zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Ubezpieczenia społeczne

Tag: ubezpieczenia społeczne

Czy nauczyciele pracujący w polskich szkołach przy placówkach dyplomatycznych – a więc mieszkający i świadczący pracę na terenie innego kraju – mogą zostać objęci systemem ubezpieczeń społecznych w kraju pobytu, według lokalnych stawek, i tam korzystać ze świadczeń? Czy...
Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu z opłacania składek na kolejne miesiące, mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności - informuje w komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o przedsiębiorców, dla których termin na opłacenie...
„Pracuję w Belgii na własnej działalności A1. Chcę przejść od nowego miesiąca na VAT, i zatrudniać podwykonawców z polskimi drukami A1. Na co powinien zwrócić uwagę, czy mam to gdzieś zgłosić?” Przed wyjazdem z państwa, w którym dana osoba jest...
W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2021 r. zmieniły się wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. W Dzienniku Ustaw pod poz. 489 opublikowano rozp. MRiPS z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie...

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS wprowadzone zostały kolejne zmiany we wnioskach. Udostępniono 9 nowych formularzy. Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną formę. W niektórych przypadkach zmieniły się też ich symbole i nazwy. Jak zapewnia ZUS - dzięki...
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przesłał pismo do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w którym zaproponował wprowadzenie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, tak by wspomóc przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w wyniku pandemii, a...
Od II kwartału br. rolnicy zapłacą wyższe składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W wyniku marcowej waloryzacji świadczeń, podwyższającej wysokość emerytury podstawowej do kwoty 1013,63 zł, miesięczna podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, która stanowi równowartość 10% emerytury podstawowej, wzrośnie od...
Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 10 marca 2021 r., opublikowanym w M.P. pod poz. 269, w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek...
W Dzienniku Ustaw pod poz. 423 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 13 października...
Od 01.04.2021 r. wzrośnie wysokość odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, którego ubezpieczony doznał wskutek wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej. Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 9 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym...