Zaświadczenia i oświadczenia do wniosku wpis spółdzielni socjalnej do KRS

69

Opublikowano już przepisy wykonawcze, w których określone zostały wzory zaświadczeń i oświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

 

Regulacje właściwe tym zakresie zawarto w rozp. MRiPS z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń i oświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego (Dz.U. poz. 2220).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!