zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Nauczyciele

Tag: nauczyciele

Nowości na kolejny rok szkolny

Gotowe są już projekty przepisów umożliwiających prowadzenie indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania w sposób zdalny także od 1 września 2021 r., czyli przez cały następny rok szkolny. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do rozporządzenia MEN z dn. 09.08.2017 r. w...
Szef MEiN był pytany w Polsat News, czy w związku z zapowiadaną czwartą falą epidemii koronawirusa szkoły będą otwarte od 1 września. "Trwają pełne przygotowania na 1 września i również po wczorajszej rozmowie z...

Szkoły: Programy nauczania

„Czy programy rewalidacji indywidualnej powinny być wpisane do szkolnego zestawu programów nauczania?” Zgodnie z ... (...) art. 22a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (u.s.o.), nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego...
„Stowarzyszenie prowadzi niepubliczne przedszkole i otrzymuje od gminy dofinansowanie 75% kosztów utrzymania dziecka w placówce publicznej. Czy stowarzyszenie może ze środków dotacji gminnej sfinansować studia podyplomowe dla nauczycieli pracujących w tej placówce? Koszt około 2.800-3.500 zł dla jednego nauczyciela.” Zgodnie...
Jakie kierunki kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu są i będą potrzebne w perspektywie najbliższych 5 i 10 lat mają zbadać na zlecenie MEiN naukowcy z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI-PIB).
Dziś, 7 lipca rozpoczynamy zapisy do Sport Klubów, czyli II etapu programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”. Jego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie...

Dodatki funkcyjne dla nauczycieli

Od 01.09.2019 r. minimalna wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, wynosi ... (...) 300 zł (art. 34a Karty Nauczyciela). Przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, a na gruncie...
Resort edukacji planuje rozszerzyć katalog kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli. MEiN chce, aby placówki te przygotowywały do pracy również nauczycieli WDŻ, czyli wychowania życia w rodzinie. Opublikowany projekt nowelizacji rozp. MEN z dn. 28.05.2019 r. w sprawie placówek...

Godziny ponadwymiarowe wg MEiN

Przy rozliczaniu czasu pracy nauczycieli, w tym realizacji przez nich godzin ponadwymiarowych, dyrektorzy szkół powinni indywidualnie rozpatrywać sytuację każdego pracownika. Tylko taka postawa pozwala na rzetelne obliczenie wysokości wynagrodzenia – wyjaśnia MEiN w odpowiedzi na interpelację poselską. W praktyce...
„W ubiegłym roku szkoła nasza była szkołą ośmioklasową. Nauczycielowi zmieniłam umowę na czas nieokreślony od 01.03.2020 . Od 01.09.2020 r. szkoła nasza jest szkołą trzyklasową. Wspomniana pracownica pracuje jako nauczyciel wspomagający w klasie III. Od przyszłego roku nie mam...