zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Dyrektor

Tag: Dyrektor

Czy rodzic pełnoletniego ucznia ma prawo do usprawiedliwiania jego nieobecności na zajęciach? Czy może to robić samodzielnie pełnoletni uczeń? Czy rodzic pełnoletniego ucznia ma prawo dostępu do informacji o postępach w nauce swojego dziecka? A co, jeśli uczeń...
Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie opracowały projekt "Program wspomagający uczniów po pandemii". Jest on podzielony na dwa etapy: pierwszy – Aktywny powrót do szkoły i drugi – Sport Klub. Wartość realizacji...
Dnia 01.04.2021 r. weszło w życie ... (...) rozporządzenie MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. Jest to wykonanie delegacji z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.), która przewiduje...
W dniu 25.03.2021 r. do sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji tzw. ustawy covidowej, który przewiduje dodatkowe środki na organizację zajęć uzupełniających braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej, powstałe wskutek ograniczeń, jakie niesie ze sobą zdalna...
Dnia 30 marca br. zostało opublikowane rozporządzenie MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego o finansowaniu zadań oświatowych (art. 60 ustawy z...
„Czy nauczyciel może na jeden dzień przed planowanym przesłuchaniem wewnątrzszkolnym stacjonarnym odwołać przyjście do szkoły uczniów i poprosić o nagranie (forma zdalna)? Sytuacja miała miejsce 25.03.2021 r. czyli gdy szkoły, klasy 1 - 3 miały naukę zdalną. Zarządzenie dyrektora...
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc przy określeniu podstaw prawnych, na jakie należy powołać się w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej 30.03.2009 r. Powodem wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska konserwatora (od 01.09.2021 r.) ze względów...
„Nauczyciel kontraktowy, zatrudniony od 01.09.2018 r., umowa na czas nieokreślony. Od 01.09.2021 roku z przyczyn organizacyjnych jesteśmy zmuszeni do zmiany warunków umowy (w tym zmiana stanowiska). Jak prawidłowo dokonać takich czynności, co będzie podstawą prawną i w jakim czasie...
„Nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim w następujących dniach: 27.11.2019 - 10.12.2019 r.; 08.01.2020 - 28.01.2020 r.; 26.02.2020 - 26.07.2020 r. W dniu 27.07.2020 roku urodziła dziecko i złożyła wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski łącznie w wymiarze 52 tygodni...
To najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod...