zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Nauczyciele

Tag: nauczyciele

17 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W nowych regulacjach znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Ustawa z dnia 12 maja 2022...
Dnia 8 kwietnia br. Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on m. in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Projekt został przekazany do rozpatrzenia przez...
Dnia 24.03.2022 r. sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy – Karta Nauczyciela, która gwarantuje tej grupie zawodowej wyższe wynagrodzenie w okresie od 1 maja do 31 grudnia tego roku. Zgodnie z jej zapisami nauczycielskie pensje wzrosną o 4,4%. Przepis epizodyczny w...
Dnia 12.03.2022 r. weszła w życie ustawa z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.). Zawarte w niej rozwiązania obowiązują, co...
W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło szereg działań mających na celu ułatwienie funkcjonowania ukraińskich dzieci w polskich szkołach oraz zatrudniania obywateli Ukrainy. Poniżej przedstawiamy...
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przybliżył w nim informacje o ukraińskim systemie oświaty. – W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców...
Resort edukacji podaje, że tym razem do podziału będzie 100 mln zł, z czego połowa na realizację wycieczek do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym, a druga połowa na wycieczki w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień – grudzień). W tej...
Zgodnie z ... (...) art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,...
„Jako organ prowadzący niepubliczne przedszkole oraz niepubliczną szkołę podstawową, chcę rozszerzyć pakiet usług i stworzyć ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Jakie wymogi formalne należy spełnić, jaką dokumentację przygotować, itp., aby zarejestrować ww. placówki? Kto wydaje pozwolenia?” Do placówek doskonalenia...
Czy użyty w Karcie Nauczyciela termin „powaga i wiarygodność wysuniętych zarzutów” sprzeciwia się temu, by decyzję o zawieszeniu w obowiązkach dyrektora szkoły oprzeć na anonimowym donosie? Jak rozumieć pojęcie „sprawy niecierpiące zwłoki”? Kwestie te poruszył resort edukacji w odpowiedzi...