zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Uczniowie

Tag: uczniowie

Wyliczono, że 3 godziny i 38 minut – wskazali rodzice w najnowszym badaniu NASK „Nastolatki 3.0”. Co na to dzieci? 4 godziny 50 minut! To tylko jedna z różnic pomiędzy tym, jak aktywność młodzieży w sieci postrzegają ich opiekunowie,...
W związku z dużym zainteresowaniem programem „Laboratoria Przyszłości” nabór wniosków został przedłużony do 30.11.2021 r. Dzięki temu drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne urządzenia będą mogły trafić do jeszcze większej liczby szkół. Przedłużenie naboru – w...
Informacja o wystąpieniu objawów ... (...)   miejscowość, data .......................................   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ....................................................................   INFORMACJA o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem. Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 02.07.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki...
Informacja dyrektora szkoły dla rodziców, w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkole ... (...)   miejscowość, dnia ...............................     Drodzy Rodzice, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor Szkoły ……...........................…………........... im. ………….....................… podjął decyzję o zawieszeniu dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych od dnia ...................………….. r. do dnia...
W każdej jednostce oświatowej powstaje znaczna ilość dokumentacji, w tym zawierającej dane osobowe. W szczególności dane takie zawiera oczywiście dokumentacja kadrowa, ale podkreślić należy, że również dokumentacja przebiegu nauczania takie dane osobowe zawiera. Przykładowo, zgodnie z ... (...) rozporządzeniem MEN w...
Ochrona danych osobowych to bardzo ważny obszar działalności szkół i placówek, który wciąż wzbudza wśród rodziców i pracowników oświaty wiele wątpliwości. Najczęstsze pytania dotyczą podstaw prawnych, celów i zakresu przetwarzania danych osobowych. Przygotowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych miniporadnik...
Resort edukacji wydał w tym celu odpowiednie przepisy. To istotne ułatwienie dla uczniów i absolwentów przygotowujących się do tego egzaminu. W ramach rozp. MEiN z dn. 24.09.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek...

Ewakuacje w placówkach oświatowych

Do 30 listopada szkoła, przedszkole i internat muszą przeprowadzić próbną ewakuację. Obowiązek ten wynika z ... (...) rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Co istotne, żadne przepisy antycovidowe nie zwalniają szkół, przedszkoli ani internatów z...
Dnia 22.10.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN z dn. 27.09.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1828). Nowelizacja ta...
Na te zajęcia szkoły dostają dodatkowe dotacje, a jednocześnie nie uwzględnia się ich w arkuszu organizacji. Jak wyglądają arkusze szkolne, jakie są zasady zatrudniania nauczycieli prowadzących te zajęcia, jaka jest stawka za te zajęcia, dla kogo mogą być prowadzone?...