zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Dyrektor

Epidemia i powrót uczniów do szkół po feriach

„Bardzo proszę o poradę w kwestii konieczności wykonywania testów na obecność koronawirusa wśród nauczycieli szkoły/przedszkola i pracowników niepedagogicznych. Czy testy są obowiązkowe? Czy jeśli pracownik nie podda się takowemu badaniu czy może powrócić do pracy z dziećmi w przedszkolu...

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają...

Praca nauczycieli podczas ferii

„Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej pracuje na zastępstwo w oddziale przedszkolnym. Czy nauczyciel, który wyrazi zgodę, może pracować podczas ferii szkolnych w placówce nieferyjnej, co z wykorzystaniem (w pełnym wymiarze) Jego urlopu wypoczynkowego, czy praca ta może być potraktowana...

Dokumentacja szkolna: Przechowywanie i archiwizacja

„Czy można zutylizować dokumentację szkolną z egzaminów gimnazjalnych (protokoły zbiorcze, deklaracje rodziców, dostosowania itp.? Czy należy sporządzić jakąś dokumentację z tej utylizacji? Jak długo należy przechowywać w szkole dokumentację z egzaminu ósmoklasisty?” Odpowiadając na pytanie uważam, że organizatorem egzaminów gimnazjalnych...

Czas ferii: Dyżury kadr w placówkach oświatowych

„Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej pracuje na zastępstwo w oddziale przedszkolnym. Czy nauczyciel, który wyrazi zgodę, może pracować podczas ferii szkolnych w placówce nieferyjnej, co z wykorzystaniem (w pełnym wymiarze) Jego urlopu wypoczynkowego, czy praca ta może być potraktowana...

Szkoły i regulowanie należności za stare faktury

„Do szkoły wysłano listownie fakturę do zapłaty z dnia 10.08.2018 roku, czy po upływie prawie trzech lat mam obowiązek opłacenia tej faktury?” Nadal ... (...) nie uległo przedawnieniu roszczenie należne z tytułu nieopłaconej faktury. W tej sprawie ma zastosowanie art. 118...

Szkoły i zatrudnienie osoby jako nauczyciela oraz pracownika niepedagogicznego

„Nauczyciel jest zatrudniony na dwie umowy w jednej szkole. Jedna 10/18 etatu do dnia 30.11.2020 roku, a od 01.12.2020 roku 9/18 wymiaru tygodniowo - jako nauczyciel historii, druga umowa 1/2 etatu na stanowisku sekretarka. Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi?...

Szkoły i edukacja w czasach epidemii

Dziecko nie może zostać zabrane przez sanepid ze szkoły przed przyjazdem rodzica, chyba że mamy do czynienia z zagrożeniem życia. To rodzice, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem – wyjaśniają resorty edukacji i...

Subwencja oświatowa na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

„Rodzice chcą zapisać do naszej placówki syna z zespołem Aspergera. Dziecko ma uczęszczać do placówki już w bieżącym miesiącu. Chłopiec nie był wykazany w SIO na 30.09.2020 r. ani we wnioskach o udzielenie dotacji na rok 2020 ani 2021....

Urlopy: Ciąża i prawa pracownicze

„Pracownica jest zatrudniona na czas nieokreślony. Zaszła w ciążę, od razu poszła na zwolnienie lekarskie. Po ciąży wykorzystała urlop rodzicielski, macierzyński. Złożyła wniosek o urlop wychowawczy, na którym miała być od 27.11.2020 r. Aktualnie wykorzystuje urlop wypoczynkowy zaległy za...

Najnowsze

Niedzielski: na początku lutego chcemy powtórzyć badanie przesiewowe nauczycieli

Na początku lutego chcemy powtórzyć badanie przesiewowe nauczycieli - zaznaczył w trakcie wtorkowej sesji Q&A poświęconej Narodowemu...

Niedzielski: zaszczepieni będą mogli pobrać kod QR z informacją, kiedy szczepienie się odbyło

Jesteśmy gotowi do wprowadzenia elektronicznego potwierdzenia szczepienia, ale nie będzie to żaden paszport uznawany w przestrzeni międzynarodowej;...

ZUS: w 2021 roku ruszą Centra Obsługi Wniosków o Ulgi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracuje nad tym, aby od drugiego kwartału 2021 roku uruchomić dziesięć Centrów Obsługi Wniosków...

Popularne

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327; z 2021 r. poz. 4 Ostatnie...

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wytyczne dla...

Rozp. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Dz.U. 2021.49 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez...

Ustawa – Karta Nauczyciela

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215; z 2021 r. poz. 4 Ostatnie zmiany...