Zmiany w przepisach dotyczących BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

35

Z dniem 17 listopad 2023 roku weszły w życie zmiany w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zmiany dotyczą rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973), które…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!