zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Prawo pracy

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r. było wyższe o 0,7 pkt proc. w porównaniu do lipca i wyniosło 6295,0 tys....

Nowe jednolite przepisy płacowe dla pracowników szkół i placówek oświatowych niebędących nauczycielami

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 września 2020 r. pod pozycją 1559 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 11.08.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków...

Pensja minimalna od nowego roku w górę

2800 złotych wyniesie w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę – wynika z rozporządzenia przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów. W przyszłym roku wzrośnie również wysokość stawki godzinowej do poziomu 18,3 zł. Przyjęte właśnie przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia...

Specjalizacja lekarzy i lekarzy dentystów – ogłoszono nowe rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 września br. pod pozycją 1566 ogłoszono nowe przepisy wykonawcze dotyczące specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Wspomniany powyżej akt prawny to rozp. MZ z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy...

UODO bada zgłoszenie naruszenia przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał zgłoszenie naruszenia danych osobowych od Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Urząd wyjaśnia sprawę. Z przesłanego zgłoszenia wynika, że w bliżej nieokreślonym czasie pracownik Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, działając bez zgody i zezwolenia kierownictwa przekazał...

Pracownicze Plany Kapitałowe – debata podczas Forum Ekonomicznego

Osoby młode, wchodzące na rynek pracy tak naprawdę już powinny myśleć o swojej przyszłości po zakończeniu aktywności zawodowej. Pracownicze Plany Kapitałowe są właśnie takim spojrzeniem w przyszłość – mówiła w trakcie dyskusji podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu minister rodziny,...

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Od 1 września wzrasta zasiłek dla bezrobotnych. W pierwszych 90 dniach wyniesie on 1200 zł oraz 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku. Wyższe zasiłki otrzymają wszyscy bezrobotni. Podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych zakłada ustawa o dodatku solidarnościowym, która...

Pracownicy delegowani – nowe przepisy

Zmiany w przepisach na korzyść pracowników delegowanych w Polsce wprowadza Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. To efekt zmian w przepisach unijnych. Ustawa wdraża w...

Czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych do pracownika?

Pracodawca, który dysponuje danymi kontaktowymi do pracownika pozyskanymi podczas rekrutacji, takimi jak np. adres prywatnej poczty elektronicznej czy numer prywatnego telefonu komórkowego, nie może ich wykorzystywać do kontaktów zawodowych z pracownikiem bez jego zgody. Zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca żąda...

Informacja o niekaralności pracowników oraz osób ubiegających się o pracę w sektorze finansowym – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1349 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do którego zawarto jednolity tekst ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji...

Najnowsze

Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U. 2020.1609 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Opracowano na podstawie: Dz.U....

14 posłów PiS zawieszonych w prawach członków partii, w tym Jan Krzysztof Ardanowski

Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka partii zawieszonych zostało w piątek czternaścioro posłów PiS, w tym...

ONZ/ Cichanouska: chcemy międzynarodowej misji obserwacyjnej na Białorusi

Chcemy, by międzynarodowa misja obserwacyjna udokumentowała przemoc białoruskiego reżimu – oświadczyła w piątek kandydatka opozycji w sierpniowych...

Popularne

Ustawa – Prawo budowlane

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1333 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz....

Ustawa o zdrowiu publicznym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1492 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2365; z 2020 r. poz. 322,...

Rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1608 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Opracowano na podstawie: Dz.U....

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł VII. Postępowanie odrębne (art. 425-505[39])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Dział I Postępowanie w sprawach małżeńskich Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 425. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub...