dla nauczyciela. 25.10.2021 r. otrzymałam informację zwrotną w tej sprawie, odpowiedź z Państwa strony dotycząca tej kwestii brzmiała, że nauczyciel zatrudniony po 1 września nie nabywa praw do "13" pensji,...
Reklama