zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Zmiany prawa

Pomoc społeczna – nowe jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 października 2020 r. pod pozycją 1876 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.09.2020 r., w załączniku do którego została zawarta nowa jednolita wersja ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 października 2020 r. pod pozycją 1845 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 08.10.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu...

Fundusz Solidarnościowy – ogłoszono jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2020 r. pod pozycją 1787 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.09.2020 r., w załączniku do którego zawarto jednolity tekst ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia...

Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2020 r. pod pozycją 1790 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.09.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o...

Ochrona danych osobowych u pracodawców i w poradniach – aktualne przepisy

Pracownikowi z niepełnosprawnością przysługują określone uprawnienia, wskazane przede wszystkim w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przykładowo jego czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, przysługuje mu prawo do...

Kodeks cywilny 2020 – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2020 r. pod pozycją 1740 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.09.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks...

Kodeks postępowania cywilnego 2020 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 września 2020 r. pod pozycją 1575 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.08.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – nowy jednolity tekst przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1359 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks...

Instytuty badawcze – ogłoszono nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1383 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do którego zawarto nową, urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach...

Kodeks karny 2020 – ogłoszono jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1444 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do którego zawarto nową – urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –...

Najnowsze

KO: dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia to minimum należące się personelowi ochrony zdrowia

To minimum, które należy się personelowi, wspieramy służbę zdrowia - mówili w środę parlamentarzyści KO w kontekście...

Kidawa-Błońska (KO): rząd powinien się cofnąć, szukać porozumienia, a nie eskalować napięcie

W obecnej sytuacji społecznej rząd powinien się cofnąć, szukać porozumienia, a nie eskalować napięcie - oceniła wicemarszałek...

Roboty budowlane i warunki techniczne wykonania i odbioru prac

„Prowadzę firmę budowlaną, mam problem z taką sytuacją. Po zalaniu stropu, na którym leży murłata nierówność między narożnikami po...

Popularne

Ustawa o pomocy społecznej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1876 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne...

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1649 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019...

Odliczenie wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Nastroje konsumentów coraz gorsze

W październiku 2020 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący...