Dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa – ostatnie zmiany

36

Z dniem 6 grudnia weszły w życie zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących dokumentacji wymaganej do przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa. Zmiana dotyczy przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!