zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Prawo pracy

Ile pieniędzy może potrącać pracodawca w przypadku zajęcia komorniczego?

Jakiś czas temu nie spłacałem pożyczki bankowej i teraz komornik będzie mi potrącał dług z mojego wynagrodzenia. Zaznaczam, że mam umowę o pracę na cały etat. Jaką część wypłaty może zabrać komornik? W przypadku zajęcia komorniczego komornik ma obowiązek wysłania...

Pracownicy urzędów administracji rządowej i innych jednostek budżetowych – zmiany w przepisach płacowych

Z dniem 25 listopada br. weszły w życie zmiany do rozp. RM z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. poz....

Czy przysługuje mi 13 pensja?

Pracuję w urzędzie wojewódzkim od kwietnia tego roku. Czy będzie mi przysługiwała trzynastka i w jakiej wysokości? Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne, które przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej. Warunki jego wypłaty określa ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym...

Przesunięcie terminu urlopu w czasie ferii

Chcę pójść na urlop w styczniu, choć początkowo planowałem wziąć urlop w lutym w czasie ferii zimowych dzieci. Jednak w związku ze zmianą terminu ferii chciałbym wziąć urlop w styczniu. Jednak w tym czasie wielu pracowników korzysta z urlopu....

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców w RP – zmiana w przepisach o promocji zatrudnienia

Z dniem 1 grudnia br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2023), której celem jest stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy....

Zmiany dotyczące cudzoziemców wynikające z wdrożenia kodeksu wizowego

Z dniem 1 grudnia br. wchodzi w życie, z jednym wyjątkiem, ustawa z dnia 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2023), która służy stosowaniu kodeksu wizowego. Jak już wyżej wspomniano, ustawa z dnia...

Czas pracy i godziny nadliczbowe

W czasie dnia pracy w naszej firmie mamy przerwę na lunch. Jednak nie wszyscy wychodzimy z firmy na obiad. Nasz przełożony często w tym czasie daje zajęcie osobom, które zostają w firmie. Czy to nie powinno być liczone jako...

Tarcze antykryzysowe w pigułce

W okresie epidemii wywołanej COVID-19 wprowadzono instrumenty mające na celu wsparcie utrzymania działalności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych są wciąż dostępne. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z obniżonym wymiarem czasu pracy lub w czasie przestoju Kto może...

Zakłady aktywności zawodowej – zmiany w przepisach wykonawczych

Z dniem 17 listopada br. wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących zakładów aktywności zawodowej, mające na celu uwzględnienie nowych regulacji prawnych w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz PPK i Funduszu Solidarniościowego. Aktem wykonawczym podlegającym nowelizacji jest rozp....

Ustawa o dniach wolnych od pracy – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 listopada 2020 r. pod pozycją 1920 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 27.10.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach...

Najnowsze

Prezydent podpisał ustawy ws. estońskiego CIT-u i opodatkowania spółek komandytowych

Prezydent Andrzej Duda podpisał uchwalone przez Sejm w sobotę dwie nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych - poinformowała...

Prezydent podpisał ustawę ws. dodatków dla medyków skierowanych do pracy przy COVID-19 przez wojewodę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przewiduje, że dodatki za pracę przy COVID-19 będą otrzymywać jedynie medycy...

W. Brytania/ Johnson: restrykcje regionalne po lockdownie mają termin wygaśnięcia 3 lutego

Brytyjski premier Boris Johnson zapewnił posłów ze swojej Partii Konserwatywnej, że wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa restrykcje...

Popularne

Czy przysługuje mi 13 pensja?

Pracuję w urzędzie wojewódzkim od kwietnia tego roku. Czy będzie mi przysługiwała trzynastka i w jakiej wysokości? Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne, które przysługuje pracownikom...

Obowiązki płatnika w związku ze sfinansowaniem zleceniobiorcom kosztów szkolenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2020.2109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej...