zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Prawo pracy

Dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Pracownika

Malejąca satysfakcja z pracy, wypalenie oraz rotacja pracowników staje się poważnym wyzwaniem dla kierownictwa firm i menadżerów. Aby zapobiec negatywnym skutkom pracy należy budować pozytywne relacje z pracownikami, a przede wszystkim informowanie ich, że praca, którą wykonują jest widoczna...

Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych – projekt zmian

Do uzgodnień trafił – dnia 26 lutego br. – projekt zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych. Planowane zmiany odnoszą się do zapisów rozp. MZ z dnia 18 czerwca 2010 r. w...

Dokumentowanie chorób zawodowych i ich skutków – będą zmiany w przepisach

Dnia 26 lutego br. do uzgodnień trafił projekt zmian w przepisach określających zasady dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków. Planowane zmiany dotyczą regulacji zawartych w rozp. MZ z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i...

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy

012Finansowanie zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych w art. 108 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.), zwanej...

Projekt noweli rozporządzenia płacowego dla pracowników jednostek MSWIA

Dnia 23 lutego br. do konsultacji międzyresortowych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia płacowego dla pracowników jednostek budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji. Planowane zmiany dotyczą przepisów rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i...

Lekarski Egzamin Weryfikacyjny – nowe przepisy wykonawcze

Z dniem 24 lutego br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego. Wspomniane wyżej regulacje prawne zostały zawarte w rozp. MZ z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i...

Hybrydowe kontrole PIP w czasie pandemii

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i przedłużającym się, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, okresem pracy zdalnej w urzędach administracji inspektorzy pracy przystąpili od 25 stycznia do prowadzenia kontroli w sposób zdalny i hybrydowy. Jak poinformował PIP dalsze powstrzymywanie czynności...

Kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

Z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 17 lutego br., weszły w życie przepisy wykonawcze określające kwalifikacje wymagane od osób zajmujących się przeprowadzaniem szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. Wspomniane powyżej przepisy zawarto w rozp. MZ z dnia 15 lutego 2021 r....

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego – wykazy na rok 2021

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. Dz 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) przewidują publikowanie prognoz zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego w odniesieniu do krajowego rynku pracy oraz wojewódzkich rynków...

Składki na FP oraz FGŚP – podstawa wymiaru obowiązująca w 2021 roku

W związku z publikacją w Dzienniku Ustaw w dniu 29 stycznia 2021 r. USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021 (poz. 190), uchwalonej dnia 20 stycznia 2021 r., możliwym się stało ostateczne ustalenie wysokości składek na Fundusz Pracy (FP) oraz Fundusz...

Najnowsze

UOKiK: z zaskoczeniem przyjmujemy odwołanie RPO do sądu ws. zgody na koncentrację Polska Press/PKN Orlen

Z zaskoczeniem przyjmujemy działanie Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze złożeniem do sądu odwołania od decyzji wyrażającej zgodę...

UE/ Belgia zdecydowała o zaskarżeniu do TSUE pakietu mobilności

Rząd Belgii poinformował, że zdecydował się wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. zapisów pakietu mobilności, czyli...

Szwed: w tej chwili nie ma planów zwiększenia świadczenia 500 plus

W tej chwili nie ma planów waloryzacji świadczenia 500 plus, ale przygotowujemy strategię demograficzną i jednym z...

Popularne

Rynek pracy w czwartym kwartale 2020 roku

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2020 r. 56,5% ludności...

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.353 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1790; z 2021 r....

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Czas na to mija 31.03.2021 r. ...

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.353 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1725; z 2021 r. poz. 353 Ostatnie...