zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Prawo pracy

Odpisy na ZFŚS w 2022 r. – wyższa podstawa naliczania

Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w roku 2022 wzrośnie w stosunku do naliczeń na ten fundusz obowiązujących w 2021 r. Odpowiednie regulacje w tym zakresie zostały zawarte w tzw. ustawie okołobudżetowej, czyli w ustawie z dnia 17...

Ubiegły rok był rekordowy dla rynku pracy

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w grudniu przyjął wartość zbliżoną do tej sprzed miesiąca. W grudniu...

Czas pracy w 2022 roku

W roku 2022 liczba dni roboczych oraz liczba godzin pracy w ujęciu całorocznym wyniesie odpowiednio 251 dni i 2008 godzin do przepracowania. Oznacza to, że w 2022 r. będziemy świadczyć pracę krócej niż w ubiegłym roku. W 2022 r. najdłużej...

Wypowiedzenie umowy o pracę mailem – czy to skuteczne?

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę? Czy konieczne jest złożenie pisma w tej sprawie? Czy wysłanie informacji mailem jest wystarczające?  Zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy, oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o prace powinno...

Kadry w firmie i zaległe urlopy

„Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego zaległego za rok 2020 oraz urlopu wypoczynkowego za rok 2021 po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego, a przed powrotem do pracy?” Odnosząc się do zagadnienia urlopu wypoczynkowego, na samym początku stwierdzić należy, że do obowiązków...

PIP: Plan kontroli inspekcji na 2022 rok

Państwowa Inspekcja Pracy w przyszłym roku planuje przeprowadzić 52 tys. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych obejmie przynajmniej 30 tys. podmiotów – pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych uczniów, studentów i innych. Uzupełnieniem tej formy działalności mają być porady prawne, o...

Rada Dialogu Społecznego powołano nowych członków

Prezydent RP Andrzej Duda 7 grudnia wręczył akty powołania nowym członkom Rady Dialogu Społecznego. W uroczystości wzięła udział Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, która zakończyła przewodniczenie Radzie. Złożyła życzenia obejmującemu tę funkcję Andrzejowi Radzikowskiemu, przewodniczącemu Ogólnopolskiego Porozumienia...

Orzekanie o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielania urlopu dla poratowania zdrowia

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 listopada 2021 r. pod pozycją 2138 opublikowano obwieszczenie MZ z dnia 28.10.2021 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego...

Kary za nieprzestrzeganie przepisów o zatrudnianiu dłużników alimentacyjnych – zmiany w Kodeksie pracy

Od dnia 1 grudnia 2021 roku obowiązują zmiany w k.p. dotyczące kar za nieprzestrzeganie przepisów o zatrudnianiu dłużników alimentacyjnych. Korekty legislacyjne w tym zakresie wynikają z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze...

Obowiązki informacyjne pracodawców niezamierzających tworzyć ZFŚS

Styczeń każdego roku kalendarzowego jest okresem, w ramach którego pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub wypłacający świadczenie urlopowe, powinni poinformować pracowników o zamiarze nietworzenia funduszu bądź niewypłacania świadczenia urlopowego. Pracodawcy zatrudniający wg stanu na dzień 1 stycznia danego...

Najnowsze

Resort finansów prezentuje podatkowy Polski Ład w pigułce

Ministerstwo Finansów zaprasza do zapoznania się z podręcznikiem po największej od trzydziestu lat reformie systemu podatkowego w Polsce. ...

Polski Ład: Livechaty też w tym tygodniu

Eksperci Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące podatkowych aspektów Polskiego Ładu, w tym...

Szkoły: „Laboratoria Przyszłości” – rozwój edukacji cyfrowej

W ostatnim czasie rząd przeznaczył ogromne środki na rozwój szkół. – Rząd przeznaczył duże środki na cyfryzację szkół, na...

Popularne