zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Zmiany prawa

Prawo atomowe – ogłoszono nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 kwietnia 2021 r. pod pozycją 623 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 01.03.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej – ogłoszono nowy jednolity tekst przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2021 r. pod pozycją 573 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23.02.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...

Kodeks postępowania karnego – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 marca 2021 r. pod pozycją 534 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 01.03.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks...

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 marca 2021 r. pod pozycją 478 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 01.03.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo...

Powszechny obowiązek obrony RP – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 marca 2021 r. pod pozycją 372 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.01.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym...

Wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę – nowy formularz w Prawie budowlanym

Z dniem 26 lutego br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze określające wzór formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. Wspomniany dokument stanowi załącznik do rozp. MRPIT z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie...

Prawo budowlane – od lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące uproszczonego postępowania legalizacyjnego

Z dniem 1 lipca 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy Prawa budowlanego dotyczące uproszczonego postępowania legalizacyjnego. Zapisy odnoszące się do powyższych kwestii zostały zawarte w ust. 3-5 art. 53a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane...

Prawo własności przemysłowej – aktualne regulacje ustawowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 lutego 2021 r. pod pozycją 324 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20.01.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo...

Formularze: zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych – nowe wzory

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego br. opublikowano przepisy wykonawcze określające nowe wzory wymagane na podstawie unormowań ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). Wspomniane powyżej regulacje...

Formularz zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych – nowy wzór

Z dniem 17 lutego br. weszły w życie przepisy wykonawcze, w ramach których określono nowy wzór formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Regulacje prawne, o których mowa, zostały zawarte w rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia...

Najnowsze

Rozp. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego…

Dz.U. 2021.728 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o...

Ekspert PIE: Zaletą KPO jest skoncentrowanie m.in. na transformacji energetycznej i cyfrowej

Zdaniem kierownika zespołu strategii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Krajowy Plan Odbudowy to wyjątkowy dokument, który trudno oceniać w...

Rzecznik MSP chce, by więcej firm mogło płacić mniejsze składki na ZUS

Reformie ZUS dla przedsiębiorców, czyli pierwszemu punktowi z tzw. Dziesiątki Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęcone było...

Popularne

Otwarcie żłobków a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Co w sytuacji, gdy rodzic złożył już wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres do 25 kwietnia, a od 19 kwietnia żłobki i...

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Sejm przyjął część poprawek Senatu

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Chodzi m.in. o wydłużenie – ze względu na pandemię –...

Tymczasowe zwolnienia z pracy na rekordowo wysokim poziomie

Początek 2020 roku upłynął pod znakiem wybuchu światowej pandemii COVID-19, co skłoniło prawie wszystkie rządy na całym świecie do podjęcia środków ograniczających. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu...

Media społecznościowe a bezpieczeństwo danych

Urząd Ochrony Danych Osobowych w związku z wyciekiem danych z portali społecznościowych przypomina jak bezpiecznie korzystać z sieci. Gigantyczna ilość prywatnych danych, przechowywanych obecnie na serwerach,...