zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Prawo pracy

Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku prawnego – łatwiejsze rozwiązanie w okresie epidemii

Obowiązująca od dnia 24 czerwca br. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086),...

Programy szkoleń dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym – aktualne przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 lipca 2020 r. pod pozycją 1205 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 29.06.2020 r., w załączniku do którego zawarto nową jednolitą wersję rozp. MPIPS z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów...

Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca 2020 r. pod pozycją 1169 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 04.06.2020 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu...

Światowy Szczyt MOP

Trwa Światowy Szczyt MOP. 1 lipca 2020 r. odbyło się wirtualne Spotkanie Regionalne Europy i Azji Środkowej w ramach Globalnego Szczytu MOP: COVID-19 i świat pracy: Budowanie lepszej przyszłości pracy. Celem spotkania było zidentyfikowanie konkretnych problemów, przed którymi stoją rządy...

Wynagrodzenia urzędników i innych pracowników sądów oraz prokuratury

Z dniem 16 lipca br. wchodzą w życie zmiany w płacowych przepisach wykonawczych, przewidujące waloryzację wynagrodzeń zasadniczych przysługujących urzędnikom oraz innym pracownikom sądów i prokuratury. Zmiany w tym zakresie zawarto w rozp. zmieniającym, wydanym przez Ministra Sprawiedliwości dnia 17 czerwca...

Praca zdalna – doprecyzowanie zasad wykonywania

Z dniem 24 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U....

Priorytetowe dziedziny medycyny – nowy wykaz obowiązujący od dnia 1 lipca br.

Zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514, ze zm.) minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, priorytetowe dziedziny...

Zasiłki dla bezrobotnych, stypendia i dodatki aktywizacyjne – wzrost kwot od września br.

Z dniem 1 września br. wejdą w życie przepisy, na podstawie których podwyższeniu ulegną kwoty zasiłków dla bezrobotnych. W związku z tym zwiększone zostaną także stypendia oraz dodatki aktywizacyjne dla skierowanych bezrobotnych odbywających m.in. szkolenia u pracodawców. Rozwiązania prawne w...

Wynagrodzenia lekarzy rezydentów – zmiany od 1 lipca 2020 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r. pod pozycją 1134 opublikowano nowe przepisy wykonawcze przewidujące podwyższenie wysokości zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia lekarzy, w tym lekarzy dentystów, odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Zgodnie z par. 1 nowego rozp. MZ z...

Okres obniżenia wymiaru czasu pracy z powodu COVID-19 a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Z dniem 21 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1068), wprowadzająca możliwość uzyskania czasowego świadczenia przez osoby, które utraciły pracę wskutek epidemii....

Najnowsze

Ulgi dla przedsiębiorców w czasie epidemii

Trudności finansowe napotykane przez przedsiębiorców w związku z kryzysem COVID-19 zmuszają do szukania oszczędności we wszystkich kategoriach kosztów. Jednym...

Home office: Warunki i zasady pracy zdalnej

W dniu 24.06.2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19...

Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku prawnego – łatwiejsze rozwiązanie w okresie epidemii

Obowiązująca od dnia 24 czerwca br. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Popularne

Drogi rodzicu, spędź czas wolny z dzieckiem bez internetu

W ostatnim roku szkolnym dzieciaki naprawdę sporo czasu spędziły przed komputerami. Warto, aby w wakacje trochę je od tego odzwyczaić. Większość rodziców stwierdzi pewnie...

Pracodawcy i spadek obrotów gospodarczych, a konsekwencje dla pracowników

Dnia 24.06.2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie...

Prawo upadłościowe – aktualne przepisy ustawowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 lipca 2020 r. pod pozycją 1228 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.06.2020 r., w załączniku do...

527,1 tys. przyznanych świadczeń „Dobry start”

Niespełna dwa tygodnie od uruchomienia naboru wniosków o świadczenie „Dobry start” rodzice i opiekunowie uczących się dzieci złożyli ich już ponad 925 tys. 1 lipca...