zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Zmiany prawa

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 stycznia 2021 r. pod pozycją 75 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 08.12.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece...

Nowe wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Z dniem 8 stycznia br., z wyjątkami, weszły w życie nowe przepisy wykonawcze określające nowe wzory dokumentów mających zastosowanie w egzekucji należności pieniężnych. Przepisy, o których wyżej mowa, zostały zawarte w rozp. MFFiPR z dnia 1 grudnia 2020 r. w...

Minimalne wynagrodzenie za pracę – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 grudnia 2020 r. pod pozycją 2207 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 13.11.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za...

Ustawa o świadczeniach chorobowych – nowela wynikająca z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19

Z dniem 29 listopada br. weszła w życie, z kilkoma wyjątkami, ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2112), która nowelizuje m.in. przepisy...

Kodeks wykroczeń – zmiany wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19

Od dnia 29 listopada br. obowiązują zmiany w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.), zwanej dalej „k.w.”, wprowadzone przepisami o przeciwdziałaniu COVID-19. Akt prawny, na podstawie którego...

Ustawa o spółdzielniach socjalnych – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 listopada 2020 r. pod pozycją 2085 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.11.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach...

Prawo o ustroju sądów powszechnych – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 listopada 2020 r. pod pozycją 2072 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.10.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo...

Weterani działań poza granicami państwa – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 listopada 2020 r. pod pozycją 2055 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 08.10.2020 r., w załączniku do którego zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań...

Dokumentacja medyczna w przypadku leczenia pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV–2

Z dniem 10 listopada br. wchodzą zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących dokumentacji medycznej związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV – 2. Aktem wykonawczym podlegającym noweli jest rozp. MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów,...

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2020 r. pod pozycją 1936 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 08.10.2020 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym...

Najnowsze

Niedzielski: na początku lutego chcemy powtórzyć badanie przesiewowe nauczycieli

Na początku lutego chcemy powtórzyć badanie przesiewowe nauczycieli - zaznaczył w trakcie wtorkowej sesji Q&A poświęconej Narodowemu...

Niedzielski: zaszczepieni będą mogli pobrać kod QR z informacją, kiedy szczepienie się odbyło

Jesteśmy gotowi do wprowadzenia elektronicznego potwierdzenia szczepienia, ale nie będzie to żaden paszport uznawany w przestrzeni międzynarodowej;...

ZUS: w 2021 roku ruszą Centra Obsługi Wniosków o Ulgi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracuje nad tym, aby od drugiego kwartału 2021 roku uruchomić dziesięć Centrów Obsługi Wniosków...

Popularne

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327; z 2021 r. poz. 4 Ostatnie...

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wytyczne dla...

Rozp. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Dz.U. 2021.49 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez...

Ustawa – Karta Nauczyciela

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215; z 2021 r. poz. 4 Ostatnie zmiany...