zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Zmiany prawa

Prawo budowlane – ogłoszono jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1333 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.07.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo...

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2020 r. pod pozycją 1329 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet...

Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2020 r. pod pozycją 1297 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do którego zawarto jednolity tekst ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie...

Renta socjalna – nowe jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2020 r. pod pozycją 1300 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.07.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie...

Prawo upadłościowe – aktualne przepisy ustawowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 lipca 2020 r. pod pozycją 1228 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.06.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo...

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r. pod pozycją 1123 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.05.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej...

Ustawa o samorządzie powiatowym – ogłoszono jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 maja 2020 r. pod pozycją 920 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.05.2020 r., w załączniku do którego zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ...

Tarcza 3.0 – opublikowano kolejne przepisy antykryzysowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 875 opublikowano tzw Tarczę 3.0, czyli ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV...

Prawo energetyczne – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 maja 2020 r. pod pozycją 833 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 06.04.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo...

Prawo restrukturyzacyjne – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 maja 2020 r. pod pozycją 814 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.04.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo...

Najnowsze

Przedsiębiorcy: Umowa użyczenia i skutki podatkowe

„Jesteśmy spółką z o.o. (100% udziałów jest własnością j.s.t.). Do 30.09.2019 w ramach swojej działalności prowadziliśmy schronisko dla bezdomnych...

Poznań/ Poznańscy naukowcy przeanalizowali wszystkie genomy koronawirusa obecnego w Polsce

Badania zmienności genetycznej koronawirusa prowadzone są w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu pod wspólnym kierunkiem prof....

Prezydent: rozmawiałem z ambasadorem RP na Białorusi i odebrałem raport; monitorujemy sytuację

"Przed chwilą odbyłem rozmowę z Ambasadorem RP na Białorusi Panem Arturem Michalskim. Odebrałem raport na temat dotychczasowych...

Popularne

k.r.o. – Tytuł I. Małżeństwo – Dział. V. Separacja (art. 61[1]-61[6])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 611. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. § 2. Jednakże mimo...

Ustawa o zawodzie felczera

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1291 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2150; z 2020 r. poz. 1291 Ostatnie...

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1291 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 514, poz. 567, poz. 1291 Ostatnie zmiany...

k.r.o. – Tytuł I. Małżeństwo – Dział I. Zawarcie małżeństwa (art. 1-22)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze...