zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Prawo pracy

MRiPS: Pakiet “Elastyczna i stabilna praca” będzie chronił ojców

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską, w ramach realizacji Strategii będzie prowadziło prace nad przygotowaniem szeregu rozwiązań, w szczególności pakietu Elastyczna i stabilna praca. Interpelacja nr 26001 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie ochrony...

Najniższe wynagrodzenie pracowników podmiotów leczniczych – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 października 2021 r. pod pozycją 1801 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.09.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie...

Jak uzyskać dofinansowanie do okularów od pracodawcy.

Pracuję od 1,5 miesiąca na stażu w księgowości. Moja praca związana jest ściśle z obsługą programów kadrowych i wymaga ciągłej pracy przy komputerze. Czy pracodawca powinien sfinansować mi okulary korekcyjne? Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z...

Działania resortu pracy w sprawie luki płacowej

Kobiety i mężczyźni zatrudnieni na tych samych stanowiskach i wykonujący identyczne prace niestety nie zarabiają tyle samo. Różnica w płacach kobiet i mężczyzn wynosi w Polsce 8,5%. Co ciekawe z roku na rok rośnie. W związku z powyższym do...

Prawo pracy chroni pracujących bez względu na sezon

Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same prawa pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że są bardziej narażeni na niepewne warunki pracy, oszustwa i nadużycia. Dodatkowo pandemia...

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyska 800 mln zł z budżetu

Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 r. spowoduje przekazanie dodatkowych 800 mln zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Rząd przyjął nowelizację ustawy budżetowej na 2021 r., która m.in. zakłada przekazanie ponad 800 mln zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób...

Krajowy Rejestr Karny – nowa wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 września 2021 r. pod pozycją 1709 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 06.09.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym...

Polacy nie dostają pieniędzy za nadgodziny – raport ADP

Z badania ADP „Workforce View 2020” wynika, że coraz więcej polskich pracowników boryka się z problemem bezpłatnych nadgodzin. Aż 45 proc. badanych przyznaje, że pracodawcy nie płacą im za przepracowane godziny nadliczbowe. Rozpowszechniony obecnie przez pandemię koronawirusa model pracy...

Ustawa o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z RP obywateli państw członkowskich UE

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2021 r. pod pozycją 1697 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11.08.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe...

Minimalna płaca oraz stawka godzinowa – ogłoszono kwoty obowiązujące w 2022 roku

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2021 r. pod pozycją 1690 opublikowano rozp. RM z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., w którym ustalone...

Najnowsze

Prowadzenie kursów i warsztatów w działalności gospodarczej

„Aktualnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie PKD 71.11.Z i 74.10.Z. W najbliższym czasie chciałabym rozszerzyć działalność o prowadzenie...

MF: Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną nadal funkcjonuje

Zmiany w art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych nie modyfikują treści merytorycznej...

Narodowy program zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uczestniczył w Konferencji „30 lat PFRON – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która...

Popularne

Rozp. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1871 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Opublikowano jednolity tekst ustawy o CIT

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1800 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1842 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz....

Ogłoszenie naboru do programu Laboratoria Przyszłości

– Chcemy stworzyć w każdej szkole podstawowej laboratoria przyszłości, czyli nowoczesne pracownie, robotyczne, techniczne, tak żeby dzieci mogły odkrywać sobie swoje talenty i rozwijać...