zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Ubezpieczenia społeczne

Tag: ubezpieczenia społeczne

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ramach Tarczy 5.0, mają czas na złożenie wniosku tylko do 30 listopada. Tarcza 5.0 przewiduje, że przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień...
Prezes ZUS podał wysokość wskaźnika waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2020 roku. Wskaźnik ten utrzymał się na takim samym poziomie jak w poprzednim kwartale. Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn....
W komunikacie z dnia 17 listopada 2020 r., opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1053, Prezes ZUS ogłosił graniczne kwoty przychodu dla 2020 roku stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent. Podane wielkości wykorzystywane są do ostatecznego ustalenia,...
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego nie ulegnie zwiększeniu. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 17 listopada 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1056)...
„Jaką formę działalności najlepiej opłaca się otworzyć w stosunku do kosztów, biorąc pod uwagę trzy osoby, zarejestrowane na pełnym etacie płacące składki? Osoby te pracują w innych firmach, a jedna osoba prowadzi własną działalność gospodarczą. Działalność planowana - to...
Sejm uchwalił tzw. tarczę branżową, czyli przepisy przewidujące wsparcie dla firm z sektorów najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii koronawirusa. Ustawa wprowadza m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń...
Płatnicy, którzy mają swoje konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, sukcesywnie otrzymują informację o zaległościach składkowych. Jak podaje ZUS, informację otrzyma blisko 400 tys. płatników. Zakład przypomina w niej o obowiązku terminowego opłacania należnych składek oraz o możliwości...
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2020 r. od 1 grudnia 2020 r. zmianie ulegną stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych...

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zmienionych zostało 31 wniosków. Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną formę. Zmieniły się też ich symbole, a w niektórych przypadkach nazwy. Kilka wniosków dostępnych dotychczas na PUE ZUS zastąpiono jednym...
„Jak rozliczyć pracownika, który rozpoczął urlop tacierzyński i w trakcie urlopu (po tygodniu) został skierowany na kwarantannę w związku z zakażeniem się Covid-19. Czy zasiłek tacierzyński zostaje przerwany? Czy kontynuowany do końca a po jego ustaniu kontynuowane chorobowe?” Informacje o...