zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Zmiany prawa

Kodeks postępowania cywilnego 2021 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 października 2021 r. pod pozycją 1805 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.09.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania...

Kasy zapomogowo-pożyczkowe – nowe przepisy

Z dniem 11 października br. wchodzą w życie nowe przepisy określające zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy kasy zapomogowo-pożyczkowej, zwanej dalej „KZP”, a także likwidacji tej kasy. Nowe unormowania zostały zawarte w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r....

Ważne zmiany w ubezpieczeniach społecznych

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1621 opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz...

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. A co z resortem pracy?

Jarosław Gowin kończy swoją misję w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W związku z tym Rada Ministrów zdecydowała się na kilka zmian resortowych. Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 12 sierpnia 2021 r. powołała Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ministerstwo Rozwoju i Technologii...

Ustawa o samorządzie gminnym – ogłoszono nowe jednolite przepisy

Nowy jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia  25.06.2021 r. (Dz.U. z 27 lipca 2021 r....

Choroby zawodowe – nowelizacja przepisów wykonawczych

Dnia 15 lipca br. weszły w życie zmiany wprowadzone w przepisach wykonawczych w sprawie chorób zawodowych. Powyżej wspomniane regulacje, objęte zmianami, zostały zawarte w rozp. RM z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r....

Przedsiębiorstwa państwowe – opublikowano nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 lipca 2021 r. pod pozycją 1317 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25.06. 2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy, urzędowo ujednolicony, tekst ustawy z dnia 25 września 1981 r....

Ustawa o systemie ocen zgodności – aktualne regulacje

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 lipca 2021 r. pod pozycją 1344 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25.06.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie...

Ustawa antyalkoholowa – jednolita wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 czerwca 2021 r. pod pozycją 1119 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.05.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu...

Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium RP – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 czerwca 2021 r. pod pozycją 1108 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.05.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu...

Najnowsze

Edukacja: Szkolnictwo branżowe, nowe zawody i dyplomy

Dnia 22.10.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN z dn. 27.09.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi...

Zaległości w opłatach za przedszkole. Co z odsetkami?

W przypadku nieopłacenia w terminie należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dziecka w przedszkolu publicznym jednostka samorządu...

Niewielkie odmrożenie świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Większy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników oświaty. Takie rozwiązanie znalazło się w rządowym projekcie ustawy...

Popularne

Edukacja: Szkolnictwo branżowe, nowe zawody i dyplomy

Dnia 22.10.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN z dn. 27.09.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o...

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1904 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1904 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Sąd Najwyższy jest...

Szkoła i przejście nauczyciela na emeryturę

Zgodnie z ... (...) art. 88 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela - „nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze,...

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1927 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 38, poz. 694,...