zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Dyrektor

Szkoły: Ciężkie konsekwencje błędów w SIO. Jak ich uniknąć?

Zarówno jej zawyżenie, jak i zaniżenie ma dla j.s.t. dotkliwe skutki. Pierwsze powoduje konieczność zwrotu, drugie oznacza straty, ponieważ prawo nie przewiduje w takim przypadku możliwości ubiegania się o zwiększenie subwencji. Ustawa o systemie informacji oświatowej określa ... (...) organizację i...

Kasy zapomogowo-pożyczkowe w szkołach i placówkach oświatowych

Dnia 11.10.2021 r. weszła w życie ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych, regulująca zasady tworzenia, organizowania i działania tych kas u pracodawców. Ponieważ KZP mogą działać również w szkołach i placówkach oświatowych, warto zwrócić uwagę na niektóre uregulowania nowej ustawy. Członkostwo w...

Pracodawcy i sygnaliści: Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

W poniższej publikacji prezentujmy gotowy wzór zgłoszenia wewnętrznego (w związku z sygnalistami). Zgodnie z ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i aktem wykonawczym w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych ... (...) § 1 Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określająca wewnętrzną...

Nauczyciele: Dodatkowe wynagrodzenie roczne

„Ponownie zwracam się do Państwa w kwestii "13" pensji dla nauczyciela. 25.10.2021 r. otrzymałam informację zwrotną w tej sprawie, odpowiedź z Państwa strony dotycząca tej kwestii brzmiała, że nauczyciel zatrudniony po 1 września nie nabywa praw do "13" pensji,...

Uwaga: Nowe prawo – Sygnaliści w zakładach pracy, o co chodzi?

Teraz to gorący temat na czasie, ponieważ zostało mało czasu, a dyrektorzy i kadra zarządzająca w wielu firmach oraz instytucjach szuka procedur i gotowych rozwiązań do zgłoszeń. Poniżej prezentujemy takowe, bo do 17 grudnia pracodawcy muszą zdążyć z regulaminem...

Szkoły: Zewnętrzny administrator danych osobowych

W każdej jednostce oświatowej powstaje znaczna ilość dokumentacji, w tym zawierającej dane osobowe. W szczególności dane takie zawiera oczywiście dokumentacja kadrowa, ale podkreślić należy, że również dokumentacja przebiegu nauczania takie dane osobowe zawiera. Przykładowo, zgodnie z ... (...) rozporządzeniem MEN w...

Ochrona danych osobowych w szkołach. Co może policja?

Ochrona danych osobowych to bardzo ważny obszar działalności szkół i placówek, który wciąż wzbudza wśród rodziców i pracowników oświaty wiele wątpliwości. Najczęstsze pytania dotyczą podstaw prawnych, celów i zakresu przetwarzania danych osobowych. Przygotowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych miniporadnik...

Ewakuacje w placówkach oświatowych

Do 30 listopada szkoła, przedszkole i internat muszą przeprowadzić próbną ewakuację. Obowiązek ten wynika z ... (...) rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Co istotne, żadne przepisy antycovidowe nie zwalniają szkół, przedszkoli ani internatów z...

Coraz większe braki kadrowe w szkołach

Po opublikowaniu raportu Najwyższej Izby Kontroli wśród wielu problemów polskiej oświaty głośno zaczęto wymieniać także i ten: coraz większe braki kadrowe w szkołach i próby radzenia sobie z nimi poprzez nadmierne obciążanie nauczycieli godzinami ponadwymiarowymi, brak pomysłów na to,...

Szkoły: 13 pensja dla nauczycieli

„Bardzo proszę o wykładnię w sprawie wypłaty "13" pensji dla nauczyciela. Czy należy wypłacić trzynastkę nauczycielowi w przypadku: 1/ Zatrudnienia od 01.-30.09.2021 r.; 2/ Zatrudnienia od 01.11.-31.12.2021 r.” Na podstawie ... (...) art. 48 ustawy Karta Nauczyciela - „nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie...

Najnowsze

Szkoły: Weryfikacja opłat za odpady komunalne

Organ prowadzący zwrócił się do szkoły o informacje dotyczące liczby uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkałych pod danym...

Szkoły: Organizacja dożywiania dzieci

Gminny ośrodek pomocy społecznej (GOPS) realizuje zadanie dożywania dzieci w szkołach. W tym celu między ośrodkiem a szkołą dochodzi...

Konkurs PARP – dziś upływa termin

„Polski Produkt Przyszłości” to konkurs dedykowany twórcom innowacyjnych produktów i technologii. Wyłania i promuje rozwiązania naukowców i specjalistów z wielu...

Popularne