zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Prawo pracy

Unieważnianie i cofanie wiz dla cudzoziemców

Dnia 1 czerwca br. wchodzą w życie przepisy nowego rozporządzenia dotyczącego unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców. Wspomniane wyżej regulacje zostały zawarte w rozp. MSWiA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców (Dz.U....

Nowe przepisy dotyczące wiz dla cudzoziemców

Z dniem 1 czerwca br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące wiz Schengen oraz wiz krajowych, które zawarto w rozp. MSWiA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. poz. 988). W § 2 wymienionego powyżej...

Zasiłki dla bezrobotnych – od 1 czerwca 2021 r. nowe kwoty świadczeń

W Monitorze Polskim z dnia 24 maja 2021 r. pod pozycją 486 opublikowano obwieszczenie MRPiT z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zasiłku dla bezrobotnych, w którym ogłoszone zostały nowe kwoty zasiłków dla bezrobotnych. Zgodnie z treścią wymienionego powyżej...

Ograniczenie handlu w niedziele i święta – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 maja 2021 r. pod pozycją 936 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.05.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu...

Będą zmiany w Kodeksie pracy – praca zdalna zostanie z nami na dłużej

W ramach Polskiego Ładu planowane jest wprowadzenie zmian do Kodeksu pracy. Mają one polegać na umożliwieniu pracy zdalnej, która stała się już jednym z elementów współczesnego rynku pracy. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowało do konsultacji społecznych projekt zmian w Kodeksie...

Pracownicy: Krwiodawstwo w dobie epidemii

„Pracownik w tygodniu, w którym ma trzecią zmianę i pracuje od 22.00-06.00 poszedł oddać krew. Za to przysługują mu 2 dni wolne. Drugi dzień wolny kończy się o godz. 24.00 (zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Centrum Krwi (NCK) zwolnienie od...

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – nowe jednolite przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 maja 2021 r. pod pozycją 857 opublikowano obwieszczenie MRIPS z dnia 25.03.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MGPIPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania...

Dłuższy urlop rodzicielski dla ojców. Od 2022 roku ważne zmiany

Polska ma czas do sierpnia 2022 roku, aby wdrożyć zapisy unijnej dyrektywy work–​life balance, której celem jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy poprzez promowanie partnerskiego modelu rodziny. Wdrożenie unijnych przepisów wymusi zmiany w Kodeksie pracy. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i...

Pracownicy powiadamiania ratunkowego – nowe stanowiska w strukturze samorządowej

Z dniem 29 kwietnia br. weszły w życie zmiany w przepisach wykonawczych w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych, mające na celu uwzględnienie nowych stanowisk w grupie stanowisk pomocniczych i obsługi. Powyższa nowela dotyczy przepisów rozp. RM z dnia 15 maja 2018...

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 kwietnia 2021 r. pod pozycją 790 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19.03.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach...

Najnowsze

MF: Polski Ład przyciągnie strategicznych inwestorów

MF informuje: Już w przyszłym roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów stanie się wizytówką...

Premier: Polski Ład to solidność, wiarygodność i rozwój, który ma dotrzeć do każdej gminy w Polsce

Premier odwiedził w poniedziałek przedsiębiorstwo wielobranżowe Wikrusz, która wytwarza m.in. beton, prefabrykaty betonowe; wykonuje także roboty ziemne...

Witucki: trzeba wzmocnić inwestycje krajowych prywatnych firm

Kierujący Konfederacją Lewiatan podczas poniedziałkowego Europejskiego Kongresu Finansowego Online 2021 podkreślił, że mimo trudnych i wymagających miesięcy...

Popularne

Przedsiębiorcy: Przetargi i wzrost cen materiałów budowlanych

„Po wygranym przetargu, z przedłużeniem okresu związania ofertą, wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny, Zamawiający zwlekał z podpisaniem umowy, a w międzyczasie materiały budowlane poszybowały z...

Spółki: Kary umowne, a KUP

„Spółka podpisała jako podwykonawca umowę na odśnieżanie ulic. Jednakże silne opady śniegu i nieprzewidziane sytuacje (awarie sprzętu, brak możliwości zakupu soli drogowej itp.) spowodowały...

Rozp. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1061 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków...

Samorządy i rozliczenie dowozu uczniów do szkół

Gmina, uwzględniając lokalne uwarunkowania występujące na swoim obszarze, najtrafniej jest w stanie określić przysługującą rodzicom wysokość zwrotu realnie poniesionych kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do...