Zasady prowadzenia placówek doskonalenia nauczycieli

Jak otworzyć centrum doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej?

42
„Jako organ prowadzący niepubliczne przedszkole oraz niepubliczną szkołę podstawową, chcę rozszerzyć pakiet usług i stworzyć ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Jakie wymogi formalne należy spełnić, jaką dokumentację przygotować, itp., aby zarejestrować ww. placówki? Kto wydaje pozwolenia?” Do placówek doskonalenia

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.